Офіційний веб-сайт
Пошук

 

   Мукачівщина запрошує!

 

  

        


 


 

На головну / Мукачівська районна державна адміністрація

Функції та повноваження керівництва


 

 

Функції та повноваження

голови, першого заступника, заступників та заступника голови – керівника апарату районної державної адміністрації

 

 

Голова районної державної адміністрації

 

Очолює районну державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю, несе персональну відповідальність за виконання покладених  на обласну державну адміністрацію завдань і за здійснення нею своїх повноважень.

Інформує голову обласної державної адміністрації та щорічно звітує перед ними про виконання райдержадміністрацією, покладених на неї повноважень, а також суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне та інше становище в районі.

Представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.

Сприяє розвитку в районі міжнародного співробітництва в галузі економіки, захисту прав людини, боротьби з тероризмом, екологічної безпеки, охорони здоров’я, науки, освіти, культури, туризму, фізкультури і спорту.

Укладає договори з іноземними партнерами про співробітництво в межах компетенції, визначеної законодавством.

У межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання райдержадміністрації, визначає її  структуру, дотримуючись рекомендаційних переліків управлінь, відділів та інших підрозділів райдержадміністрації, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Призначає на посади та звільняє з посад першого заступника, заступників голови та  керівника апарату районної державної адміністрації, керівників та заступників керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації за погодженням з Кабінетом Міністрів України, облдержадміністрацією, іншими органами виконавчої влади.

Призначає на посади та звільняє з посад керівників і працівників  апарату райдержадміністрації.

Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, або уповноважує на це своїх заступників, погоджує укладення

контрактів із керівниками підприємств, що належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

Погоджує у встановленому законодавством порядку: призначення керівників територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, призначення на посади та звільнення з посад керівників  не підпорядкованих підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня.

За результатами роботи райдержадміністрації може застосовувати встановлені законодавством заходи заохочення до її посадових осіб.

Умежах затвердженого бюджету виступає розпорядником коштів районної державної адміністрації, використовуючи їх лише за цільовим призначенням.

Оголошує зони надзвичайної ситуації у разі стихійного лиха, аварій, катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних подій; здійснює передбачені законодавством заходи, пов’язані з підтриманням у них громадського порядку, врятуванням життя людей, захистом їх здоров’я і прав, збереженням матеріальних цінностей.

Здійснює заходи, пов’язані з мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною в районі.

Регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію.

Розглядає питання і вносить пропозиції про нагородження державними нагородами України.

Утворює та очолює колегію районної державної адміністрації, а з метою  сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації, інші консультативні, дорадчі, допоміжні органи, служби та комісії,  визначаючи їх завдання, функції та персональний склад.

Видає розпорядження, дає доручення, приймає рішення та інші акти            з питань, віднесених законодавством України до компетенції районної державної адміністрації.

Вносить на розгляд районної ради питання, пов’язані з виконанням делегованих повноважень, та інші пропозиції; має право дорадчого голосу на пленарних засіданнях районної ради.

Щороку звітує перед районною радою з питань виконання делегованих повноважень.

Здійснює інші функції, передбачені Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

У разі відсутності, його функції і повноваження виконує перший заступник, а у разі відсутності останнього – один із заступників.

 

 

Відповідає за:

виконання в районі законів України, актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;

виконання державних і районних програм соціально-економічного та культурного розвитку;

реалізацію повноважень, делегованих райдержадміністрації районною радою;

додержання законодавства про державну таємницю та інформацію в райдержадміністрації;

забезпечення в районі законності і правопорядку, додержання та охорони  прав, свобод і законних інтересів громадян;

здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, боротьби зі злочинністю та корупцією;

взаємодії з органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими та релігійними організаціями;

 

Контролює діяльність:

сектору з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації;

сектору взаємодії з правоохоронними органами та оборонної  та мобілізаційної роботи;

юридичного сектору апарату райдержадміністрації (в частині правової діяльності райдержадміністрації);

 

Сприяє в роботі:

міськрайонномууправлінню юстиції;

районному відділу УМВС України в Закарпатській області;

відділу в м.Мукачево управління Служби безпеки України в Закарпатській  області;

 

Перший заступник голови районної державної адміністрації

 

Несе персональну відповідальність за реалізацію в районі законів України, актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, рішень районної ради, розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації з питань бюджету та фінансів, аграрної політики, капітального будівництва, регіонального розвитку, містобудування та архітектури, енергетики, транспорту і зв’язку,  шляхового господарства, надзвичайних ситуацій, використання та охорони земель, природних ресурсів, екології і охорони довкілля.

