Офіційний веб-сайт
Пошук

 

   Мукачівщина запрошує!

 

  

        


 


 

На головну / Регуляторна політика

План підготовки регуляторних актів


План підготовки регуляторних актів у 2015 році 

 

        Структурними підрозділами у 2015 році не планується приймати регуляторні акти. План буде прийматися  лише у разі необхідності протягом наступного року.

 

 

ОПУБЛІКОВАНО 08.12.14р.

У К Р А Ї Н А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови Мукачівської районної державної адміністрації

Закарпатської області

 

05.12.2014                                Мукачево                                    № 502

 

 

Про  внесення змін  до плану  діяльності з підготовки проектів регуляторних актів райдержадміністрації  на 2014 рік

 

 

Відповідно до статей 6, 39 Закону України ,,Про місцеві державні адміністрації”, статті 7  Закону України  ,,Про засади  державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, розглянувши лист центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації від 04.12.2014 року № 01-12/17:              

             1. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів райдержадміністрації на 2014 рік, затверджений розпорядженням голови райдержадміністрації від 21.07.2014 року № 275, викласти в новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

В.о. голови  державної адміністрації  А. Данканич          

                                                                                   

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови державної адміністрації

2107.2014  №  275  

(в редакції розпорядження

05.12.2014  №  502)   

  

План діяльності з підготовки проектів регуляторних

актів райдержадміністрації на 2014 рік

 

з/п

Вид (наказ, розпоряд-ження, тощо)

Назва

проектів

Цілі прийняття

Розробник проекту

Строк

підготовки

Спосіб

оприлюднення

1.

Проект

розпорядження

,,Про затвердження Положення про центр надання адміністра-тивних послуг та Регламенту центру надання адміністра-тивних послуг Мукачівсь-кої районної державної адміністра-ції”

З метою надання Центром адміністрати-вних послуг Мукачівської районної державної  адміністрації

суб’єктам звернень (фізичним та юридичним особам) адміністрати-вних послуг, відповідно до затвердженого переліку

Центр надання адміністра-тивних послуг райдерж-адміністра-ції

Протягом 2014 року

На веб-

сторінці

райдерж-адміністрації

2.

Проект розпорядження

,,Про внесення змін до Положення про центр надання адміністра-тивних послуг Мукачівсь кої районної державної адміністра-ції”-

З метою розширення часу прийому суб’єктів звернень

Центр надання адміністра-тивних послуг райдерж-

адмініст-

рації

Грудень 2014

На веб-

сторінці

райдерж-адміні-страції