Офіційний веб-сайт
Пошук

 

   Мукачівщина запрошує!

 

  

        


 


 

На головну / Регуляторна політика

Проекти регуляторних актів


                                                           Проект

Опубліковано 09.12.14 року 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови Мукачівської районної державної адміністрації

Закарпатської області

 

__________________                   Мукачево                   № _________________

 

 

Про внесення змін до Положення

про центр надання адміністративних

послуг Мукачівської районної державної

адміністрації

                                                    

 

 

 Відповідно до статей 6, 39, 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, статті 12 Закону України „Про адміністративні послуги”, з метою розширення часу прийому суб’єктів звернень:

 

1. Внести зміни до Положення про  центр надання адміністративних послуг Мукачівської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Мукачівської районної державної адміністрації від 09 жовтня 2014 року № 406, яке зареєстроване в Мукачівському міськрайонному управлінні юстиції 13 жовтня 2014 року за № 13/308 ,,Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг та Регламенту центру надання адміністративних послуг Мукачівської районної державної адміністрації”, а саме: пункт 6.4. викласти в новій редакції:

,,Час прийому суб’єктів звернень у центрі: понеділок, середа, п’ятниця з 09 год. 00 хв. по 16 год. 00 хв. вівторок, четвер з 09 год. 00 хв. по 20 год. 00 хв. субота 08 год. 00 хв. по 15 год. 00 хв. Графік роботи працівників центру затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації згідно із законодавством про працю”.

 

2. Дане розпорядження набирає чинності після державної реєстрації в Мукачівському міськрайонному управлінні юстиції з моменту його оприлюднення.

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови державної адміністрації Данканича А.А.

 

 

 

 

Т.в.о. голови державної адміністрації В. Кубарич                                                                              

 

 

  

 

 

Аналіз

регуляторного впливу розпорядження голови Мукачівської районної державної адміністрації

“ Про внесення змін до Положення про центр надання адміністративних послуг Мукачівської районної державної адміністрації

 

1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

1. Державна політика у сфері надання адміністративних послуг базується на принципах оперативності та своєчасності,доступності та зручності для суб’єктів звернень.  В Центр  надання адміністративних послуг райдержадміністрації  надходять пропозиції  громадян, щодо зміни часу прийому суб’єктів звернень у центрі надання адміністративних послуг у віторок та четвер з врахуванням того що найбільш привабливий час початку звернень для громади Мукачівського району є 09.00 київ.часу.

Потреба  внесення змін в “Положення про центр надання адміністративних послуг Мукачівської районної державної адміністрації”, що стосується розширення часу прийому суб’єктів звернень дасть змогу розв’язати проблему зручності для суб’єктів звернень та недоліки об’єктивного та суб’єктивного характеру, що створюють певні труднощі для одержувачів адміністративних послуг в Мукачівському районі, а саме відвідування Центру надання адміністративних послуг в післяобідній період, коли виникають труднощі по прибуттю в ЦНАП особливо в осінньо-зимовий період.

2. Визначення цілей державного регулювання.

Основною метою внесення змін є створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення оперативності та своєчасності, доступності та зручності для суб’єктів звернень відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади. Основним завданням прийняття цього акту є побудова ефективної та раціональної  системи надання адміністративних послуг представниками органів, які надають адміністративні послуги в Мукачівському районі шляхом сприятливого  функціонування Центру надання адміністративних послуг. Основними цілями прийняття розпорядження є внесення зміни в  Положення Центру надання адміністративних послуг Мукачівської районної державної адміністрації з метою забезпечення надання адміністративних послуг, що дозволить:

1) Забезпечити отримання громадянами, суб’єктами господарювання адміністративних послуг в найбільш привабливий час та чітко встановлені строки;

2) Удосконалити взаємодію виконавчих органів,місцевих дозвільних органів,посадових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг за принципом “організаційної єдності”.

3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу.

Розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

Перша альтернатива. Надання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг Мукачівської районної державної адміністрації: суб’єкти звертаються за наданням адміністративних послуг в відведені п.6.4 Положення про центр надання адміністративних послуг центру надання адміністративних послуг Мукачівської районної державної адміністрації” часи роботи центру . Дана альтернатива не в повному обсязі відповідає  ст.4.п 5.10 Закону України  „Про адміністративні послуги“, що стосується  часу прийому субєктів звернень. Від такої альтернативи необхідно відмовитись.

Друга альтернатива. Надання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг Мукачівської районної державної адміністрації: початок прийому суб’єктів звернень за наданням адміністративних послуг з 09.00 к.ч., що передбачає чіткий порядок організації роботи та взаємодії суб’єктів звернень та  учасників Центру: адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових осіб, задіяних у забезпеченні надання адміністративних послуг у порядку, встановленому Законом України „Про адміністративні послуги“. Зміна часу прийому суб’єктів звернень дасть можливість звертатись громадянам в найбільш привабливий для себе час з врахуванням віддалених місць проживання.