 

 

Відповідає за:

забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів;

складання і подання на розгляд сесії районної ради проекту районного бюджету, забезпечення його реалізації та звітності про виконання;

забезпечення контролю за станом фінансової дисципліни;

здійснення заходів щодо належної роботи енергетичного комплексу, транспорту та зв’язку;

розгляд та прийняття рішень, за пропозиціями органів місцевого самоврядування, щодо проектів планів та заходів підприємств, установ, організацій, розташованих на території району;

забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями зв’язку, телебачення, радіомовлення, транспортного обслуговування незалежно від форми власності;

організацію охорони, реставрацію та використання пам’яток архітектури і містобудування, паркових та історико-культурних ландшафтів;

організацію роботи з ліквідації наслідків екологічних аварій, техногенних катастроф, спалахів епідемій та епізоотій, залучення до цих робіт підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та громадян;

сприяння діяльності аварійно-рятувальних служб за місцем їх дислокації, під час прямування до зон надзвичайних ситуацій та під час ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема у поданні їм необхідних транспортних та інших матеріальних засобів і послуг;

реалізацію державної політики в агропромисловому комплексі, розвитку різних форм власності і господарювання;

розвиток фермерства та внесення пропозицій щодо надання йому допомоги із спеціальних фондів підтримки.

розроблення та забезпечення виконання, затверджених у встановленому порядку законодавством порядку, програм раціонального використання земель та лісів;

затвердження матеріалів погодження місця розташування земельних ділянок та надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

контроль за розпорядженням землями відповідно до законодавства;

вжиття заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, епізоотіям;

здійснення контролю за організацією роботи медичних закладів із надання допомоги населенню, встановлених пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, поліпшення умов життя багатодітних сімей;

забезпечення виконання законодавства про військовий обов’язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами та організаціями;

сприяння підготовці молоді до військової служби, проведенню призову громадян на строкову військову та альтернативну  (невійськову) службу;

 

Контролює діяльність:

фінансового управління;

управління агропромислового розвитку;

відділу регіонального розвитку, містобудування та архітектури;

відділу з питань надзвичайних ситуацій;

відділу охорони здоров’я;

 

Координує діяльність:

конрольно-ревізійноговідділу міста Мукачево та Мукачівського району;

Мукачівського управління державного казначейства;

об’єднаної державної податкової адміністрації;

міськрайонногоуправління Держкомзему в місті Мукачеве і Мукачівському районі Закарпатської області;

районної санітарно-епідеміологічної станції ( у частині охорони здоров’я);

районного відділу  ГУМНС України в Закарпатській області;

управління ветеринарної медицини;

 

Сприяє в роботі:

філії ВАТ „Закарпатгаз”;

району електричних мереж;

цеху телекомунікаційних послуг №7;

державного підприємства «Диспетчерська служба пасажирських перевезень»;

міжрайонного управління водного господарства;

державного підприємства «Мукачівське лісове господарство»;

філії Мукачеве «Держспецлісгосп»;

Вернє-Латорицькийсектор охорони навколишнього природного середовища;

районній організації товариства Червоного Хреста України;

об’єднаному міському військовому комісаріату;

підприємствам агропромислового розвитку;

 

Готує голові районної державної адміністрації інформації з питань бюджету та фінансів, капітального будівництва, регіонального розвитку, містобудування та архітектури, енергетики, транспорту і зв’язку,  шляхового господарства, надзвичайних ситуацій, використання та охорони земель, природних ресурсів, екології і охорони довкілля.

 

Заступник голови районної державної адміністрації

 

 

Несе персональну відповідальність за реалізацію в районі законів України, актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, рішень районної ради, розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації з питань соціально-економічного розвитку, промислової політики та розвитку інфраструктури, підприємництва, побутового та торговельного обслуговування, житлово-комунального господарства, інвестиційної політики, європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв’язків та туризму.

 

Відповідає за:

здійснення державної соціально-економічної політики в районі;

розроблення проектів програм соціально-економічного розвитку району і подання їх на затвердження районній раді, забезпечення їх реалізації, звітування перед районною радою про їх виконання;

складання, необхідних для управління соціально-економічним розвитком району, балансів матеріально-фінансових ресурсів; визначення необхідного рівня обслуговування населення відповідно до нормативів мінімальних соціальних потреб;

здійснення промислової політики  та розвиток інфраструктури;

здійснення, в установленому порядку, регулювання інвестиційної діяльності та вироблення інвестиційної політики;

внесення, у встановленому порядку, до відповідних органів пропозицій щодо залучення іноземних інвестицій у розвиток економічного потенціалу району;

сприяння зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності;

сприяння розвитку експортної бази і збільшення виробництва продукції на експорт;

