Офіційний веб-сайт
Пошук

 

   Мукачівщина запрошує!

 

  

        


 


 

На головну / Доступ до публічної інформації

Порядок доступу до публічної інформації


Затверджено розпорядженням голови Мукачівської райдержадміністрації

 

 

ПОРЯДОК
доступу до публічної інформації, розпорядником якої є
 Мукачівська районна державна адміністрація

 

Усі запити на публічну інформацію, які надходять до райдержадміністрації, реєструються, обліковуються та оперативно обробляються загальним відділом райдержадміністрації. 

Громадяни з обмеженими фізичними можливостями можуть подати особисто письмовий запит на публічну інформацію у загальний відділ апарату райдержадміністрації. Після чого письмовий запит від громадянина з обмеженими фізичними можливостями невідкладно передається у відділ контролю апарату райдержадміністрації. Письмовий запит може бути подано як у довільній формі, відповідно до вимог, встановлених статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», так і шляхом заповнення відповідної форми, затвердженої розпорядженням голови Мукачівської районної державної адміністрації від 6 червня 2011 року № 248 „Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації”.

У разі надходження запиту на інформацію безпосередньо до структурного підрозділу райдержадміністрації, відповідальна особа з питань запиту на інформацію невідкладно передає відповідний запит до сектору контролю апарату райдержадміністрації. 

Облік та зняття з контролю усіх запитів на інформацію ведеться у спеціальному журналі. Разом з тим, облік та зняття з контролю письмових запитів додатково ведеться в системі електронного документообігу.

Запити, оформлені з порушенням вимог, встановлених статтею 19 Закону України „Про доступ до публічної інформації” – не розглядаються.

Сектор контролю апарату райдержадміністрації, після реєстрації та обробки запиту, подає його на резолюцію керівнику апарату райдержадміністрації.

Після накладення резолюції на запит, відповідальна особа з питань запиту на інформацію негайно передає його виконавцю та контролює надходження відповіді запитувачу у визначений Законом термін (не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту).

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, райдержадміністрація  може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувачу в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, коли райдержадміністрація відповідно до компетенції, визначеної Законом України „Про місцеві державні адміністрації”, не володіє інформацією щодо якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені статтею 22 Закону України „Про доступ до публічної інформації”, заявнику повідомляється, у письмовій формі, про відмову у задоволенні запиту на інформацію.

Відповідь на запит на інформацію надається, відповідно до резолюції, структурним підрозділом райдержадміністрації, який володіє запитуваною інформацією, за підписом керівника або посадової особи, що його заміщає. При цьому, у сектор контролю апарату райдержадміністрації надається 2 екземпляри відповіді на запит, один з яких надсилається запитувачу, а інший підшивається до справи (після зняття з контролю).

У разі надходження запиту на інформацію, яка знаходиться у володінні кількох структурних підрозділів райдержадміністрації, головним виконавцем є особа, зазначена у резолюції першою (для виконання запиту їй надається право скликати інших виконавців і координувати їх роботу).

Відповідь на запит на інформацію надається запитувачу у тій самій формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її у іншому вигляді.

У разі надходження кореспонденції, яка одночасно містить запит на інформацію та заяви, клопотання, пропозиції тощо, оригінал такої кореспонденції розглядається за правилами, встановленими Законом України „Про доступ до публічної інформації”, а його копія, в частині інших питань, розглядається відповідно до Закону України „Про звернення громадян”.

У разі надходження кореспонденції, яка містить вимогу про отримання інформації, але за своїм характером не є запитом на інформацію, то вона розглядається за правилами, встановленими Законом України „Про звернення громадян”.

Сектор контролю систематично інформує – керівника апарату районної державної адміністрації про кількість та характер запитів на інформацію та надає зазначену інформацію відділу організаційно-кадрової роботи для оприлюднення.