4. Механізми,які пропонуються застосувати для розв’язання проблеми,         і відповідні заходи.

Механізмом розв’язання проблеми є  внесення змін в   Положення про Центр надання адміністративних послуг Мукачівської райдержадміністрації в частині розширення часу прийому суб’єктів звернень, яким передбачено створення в повному обсязі  зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг, ефективного використання робочого часу.

Запровадження державного регулювання та реалізація даного проекту забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо порядку надання адміністративних послуг, встановлення чіткого порядку взаємодії суб’єктів надання адміністративних послуг.

5. Обґрунтування можливості  досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

У разі прийняття регуляторного акту Центром надання адміністративних послуг будуть реалізовані повноваження, що надані йому Законами України „Про адміністративні послуги“, „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, відповідно до статей 6, 39, 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, постановами Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 року № 118 „Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг” та від 01.08.2013 року № 588 “Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг”, розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 28.03.2013 № 103 “Про утворення центрів надання адміністративних послуг” та розпорядження голови Мукачівської райдержадміністрації від 29.05.2013 року № 175 „Про створення Центру надання адміністративних послуг Мукачівської районної державної адміністрації”.

Центром надання адміністративних послуг Мукачівської районної державної адміністрації буде забезпечено надання суб’єктам звернень (фізичним та юридичним особам) адміністративних  послуг, відповідно до затвердженого переліку.

Прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить: отримання громадянами, суб’єктами господарювання адміністративних послуг в найбільш привабливий час та в  чітко встановлені терміни.

Проект розпорядження негативних чинників не має.
Оприлюднення проекту розпорядження та аналізу регуляторного впливу в установленому порядку забезпечить отримання зауважень та пропозицій від громадськості. Рівень поінформованості громадськості буде достатній для усвідомлення та реалізації проекту розпорядження.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта.

Сфера дії

Витрати

Вигоди

Держава

Реалізація проекту
розпорядження не потребує додаткових витрат з державного бюджету. Забезпечення надання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг передбачається в межах видатків на утримання структурних підрозділів,що прийняли рішення про створення таких центрів,а також органів,що є суб’єктами надання послуг, включених до переліку надавачів адміністративних послуг.

 Надання адміністра­тивних послуг через Центр здійснюється у відповідності із
вимо­гами Закону України
Про адміністративні послуги. Дотримання принципу організаційної єдності, формування в суспільстві позитивного іміджу влади.

Громадяни

  Не має

 Забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні
адміністративних послуг, наявність і доступність інформації, отримання
громадянами професійних консультацій щодо переліку та порядку надання адміністративних послуг.

Суб’єкти господар­ської діяльності

  Не має

 Забезпечення оперативності,
відкритості, прозорості, доступності, зручності для
суб’єктів звернень при наданні
адміністративних послуг.
Передбачається,що видача
документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності,буде здійснюватися у встановленому законодавством
порядку в дозвільному центрі,
утвореному відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності”, який є складовою
частиною Центру надання
адміністративних послуг.
Отримання адміністративних
послуг в одному приміщенні за
принципом
єдиного вікна.

 

 7. Термін дії акта.

Даний проект регуляторного акту – розпорядження голови райдержадміністрації “Про внесення змін в Положення про центр надання адміністративних послуг  Мукачівської районної державної адміністрації”, – є загальнообов’язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого часу.

8. Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта.

Показниками результативності регуляторного акта є статистичні показники, а саме:

8.1. Кількість суб`єктів надання адміністративних, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги в Центрі надання адміністративних послуг Мукачівської райдержадміністрації.

8.2. Кількість адміністративних послуг,що надаються через Центр надання адміністративних послуг.

8.3. Середній термін розгляду звернення.

8.4. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб із проектом розпорядження.

8.5. Кількість звернень суб’єктів звернень за отриманням адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг при Мукачівській райдержадміністрації.

8.6. Розмір надходжень  до  відповідного бюджету, пов'язаних з дією акта.

 8.7. Кількість суб'єктів  господарювання та/або фізичних осіб, на
яких поширюватиметься дія акта (кількість звернень одержувачів адміністративних послуг.

 9. Заходи,за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде проведено  до дня набрання чинності регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності регуляторного акта.

Періодичні відстеження планується проводити один раз на кожні три роки, починаючи з дня виконання заходів щодо повторного відстеження, з метою подальшого вдосконалення розпорядження голови Мукачівської райдержадміністрації.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися протягом усього терміну його дії шляхом розгляду пропозицій та зауважень, які надійдуть до райдержадміністрації від громадян, та за результатами моніторингу діяльності Центру надання адміністративних послуг.