забезпечення реалізації державної політики щодо сприяння розвитку малого бізнесу, надання допомоги підприємцям, які займаються розробкою та впровадженням інноваційних проектів, виробництвом товарів народного споживання, будівельних матеріалів, наданням побутових, комунальних та інших послуг населенню;

підготовку пропозицій про розміщення, спеціалізацію і розвиток підприємств, організацій та установ сільського господарства, переробної промисловості і внесення їх відповідним органам управління, а також здійснення контролю за виконанням рішень з цих питань;

забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами, організаціями торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування незалежно від форми власності;

вирішення питань розвитку туристично-курортного комплексу;

забезпечення організації обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства незалежно від форми власності, дотримання його правил;

розроблення та затвердження схем санітарного очищення території області, організацію окремого збирання побутових відходів та інших видів відходів як вторинної сировини;

розроблення і забезпечення дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зони санітарної охорони джерел водопостачання; обмеження або заборону використання підприємствами питної води у промислових цілях;

 

Контролює діяльність:

управління економіки;

відділу з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв’язків та туризму управління економіки;

відділу розвитку інфраструктури;

державного реєстратора;

 

Координує діяльність:

управління  статистики в Мукачівському районі;

 

Сприяє в роботі:

Районній спілці споживчих товариств;

 

 

Готує голові районної державної адміністрації інформації соціально-економічного розвитку, промислової політики та розвитку інфраструктури, підприємництва, побутового та торговельного обслуговування, житлово-комунального господарства, інвестиційної політики, європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв’язків та туризму.

 

Заступник голови районної державної адміністрації

 

 

Несе персональну відповідальність за реалізацію в районі законів України, актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня,   рішень районної ради, розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації з питань науки, освіти, культури і мистецтва, фізкультури і спорту, материнства і дитинства, сім’ї та молоді, національних меншин та релігій,  праці, соціального захисту та міграції населення.

 

Відповідає за:

здійснення загального керівництва закладами науки, освіти, культури, фізкультури і спорту, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, їх матеріально-фінансове забезпечення;

вжиття заходів до збереження мережі закладів освіти, культури, фізкультури і спорту та розроблення прогнозів її розвитку, враховуючи їх при розробленні проектів програм соціально-економічного розвитку;

виконання програм щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

забезпечення виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови, як державної, в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку та використання мов інших національностей;

забезпечення виконання законодавства щодо національних меншин і міграції, про свободу думки і слова, свободу світогляду і віросповідання;

забезпечення здійснення заходів стосовно осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк і потребують медичної допомоги у зв’язку  із захворюванням на туберкульоз;

створення мережі, забезпечення зміцнення і розвитку матеріально-технічної бази закладів соціального захисту населення, підвищення рівня і якості обслуговування в них;

розроблення і забезпечення виконання комплексних програм та здійснення заходів щодо поліпшення матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, одиноких, соціально незахищених громадян похилого віку  та всебічний розвиток їх обслуговування;

забезпечення працевлаштування інвалідів, сприяння здобуттю ними освіти, набуттю необхідної кваліфікації, матеріально-побутовому обслуговуванню, санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; сприяння поданню протезно-ортопедичної допомоги населенню і забезпеченню інвалідів засобами пересування і реабілітації; встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров’я потребують догляду;

вирішення питань гуманітарної допомоги;

сприяння громадським, релігійним організаціям, благодійним фондам, окремим громадянам у поданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

забезпечення виконання законодавства про пільги, встановлені для ветеранів війни та прирівняних до них осіб, військовослужбовців, звільнених з військової служби, а також про пільги і допомогу сім’ям військовослужбовців строкової служби;

здійснення згідно із законодавством заходів соціального патронажу щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;

вирішення питань про утворення, реорганізацію та ліквідацію спеціальних будинків-інтернатів для осіб похилого віку, осіб, які потребують медичної допомоги у зв’язку із захворюванням на туберкульоз, та інвалідів першої і другої груп, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;

забезпечення здійснення заходів щодо соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;

забезпечення виконання актів законодавства з питань громадянства, пов’язаних з перебуванням іноземців та осіб без громадянства; сприяння органам внутрішніх справ у додержанні правил паспортної системи;

проведення роботи, пов’язаної з розробленням та здійсненням заходів щодо розміщення, працевлаштування, соціально-побутового і медичного обслуговування біженців, які добровільно повертаються в регіони їх колишнього проживання;

розроблення прогнозів розвитку молодіжної політики;

розроблення і здійснення заходів щодо поліпшення житлових, матеріально-побутових умов багатодітних сімей, профілактики негативних явищ серед неповнолітніх;

