Офіційний веб-сайт
Пошук

 

   Мукачівщина запрошує!

 

  

        


 


 

На головну / Економіка, бізнес, інвестиції

Інвестиції в економіку району


Показники зовнішньоекономічної діяльності підприємств Мукачівського району за  2016 року

Обсяг експорту товарів  за  2016р. становив 13 млн.945 тис. дол. США, імпорту – 12 млн.953 тис. дол. США. Баланс експортно-імпортних операцій товарів  має позитивне  сальдо в розмірі 991 тис.дол. Коєфіціент покриття експортом імпорту товарів становить – 1,07

По зовнішній торгівлі послугами експорт складає 10 млн.106 тис.дол.США, імпорт 1 млн. 957 тис.дол.США. Маємо позитивне сальдо 8 млн.149 тис.дол.США.. Коєфіціент покриття експортом імпорту послуг становить – 5,1

 

тис. дол. США

Показники

 

2012р.

.

 

2013р.

 

2014р.

 

 

2015р.

 

2016

Експорт

31432,8

36540,9

33565,6

34594,7

24052,3

Імпорт

32789,0

32384,4

21487,4

20780,2

14911,2

Всього:

64221,8

68925,3

55053,0

55374,9

38963,5

Cальдо

-1356,2

+4156,5

+12078,2

+13814,5

+9141,1

Коєф. покриття

0,95

1,12

1,5

1,6

1,6

Експорт товарів

13329,0

16640,6

17455,8

19522,0

13945,4

Імпорт товарів

25090,9

27277,0

18377,2

18044,7

12953,4

Всього:

38419,9

43916,6

35833,0

37566,7

26898,8

Cальдо

-11761,9

-10636,4

-921,4

1477,3

991,9

Коєф. покриття

0,53

0,61

0,95

1,08

1,07

Експорт послуг

18103,8

19900,3

16109,8

15072,7

10106,9

Імпорт послуг

7698,1

5107,4

3110,2

2735,5

1957,8

Всього:

25801,9

25007,7

19220

17808,2

12064,7

Cальдо

+10405,7

+14792,9

+12999,6

12337,2

8149,1

Коєф. покриття

2,35

 

5,1

5,5

5,1

 

 

Загальний обсяг експортно-імпортних операцій товарів і послуг, проведених суб’єктами підприємницької діяльності району за  2016 рік становить  38 млн.963 тис. дол. США. і складає позитивне сальдо 9 млн 141 тис..дол.США.

 

 

Показники залучення іноземних інвестицій в економіку Мукачівського району за 2016 рік

 

 

Загальний обсяг іноземних інвестицій в економіку району станом на 31.12. 2016 року склав 16 млн.890,3 тис.. дол. США.  Обсяг капітальних інвестицій на одну особу склав 1535,5 .грн.

 

 

 

Показники залучення прямих іноземних інвестицій в економіку Мукачівського району (тис. дол. США)

 

 

Показники

станом

на

01.01.13

станом

на

01.01.14

станом

на

01.01.15

станом

на

01.01.16

станом на 31.12.16

Загальний обсяг

залучених інвестицій з наростаючим підсумком

 

23658,9

 

 

24332,0

 

23401,8

 

18543,4

 

16890,3

 

Обсяг прямих іноземних інвестицій на 1 особу

в дол. США

 

234,6

 

 

240,8

 

197,2

 

 

 

 

 

 

 

На даний час в районі станом на 02.06.16  28 підприємств з іноземними інвестиціями, які подали статестичний звіт  створених з участю інвесторів з 12 країн світу. Найбільша частка іноземних інвестицій припадає на  Мальту, Кіпр, Німеччину, Росію, Австрія, Нідерланди,Угорщину, Панама, Іспанія, Італія, Чехія,Словаччина.

За видами економічної діяльності найбільші обсяги інвестиції вкладались у розвиток транспортної інфраструктури і транспортні перевезення, торгівельну діяльність, деревообробну і переробну промисловість.

Найбільша питома вага за обсягами інвестицій припадає на Іноземне підприємство ,,Петро Карбо Хем - Мукачево”,  «ТГФ Закарпатська фабрика виробів з деревини»  ДП «ТУП Україна», товариство з обмеженою відповідальністю «Кіара-Фешіон»., «Лембек Дизайн».

Залучення іноземних інвестицій надає змогу вирішення проблеми зайнятості робочої сили, сприяє розвитку виробничої інфраструктури і зовнішньоекономічної діяльності. Іноземні інвестиції сприяють впровадженню конкурентоздатної продукції і підвищенню експортного потенціалу виробничих підприємств району.