 

Начальник управління

економічного розвитку і

торгівлі райдержадміністрації                                                       І. Яворський

 

 

 

 

 

 

 

Опубліковано: 01 серпня 2014 року                                                  ПРОЕКТ                                                                                                                                    

                                                                      

                                                                        http://www.mukrayon.gov.ua/data/upload/publication/main/ua/549/image002.gif                                                  

У К Р А Ї Н А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови Мукачівської районної державної адміністрації

Закарпатської області

 

__________________                   Мукачево                   № _________________

 

Про затвердження Положення про

центр надання адміністративних

послуг та Регламенту центру надання

адміністративних послуг Мукачівської

районної державної адміністрації

                                                    

 

 

 

Відповідно до статей 6, 39, 41 Закону України Про місцеві державні адміністрації, статті 12 Закону України Про адміністративні послуги, постанов Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 588 Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг”, від 20 лютого 2013 року №118 “Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг”, з метою забезпечення надання адміністративних послуг:

 

1. Затвердити   Положення про  центр надання адміністративних послуг Мукачівської районної державної адміністрації (додається).

 

2. Затвердити   Регламент  центру надання адміністративних послуг Мукачівської районної державної адміністрації (додається).

 

3. Дане розпорядження набирає чинності після державної реєстрації в Мукачівському міськрайонному управління юстиції з моменту його оприлюднення.

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови державної адміністрації Біров О.З.

 

Голова державної адміністрації                                                В. Пашкуляк                                                                             

                                                                              

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови Мукачівської районної державної адміністрації  _________№________

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про центр надання адміністративних послуг Мукачівської районної державної адміністрації

I. Загальні положення

1.1. Центр надання адміністративних послуг Мукачівської районної державної адміністрації (далі – центр) утворюється як структурний підрозділ райдержадміністрації з метою забезпечення надання адміністративних послуг суб`єктам звернень при райдержадміністрації.

1.2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації центру як структурного підрозділу райдержадміністрації приймається головою райдержадміністрації.

1.3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями голови райдержадміністрації, цим положенням та регламентом центру.

II. Завдання і функції центру

2.1.  Основними завданнями центру є:

організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

 

2.2. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора, шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, затверджується головою райдержадміністрації.

2.3. У центрі може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень райдержадміністрації.

2.4. У приміщенні,  де розміщується центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

2.5. Складовою частиною центру, утвореного при райдержадміністрації є дозвільний центр, створений відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, у сфері господарської діяльності.

III. Завдання і функції адміністратора

3.1. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в центрі звертається до адміністратора – посадової особи райдержадміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг.

3.2. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації.

Кількість адміністраторів, які працюють у центрі, визначається головою райдержадміністрації.

3.3. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.

3.4.      Основними завданнями адміністратора є:

надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України „Про захист персональних даних”;

видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

IV. Права адміністратора

4.1. Адміністратор має право:

безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України „Про захист персональних даних”;

інформувати керівника центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

порушувати клопотання перед начальником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

V. Права та завдання начальника

5.1. Центр очолює начальник структурного підрозділу, який призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації.

5.2. Начальник центру відповідно до завдань, покладених на центр:

здійснює керівництво роботою центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;

організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;

координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції голові райдержадміністрації, щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

може здійснювати функції адміністратора.

виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та цим положенням.

VI. Взаємовідносини

6.1. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з територіальними органами центральних органів виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

6.2. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень, відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації, можуть утворюватися територіальні підрозділи центру, які забезпечують надання адміністративних послуг.

6.3. Центр здійснює свою роботу та прийом суб’єктів звернень згідно з графіком роботи.

6.4. Час роботи Центру надання адміністративних послуг: понеділок, середа, п’ятниця з 9.00 по 16.00; вівторок, четвер з 9.00 по 20.00; субота 8.00 по 14.00 за к.ч.

6.5. Центр розміщується за адресою: вул. Горького 21, м. Мукачево.

6.6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру здійснюється за рахунок державного та місцевого бюджету.

 

 

Керівник апарату державної адміністрації                                     О.Чекан

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                          

                                                                                    Розпорядження голови       

                                                                                    державної адміністрації                                                                                                                                  

                                                                                    ___________ № ________

 

 

РЕГЛАМЕНТ

центру надання адміністративних послуг Мукачівської районної державної адміністрації

І. Загальні положення

1.1. Регламент центру надання адміністративних послуг Мукачівської районної державної адміністрації (далі – Регламент) встановлює порядок діяльності центру надання адміністративних послуг (далі – центр), зокрема, порядок дій адміністратора (адміністраторів) центру та суб’єктів надання адміністративних послуг у ході надання адміністративних послуг.