забезпечення ефективного використання та складання балансу трудових ресурсів;

забезпечення реалізації державних гарантій у сфері праці;

розроблення та організацію виконання перспективних і поточних обласних програм зайнятості населення та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття;

забезпечення проведення згідно з законом оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні;

забезпечення, в установленому порядку, надання населенню адресної допомоги та субсидій на житлово-комунальні послуги;

забезпечення взаємодії районної державної адміністрації з районною радою профспілок та галузевими обкомами профспілок;

сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, фондів, асоціацій, жіночих, молодіжних, дитячих, юнацьких та інших громадських організацій;

 

 

Контролює діяльність:

управління праці та соціального захисту населення;

відділу освіти;

відділу культури;

відділу у справах сім’ї  молоді та спорту;

служби у справах дітей;

територіального центру по обслуговуванню пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян;

 

Координує діяльність:

управління Пенсійного фонду України в Мукачівському районі;

районногоцентру зайнятості;

відділу Закарпатської дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»;

 

Сприяє в роботі:

районному відділенню Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

 

Готує голові районної державної адміністрації інформації з питань науки, освіти, культури і мистецтва, фізкультури і спорту, материнства і дитинства, сім’ї та молоді, національних меншин, праці, соціального захисту та міграції населення.

 

Керівник апарату районної державної адміністрації

 

 

Несе персональну відповідальність за реалізацію в районі законів України, актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, рішень районної ради, розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації з питань виконавської дисципліни, кадрового, правового (з питань організації роботи апарату), інформаційно-аналітичного, методичного, господарського та іншого організаційного забезпечення діяльності районної державної адміністрації.

Керує роботою апарату районної державної адміністрації.

 

Відповідає за:

організацію роботи апарату, покладених на апарат завдань;

дотримання вимог Закону України„Про місцеві державні адміністрації” щодо відносин райдержадміністрації з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, установами та організаціями;

підготовку узгоджених пропозицій щодо розподілу функцій і повноважень між головою, першим заступником та заступниками голови райдержадміністрації;

планування роботи районної державної адміністрації та її апарату;

організацію добору, розстановки, підвищення кваліфікації кадрів, створення дієвого, кваліфікованого резерву керівників та спеціалістів номенклатури обласної державної адміністрації; забезпечення дотримання Законів України “Про державну службу” та “Про боротьбу з корупцією”;

організаційну роботу та дотримання законодавства з питань державної служби;

попередній розгляд, відповідно до законодавства, клопотань  про нагородження державними нагородами України,  відзнаками Президента України, Кабінету Міністрів України, присвоєння почесних звань, нагородження відзнакою  „За розвиток регіону” та Почесною Грамотою районної державної адміністрації, винесення Подяки голови районної державної адміністрації;

здійснення контролю за раціональним використанням коштів, передбачених кошторисом витрат на утримання апарату, внесення пропозицій голові райдержадміністрації щодо їх ефективного і раціонального використання;

здійснення контролю за законністю правових актів, що приймають районна державна адміністрація, виконавчі комітети сільських та селищних рад (з питань делегованих повноважень органів виконавчої влади); організацію правового навчання працівників районної державної адміністрацій та виконавчих комітетів сільських та селищних рад;

забезпечення, встановленого законодавством, іншими нормативними актами, єдиного порядку документування та роботи з документами в районній державній адміністрації;

підготовку розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації, доведення їх до виконавців, здійснення контролю за їх виконанням;

забезпечення здійснення заходів щодо ведення Державного реєстру виборців відповідно до законодавства;

вирішення питань проведення виборів і референдумів та адміністративно-територіального устрою у межах, визначених законодавством;

забезпечення належного і своєчасного розгляду звернень громадян та їх об’єднань, організації особистого прийому, перевірки стану цієї роботи в органах виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях та установах;

дотримання режиму секретності, технічний захист інформації з обмеженим доступом в апараті обласної  державної адміністрації;

додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, здійснення управління архівною справою;

здійснення заходів щодо організації правового інформування і виховання населення;

 

Контролює діяльність відділів, секторів апарату:

організаційно-кадрової роботи;

юридичного (з питань організації роботи апарату);

загального;

контролю;

фінансово-господарського забезпечення;

відділу ведення Державного реєстру виборців;

архівного;

 

 Готує інформацію голові обласної державної адміністрації з питань виконавської дисципліни, кадрового, правового (з питань організації роботи апарату), інформаційно-аналітичного, методичного, господарського та іншого організаційного забезпечення діяльності обласної державної адміністрації та її апарату, формування Державного реєстру виборців та роботи державного архіву області.