Офіційний веб-сайт
Пошук

 

   Мукачівщина запрошує!

 

  

        


 


 

На головну / Фінанси та бюджет

БЮДЖЕТ РАЙОНУ


 

 

                      


У К Р А Ї Н А

 МУКАЧІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ІІІ засідання четвертої сесії сьомого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  «22» грудня  2016 р.               м.Мукачево                          №119

  Про районний бюджет на 2017 рік

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Бюджетного кодексу України районна рада ВИРІШИЛА:

 1.      Визначити на 2017 рік:

-  доходи районного бюджету у сумі 621 981,2 тис. грн, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету  – 613 287,9 тис. грн., доходи спеціального фонду районного бюджету – 8 693,3 тис. грн.  згідно з додатком 1 цього рішення;

- видатки районного бюджету у сумі 621 981,2 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету – 613 287,9 тис. грн. та видатки спеціального фонду бюджету – 8 693,3 тис. грн. згідно з додатком 2 цього рішення;

- повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету у сумі 430,0 тис. грн. згідно з додатком 3 цього рішення;

- надання кредитів з районного бюджету у сумі 430,0 тис. грн, у тому числі надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету - 430,0 тис. грн. згідно з додатком 3 цього рішення;         

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2017  рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами у сумі 621 981,2 тис. грн., у тому числі по загальному фонду 613 251,2тис. грн.та спеціальному фонду 8 693,3 тис. грн. згідно з додатком 2 цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету  у сумі 700,0 тис. грн.

4.  Затвердити  на 2017 рік резервний  фонд районного бюджету у сумі 77,3 тис. грн.

5.Затвердити обсяг міжбюджетного трансферту на 2017 рік у сумі 26000,0 тис. грн., у тому числі:

- медична субвенція бюджету м.Мукачево на утримання  об’єкту  спільного користування – Мукачівську центральну районну лікарню - 26 000,0 тис. грн.

6.Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду районного бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпеченняпродуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

 

7.Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 1 000,0 тис. грн. згідно з додатком 4 цього рішення.

Установити, що фінансування видатків, визначених додатком 4, проводиться згідно з програмами, що затверджені рішеннями районної ради.

 

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право райдержадміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

         

9.  Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право райдержадміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

 

10. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

11.  Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2017 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

 

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету України на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

 

 13.  Затвердити медичну субвенцію бюджету м. Мукачево на утримання  об’єкту  спільного користування – Мукачівську центральну районну лікарню в сумі 26 000,0 тис. грн. та доручити голові районної ради укласти договір  з Мукачівською міською радою про передачу (прийом) медичної субвенції на утримання об’єкту спільного користування – Мукачівську центральну районну лікарню.

14. Надатиправо райдержадміністрації за погодженням із постійною комісією районної ради з питань бюджету у період між пленарними засіданнями сесій районної ради:

14.1. Приводити у відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи, видатки, кредитування та джерела фінансування районного бюджету, здійснювати протягом 2017 року розподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад розпорядженнями голови райдержадміністрації.

14.2. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2017 рік у разі, якщо після прийняття рішення про районний бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів. При цьому, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником районного бюджету, якому це доручено.

14.3. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2017 рік у разі внесення змін до структури районної державної адміністрації та передачі повноважень головних розпорядників коштів, визначених цим рішенням, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації.

14.4. За обґрунтованим поданням головних розпорядників бюджетних коштів вносити зміни до переліку об’єктів та обсягів їх фінансування, поточний та капітальний ремонти, будівництво або реконструкція яких проводиться за рахунок коштів загального та спеціального фондів, а також по адміністративно-територіальних одиницях, відповідно до проектно-кошторисних документацій, до назв об’єктів та робіт, видатки на які передбачені в районному бюджеті на 2017 рік.

 14.5. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіляти видатки за бюджетними програмами, у тому числі обсяги регіональних програм.

 

15.Установити, що в процесі виконання районного бюджету перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів по загальному та спеціальному фондах районного бюджету здійснюється фінансовим управлінням райдержадміністрації за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів.

 

16.  Додатки № 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

17.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації А.Данканича та постійну комісію районної ради з питань бюджету В.Фехтел.

 
18.   Рішення набирає чинності з 1 січня 2017 року.

 

Голова районної ради                                                                             І.МихайлоДивіться також