1.2. Центр у своїй діяльності керуються Законом України „Про адміністративні послуги”, Законом України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують надання адміністративних послуг.

1.3. У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, встановленому Законом України „Про адміністративні послуги”.

1.4. Надання адміністративних послуг у центрі здійснюється відповідно до принципів:

верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

стабільності;

рівності перед законом;

відкритості та прозорості;

доступності інформації про надання адміністративних послуг;

оперативності та своєчасності;

захищеності персональних даних;

раціональної мінімізації кількості документів та процедурних  дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

неупередженості й справедливості суб’єктів надання адміністративних послуг та працівників центру;

доступності та зручності організації надання послуг для суб’єктів звернень.

II. Вимоги до приміщення, в якому розміщується центр надання адміністративних послуг

2.1. Центр розміщується в зручному для суб’єктів звернення місці з розвинутою транспортною інфраструктурою. Вхід до центру повинен бути облаштований пандусами для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

2.2. На вході до приміщення центру розміщується інформаційна вивіска з найменуванням центру та графіком його роботи.

2.3. Приміщення центру поділяється на відкриту та закриту частини. Вхід до закритої частини центру суб’єктам звернень забороняється. Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій з використанням телефонного зв’язку, а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації.

ІII. Вимоги до розміщення інформації 

3.1. У приміщенні центру на інформаційних стендах, а також на       веб-сторінці райдержадміністрації розміщується інформація про:

прізвище, ім’я, по батькові керівника центру, контактні телефони, адресу електронної пошти;

адресу, графік роботи центру (дні роботи та прийомні години);

номери довідкових телефонів центру;

перелік адміністративних послуг, які надаються через центр;

строки надання адміністративних послуг;

інформаційні картки, адміністративних послуг;

бланки заяв для звернення за адміністративними послугами та зразки їх заповнення;

банківські реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

відомості про супутні послуги, які надаються у приміщенні центр;

положення про центр;

регламент центру.

 

3.2. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються на стендах–накопичувачах або видаються працівниками центру суб’єкту звернення.

3.3. На веб-сторінці райдержадміністрації створюється рубрика „Центр надання адміністративних послуг”, де розміщується інформація, зазначена у цьому розділі Регламенту.

3.4. Інформація, яка розміщується у приміщенні центру та на інформаційних ресурсах центру, повинна бути актуальною й повною. Інформація, подана на веб-сторінці райдержадміністрації, в рубриці „Центр надання адміністративних послуг”, має бути зручною для пошуку та копіювання. Керівник центру визначає працівника, відповідального за оновлення інформації на інформаційних ресурсах центру.

3.5. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації, шляхом розміщення інформаційних листів на стендах, надрукованих шрифтом Брайля.

3.6. Суб’єктам звернення, які звернулися за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку) забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг центру у спосіб аналогічний до способу звернення.

 IV. Інформаційна і технологічна картки адміністративних послуг

4.1. Голова райдержадміністрації, а також начальник центру можуть вносити суб’єкту надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток.

4.2. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з територіальними органами центральних та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

4.3. У разі внесення змін до законодавства щодо надання певної адміністративної послуги, суб’єкт надання відповідної адміністративної послуги своєчасно інформує про це голову райдержадміністрації, а також начальника центру, готує відповідні зміни до інформаційних та технологічних карток згідно з вимогами законодавства та цього Регламенту в тому числі для документів дозвільного характеру.

V. Прийняття заяви та інших документів у центрі надання адміністративних послуг 

5.1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі – вхідний пакет документів), та повернення документів (результату надання адміністративної послуги, далі також – вихідний пакет документів) здійснюється виключно у центрі.

5.2.  Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у центр особисто, в тому числі через уповноваженого представника, надіслати вхідний пакет документів поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або, у передбачених законом випадках, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

5.3. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви на видачу документів дозвільного характеру та документів, що подаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені регіональними та місцевими дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України  “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

5.4. Якщо вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, до нього додаються документи, які підтверджують особу представника та засвідчують його/її повноваження (довіреність або інший документ, що посвідчує відносини представництва).

5.5. Адміністратор перевіряє відповідність поданого пакету документів інформаційній картці адміністративної послуги, за потреби – надає допомогу суб’єкту звернення у заповнені бланку заяви. У випадку, якщо суб’єкт звернення допустив неточності або помилки при заповненні бланку заяви, адміністратор повідомляє заявника про відповідні недоліки та за потреби, надає необхідну допомогу в їх виправленні. Всі виправлення під час прийняття вхідного пакету документів підтверджуються підписом суб’єкта звернення.

5.6. Заява, що подається для отримання адміністративної послуги, повинна містити дозвіл суб’єкта звернення на обробку, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.

5.7. Адміністратор складає опис вхідного пакету документів, у якому зазначається інформація про перелік документів, поданих суб’єктом звернення. Опис складається у двох примірниках.

5.8. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакету документів за підписом та печаткою (штампом) відповідного адміністратора із відміткою про дату і час його складання, реєстраційний номер заяви і перелік документів, що додаються до неї. Другий примірник опису вхідного пакету документів зберігається в матеріалах справи, у випадку застосування у центрі електронного документообігу – в електронній формі.

5.9. Адміністратор під час отримання вхідного пакету документів зобов’язаний з’ясувати бажані для суб’єкта звернення способи його повідомлення про результат надання адміністративної послуги (телефоном, засобами поштового зв’язку, електронною поштою чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку у випадках, передбачених законодавством), а також бажаний спосіб передачі суб’єктові звернення результату надання адміністративної послуги (особисто чи засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що також зазначається в описі вхідного пакету документів у паперовій або електронній формі.

5.10. Адміністратор здійснює реєстрацію вхідного пакету документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакету документів.

5.11. Якщо вхідний пакет документів було отримано засобами поштового зв’язку, адміністратор не пізніше наступного дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакету документів  електронною поштою (його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку (за можливості).

5.12. Якщо під час прийняття вхідного пакету документів адміністратор виявив факт відсутності одного чи кількох документів, необхідних для отримання адміністративної послуги (передбаченого законом та відповідною інформаційною карткою адміністративної послуги) або очевидну помилковість, неточність чи неповноту відомостей, адміністратор за вибором суб’єкта звернення або реєструє вхідний пакет документів з недоліками, або повертає документи суб’єктові звернення без реєстрації для усунення недоліків.

5.13. При реєстрації вхідного пакету з недоліками суб’єкт звернення одночасно повідомляється про потребу усунення вказаних недоліків та  попереджається про ймовірність негативного рішення у випадку їх неусунення. Якщо суб’єкт звернення надсилає вхідний пакет документів засобами поштового зв’язку, він інформується про виявлені недоліки у відповідному повідомленні – описі вхідного пакету документів, а за можливості також негайно повідомляється телефоном.

5.14.  Всі додаткові документи, в тому числі документи на заміну, подаються суб’єктом звернення лише через центр із фіксацією цих дій в матеріалах справи та журналі реєстрації. При цьому суб’єктові звернення видається доповнений опис вхідного пакету документів (на заміну). Внесення додаткових документів або документів на заміну підтверджується підписом суб’єкта звернення (уповноваженого представника).

5.15.  У випадку не усунення суб’єктом звернення недоліків вхідного пакету документів, рішення у справі приймається на основі наявних документів відповідно до закону.

5.16. Після реєстрації вхідного пакету документів адміністратор формує справу у паперовій або електронній формі, за потреби (і за можливості) здійснює її копіювання або сканування.

5.17. Інформацію про вчинені дії адміністратор вносить до листа-проходження справи у паперовій або електронній формі. Лист-проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги та залучених суб’єктів надання адміністративної послуги.

VI. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

6.1. Після вчинення дій, передбачених розділом ІV цього Регламенту, адміністратор не пізніше наступного робочого дня після отримання вхідного пакету документів зобов’язаний направити (передати) вхідний пакет документів суб’єкту надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить прийняття рішення у справі (надалі – суб’єкт надання адміністративної послуги), про що робиться відмітка у листі-проходженні справи із зазначенням часу, дати та суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її направлено, та ставиться печатка (штамп) адміністратора, що передав відповідні документи. Відомості про передачу вхідного пакету документів вносяться адміністратором до листа-проходження справи у паперовій або електронній формі.

6.2.  Передача справ у паперовій формі від центру суб’єкту надання адміністративної послуги здійснюється не менше ніж один раз протягом робочого дня шляхом доставляння працівником центру або в інший спосіб.

6.3.  У разі, якщо адміністративна послуга потребує декількох дій (етапів) для її вирішення та дозволяє (передбачає) паралельне опрацювання справи двома і більше суб’єктами надання адміністративних послуг, адміністратор забезпечує проходження цих дій (етапів) у встановленому порядку відповідно до технологічної картки адміністративної послуги без участі суб’єкта звернення – шляхом міжвідомчої взаємодії (в тому числі, за можливості, із застосуванням електронного документообігу). Для цього матеріали справи чи їх копії у паперовій або електронній формі одночасно передаються або надсилаються усім залученим суб’єктам надання адміністративної послуги. Зведення матеріалів справи здійснюється суб’єктом надання адміністративної послуги, що ухвалює (або готує) кінцеве рішення у справі.

6.4. Отримавши справу, суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, а також прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа-проходження справи у паперовій або електронній формі.

6.5. Суб’єкт надання адміністративної послуги, за потреби, отримує документи або інформацію, що перебувають у володінні державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління. Таке отримання здійснюється за умови наявності в матеріалах справи згоди (дозволу) суб’єкта звернення на збирання, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.

6.6. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний розглянути справу та прийняти по ній рішення у строки, визначені законом та зафіксовані у технологічній картці адміністративної послуги.

6.7. Контроль за дотриманням суб’єктом надання адміністративної послуги (суб’єктами надання адміністративної послуги) терміну розгляду справи та прийняття рішень здійснюється адміністраторами, відповідно до розподілу обов’язків за рішенням керівника центру.

6.8. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний своєчасно інформувати центр про перешкоди у дотриманні термінів розгляду справ та прийняття рішень, а також інші проблеми, що виникають при розгляді справи. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний надавати інформацію на усний або письмовий запит (в т.ч. в електронною поштою) адміністратора щодо ходу розгляду справи. У разі виявлення факту (фактів) порушення щодо розгляду справи (вимог щодо термінів надання адміністративної послуги тощо) адміністратор зобов’язаний невідкладно інформувати про це начальника центру.

6.9. У разі, якщо в ході вирішення справи виявлено підстави для прийняття негативного (повністю або часткової відмови) для суб’єкта звернення рішення, суб’єкт надання адміністративної послуги повинен врахувати, чи може отримання від суб’єкта звернення додаткових пояснень, інформації, документів позитивно вплинути на зміст цього рішення, та відповідно – забезпечити право суб’єкта звернення на участь у процесі розгляду справи та прийняття рішення. Будь-яке додаткове витребування та отримання пояснень, інформації, документів від суб’єкта звернення здійснюється лише через центр.

VІI. Передача результатів надання адміністративних послуг суб’єкту звернення 

7.1. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, сформувати вихідний пакет документів та направити його до центру, про що зазначається у листі-проходженні справи.

7.2. Адміністратор у день надходження результату надання адміністративної послуги здійснює реєстрацію вихідного пакету документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа-проходження справи, а також до відповідного реєстру у паперовій або електронній формі.

7.3. Адміністратор невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після отримання результату надання адміністративної послуги, повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єкта звернення у замовлений суб’єктом звернення спосіб (телефоном, електронною поштою чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку).

7.4. Результат надання адміністративної послуги передається суб’єктові звернення особисто (в тому числі його представнику) – при пред’явленні документа, який посвідчує особу та документа, який підтверджує повноваження представника або у випадках передбачених законодавством, передається в інший зручний для суб’єкта звернення спосіб засобами поштового зв’язку рекомендованим листом із повідомленням про вручення або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

7.5. У разі не зазначення суб’єктом звернення зручного для себе способу отримання результату надання адміністративної послуги або його неотримання у центрі протягом двох місяців – результат надання адміністративної послуги надсилається суб’єкту звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та відсутності іншої контактної інформації – результат надання адміністративної послуги зберігається протягом тримісячного терміну у центрі, а потім передається на архівне зберігання.

7.6. У випадку, якщо адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор реєструє інформацію про результат вирішення справи у журналі (у паперовій або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів у справі та передає його суб’єктові звернення.

7.7. Факт отримання результату надання адміністративної послуги підтверджується підписом суб’єкта звернення (при особистому отриманні) або отримання повідомлення про вручення (у випадку направлення поштою). Інформація про дату отримання результату надання адміністративної послуги  суб’єктом звернення фіксується у центрі у паперовій або електронній формі.

7.8. Відповідальність за своєчасне та належне надання адміністративної послуги несе виконавець, та в межах своїх повноважень – адміністратори і керівник центру.

7.9. У центрі зберігається інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій (ксерокопія) або електронній (відскановані документи) формі, а саме: заява суб’єкта звернення, результат надання адміністративної послуги та інші документи. Всі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

 VIII. Оскарження результатів надання адміністративних послуг 

8.1.  Суб’єкт звернення має право подати скаргу на отриманий через центр результат надання адміністративної послуги до суб’єкта надання адміністративної послуги або до вищого органу відносно того органу, що вирішив справу (у разі, якщо такий вищий орган існує) або до суду.

8.2. Суб’єкт розгляду скарги зобов’язаний розглянути й вирішити скаргу відповідно до вимог чинного законодавства України та забезпечити передання рішення у центр для доведення до відома скаржника.

8.3. У випадку, якщо суб’єкт звернення подає скаргу на результат надання адміністративної послуги, отриманий через центр, безпосередньо до суб’єкта розгляду скарги, такий  орган зобов’язаний надіслати копію скарги до центру протягом п’яти робочих днів з дня її отримання, а також проінформувати центр про результати розгляду скарги протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення за скаргою.

8.4. У приміщенні центру, в доступному для громадян місці встановлюється „Скринька для звернень та пропозицій громадян” щодо якості надання адміністративних послуг, проведення щорічного аналізу таких зауважень і пропозицій, вжиття відповідних заходів. Звернення зі скриньки вилучаються щодня начальником центру. Оформлені відповідно до вимог ст. 5 Закону України „Про звернення громадян” звернення підлягають попередньому розгляду та реєстрації, а також невідкладно передаються на розгляд голові райдержадміністрації.

 

 

Керівник апарату державної адміністрації                                     О.Чекан

 

 

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу розпорядження голови Мукачівської районної державної адміністрації “Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг та Регламенту центру надання

адміністративних послуг Мукачівської районної державної адміністрації”

 

1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та громадяни вимушені багаторазово звертатись до різних адміністративних органів, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результату надання адміністративних послуг невизначений період часу. До того ж, іноді має місце затягування розгляду заяв, клопотань, звернень, що негативно впливає на розвиток підприємництва та сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади. Необхідність прийняття розпорядження “Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг та Регламенту центру надання адміністративних послуг Мукачівської районної державної адміністрації”, дасть змогу розв’язати проблеми та недоліки об’єктивного та суб’єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг в Мукачівському районі, а саме:

1) Відсутність достатньої та зрозумілої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг.

2) Представники органів, які надають адміністративні послуги, розміщені в різних приміщеннях.

3) Необхідність звернення до кількох представників органів, які надають адміністративні послуги для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа як результату надання адміністративної послуги.

4) Одержувачу послуг необхідно здійснити багато погоджувальних дій у значної кількості представників органів, які надають адміністративні послуги, що збільшує термін отримання адміністративної послуги.

5) Необхідність збору одержувачем послуг підтверджуючої інформації з різних організацій для отримання кінцевого результату.

6) Відсутність єдиної системи взаємодії представників органів, які надають адміністративні послуги щодо надання адміністративних послуг.

2. Визначення цілей державного регулювання.

Основною метою проекту є створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади. Основним завданням прийняття цього акту є побудова ефективної системи надання адміністративних послуг представниками органів, які надають адміністративні послуги в Мукачівському районі шляхом створення та функціонування Центру надання адміністративних послуг. Основними цілями прийняття розпорядження є затвердження Положення та Регламенту роботи Центру надання адміністративних послуг Мукачівської районної державної адміністрації з метою забезпечення надання адміністративних послуг, що дозволить:

1) Забезпечити отримання суб’єктами господарювання адміністративних послуг в одному приміщенні за принципом «єдиного вікна» у чітко встановлені строки.

2) Організувати надання адміністративних послуг у найкоротший строк,в комфортних умовах та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень.

3) Спростити процедури отримання адміністративних послуг та поліпшити якість їх надання.

4) Забезпечити вільний доступ суб’єктів звернень до інформації про вимоги та порядок надання адміністративних послуг,що надаються в Центрі.

5) Удосконалити взаємодію виконавчих органів,місцевих дозвільних органів,посадових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг за принципом “організаційної єдності”.

3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу.

Розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

Перша альтернатива. Збереження існуючого стану: суб’єкти звертаються за наданням адміністративних послуг безпосередньо до суб’єктів надання адміністративних послуг: процедура непрозора, відсутній громадський контроль. Дана альтернатива не відповідає Закону України  „Про адміністративні послуги“. Від такої альтернативи необхідно відмовитись.

Друга альтернатива. Надання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг Мукачівської районної державної адміністрації: суб’єкти звертаються за наданням адміністративних послуг безпосередньо в Центр, створення якого передбачає чіткий порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру: адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових осіб, задіяних у забезпеченні надання адміністративних послуг у порядку, встановленому Законом України „Про адміністративні послуги“. Запровадженням надання адміністративних послуг через Центр реалізуються пріоритетні напрямки діяльності:

- раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

-   рівність перед законом;

-   доступність інформації про надання адміністративних послуг;

-   неупередженість та справедливість;

-   доступність та зручність для суб’єктів звернень:

-   відкритість та прозорість;

-   реалізація прав та інтересів громадян та суб’єктів господарювання через публічне обговорення проекту регуляторного акта.

4.  Механізми,які пропонуються застосувати для розв’язання проблеми,і відповідні заходи.

Механізмом розв’язання проблеми є затвердження  Положення про Центр надання адміністративних послуг Мукачівської райдержадміністрації та Регламенту роботи Центру надання адміністративних послуг Мукачівської райдержадміністрації, яким передбачено створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг, спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

Запровадження державного регулювання та реалізація даного проекту забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо порядку надання адміністративних послуг, встановлення чіткого порядку взаємодії суб’єктів надання адміністративних послуг.

5. Обґрунтування можливості  досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

У разі прийняття регуляторного акту Центром надання адміністративних послуг будуть реалізовані повноваження, що надані йому Законами України „Про адміністративні послуги“, „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, відповідно до статей 6, 39, 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, постановами Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 року № 118 „Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг” та від 01.08.2013 року № 588 “Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг”, розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 28.03.2013 № 103 “Про утворення центрів надання адміністративних послуг” та розпорядження голови Мукачівської райдержадміністрації від 29.05.2013 року № 175 „Про створення Центру надання адміністративних послуг Мукачівської районної державної адміністрації”. Центром надання адміністративних послуг Мукачівської районної державної адміністрації буде забезпечено надання суб’єктам звернень (фізичним та юридичним особам) адміністративних  послуг, відповідно до затвердженого переліку.

Прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить:

1) Спрощення процедури надання адміністративних послуг,  її відкритість та прозорість.

2) Скорочення часу та витрат суб’єктів звернень для отримання адміністративних послуг.

3) Отримання вичерпної інформації щодо вимог та порядку отримання адміністративних послуг.

4) Забезпеченняконтролю за посадовими особами суб’єктів надання адміністративних послуг,строків  надання адміністративних послуг.

5) Тісну та ефективну співпрацю суб’єктів звернень з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями.

Проект розпорядження негативних чинників не має.
Оприлюднення проекту розпорядження та аналізу регуляторного впливу в установленому порядку забезпечить отримання зауважень та пропозицій від громадськості. Рівень поінформованості громадськості буде достатній для усвідомлення та реалізації проекту розпорядження.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта.

Сфера дії

Витрати

Вигоди

Держава

Реалізація проекту
розпорядження не потребує додаткових витрат з
 державного бюджету. Забезпечення надання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг передбачається в межах видатків на утримання структурних підрозділів,що прийняли рішення про створення таких центрів,а також органів,що є суб’єктами надання послуг, включених до переліку надавачів адміністративних послуг.

 Надання адміністра­тивних послуг через Центр здійснюється у відповідності із
вимо­гами Закону України
“Про адміністративні послуги”. Дотримання принципу організаційної єдності, формування в суспільстві позитивного іміджу влади.

Громадяни

  Не має

 Забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні
адміністративних послуг,
 наявність і доступність інформації, отримання
громадянами професійних
 консультацій щодо переліку та порядку надання адміністративних послуг.

Суб’єкти господар­ської діяльності

  Не має

 Забезпечення оперативності,
відкритості,
 прозорості, доступності, зручності для
суб’єктів звернень при наданні
адміністративних послуг.
Передбачається,що видача
документів дозвільного характеру у сфері
 господарської діяльності,буде здійснюватися у встановленому законодавством
порядку в дозвільному центрі,
утвореному відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності”,
 який є складовою
частиною Центру надання
адміністративних послуг.
Отримання адміністративних
послуг в одному приміщенні за
принципом
“єдиного вікна”.

7. Термін дії акта.

Даний проект регуляторного акту – розпорядження голови райдержадміністрації “Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг та Регламенту центру надання адміністративних послуг Мукачівської районної державної адміністрації”, – є загальнообов’язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого часу.

8. Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта.

Показниками результативності регуляторного акта є статистичні показники, а саме:

8.1. Кількість суб`єктів надання адміністративних, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги в Центрі надання адміністративних послуг Мукачівської райдержадміністрації.

8.2. Кількість адміністративних послуг,що надаються через Центр надання адміністративних послуг.

8.3. Середній термін розгляду звернення.

8.4. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб із проектом розпорядження.

8.5. Кількість звернень суб’єктів звернень за отриманням адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг при Мукачівській райдержадміністрації.

8.6. Розмір надходжень  до  відповідного бюджету, пов'язаних з дією акта.

 8.7. Кількість суб'єктів  господарювання та/або фізичних осіб, на
яких поширюватиметься дія акта (кількість звернень одержувачів адміністративних послуг.

 9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде проведено  до дня набрання чинності регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності регуляторного акта.

Періодичні відстеження планується проводити один раз на кожні три роки, починаючи з дня виконання заходів щодо повторного відстеження, з метою подальшого вдосконалення розпорядження голови Мукачівської райдержадміністрації.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися протягом усього терміну його дії шляхом розгляду пропозицій та зауважень, які надійдуть до райдержадміністрації від громадян, та за результатами моніторингу діяльності Центру надання адміністративних послуг.

 

Начальник управління

економічного розвитку і

торгівлі райдержадміністрації                                                       І. Яворський