Офіційний веб-сайт
Пошук

 

   Мукачівщина запрошує!

 

  

        


 


 

На головну

Дозвільний центр


Шановні суб’єкти господарювання!

    Ви вирішили започаткувати свою власну справу - зареєстрували підприємство, отримали свідоцтво про реєстрацію, стали на облік в управлінні статистики, податковій адміністрації, пенсійному фонді, однак цього ще не досить, щоб відкрити свій бізнес.
    Згідно із законодавством України всі суб’єкти господарювання для початку господарської діяльності повинні одержувати ті або інші документи дозвільного характеру. Документ дозвільного характеру – це дозвіл, висновок, погодження, свідоцтво тощо, що дає суб’єкту господарювання право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності.
    На виконання вимог Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності“, з метою створення більш сприятливих умов для розвитку підприємництва, удосконалення координації дій дозвільних органів та спрощення процедур отримання документів дозвільного характеру, розпорядженням голови    Мукачівської райдержадміністрації
від 17.08.2005 р. № 294 створено Дозвільний центр.
    
07 квітня 2009р. керівники місцевих дозвільних органів підписали Меморандум про співпрацю та розпочали роботу по видачі дозвільних документів за принципом організаційної єдності (через адміністратора). Суб’єкти господарювання мають право вибору отримання документу дозвільного характеру: за зверненням до адміністратора або за зверненням до представників дозвільних органів, які здійснюють прийом у Дозвільному центрі.

Чому вигідно звертатись в Дозвільний центр: 

  1. Спрощення процедури видачі документів дозвільного характеру.
  2. Прозорість процедури видачі документів дозвільного характеру.
  3. Скорочення строків прийняття рішення про видачу або відмову у видачі документа дозвільного характеру.
  4. Рівність прав підприємців під час видачі документів дозвільного характеру.
  5. Єдині вимоги до порядку видачі документів дозвільного характеру.

 

Щоб отримати документ дозвільного характеру суб’єкту господарської діяльності необхідно подати державному адміністратору:

1) відповідну заяву;

2) документи, необхідні для видачі документа дозвільного характеру, передбачені законодавством, яким регулюються відносини щодо одержання такого документа.

Заява та документи, що додаються до неї, подаються особисто суб’єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою-підриємцем) або уповноваженою ним особою.

Заява та документи, що додаються до неї, можуть бути надіслані рекомендованим листом з описом вкладення, при цьому підпис заявника та уповноваженої ним особи засвідчується нотаріально.

Заявник несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у заяві та документах, що додаються до неї.

В разі наявності усіх вищевказаних документів державний адміністратор повідомляє про час отримання документа дозвільного характеру.

Державний адміністратор та місцеві дозвільні органи забезпечують безоплатне консультування з питань отримання відповідних документів дозвільного характеру за зверненням суб’єкта господарювання.

Основними принципами державної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності є:

·         захист прав, законних інтересів суспільства, територіальних громад та громадян, життя громадян, охорона навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;

·         розвиток конкуренції;

·         прозорість процедури видачі документів дозвільного характеру;

·         додержання рівності прав суб'єктів господарювання під час видачі документів дозвільного характеру;

·         відповідальність посадових осіб дозвільних органів, державних адміністраторів та суб'єктів господарювання за порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру;
зменшення рівня державного регулювання господарської діяльності;

·         установлення єдиних вимог до порядку видачі документів дозвільного характеру.

Реалізувати на місцях державну політику дозвільної системи у сфері господарської діяльності покликані дозвільні центри. Вони спрощують процедуру отримання документів дозвільного характеру та скорочують терміни проходження даних процедур.
Для спрощення процедури отримання документів дозвільного характеру при
Мукачівській  районній державній адміністрації створений центр з видачі документів дозвільного характеру - Дозвільний центр, призначено адміністратора. Це посадова особа, яка організовує видачу суб'єкту господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів щодо видачі документів дозвільного характеру.

 

Основними завданнями державного адміністратора є:

 

·         надання суб'єкту господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання документа дозвільного характеру;

·         прийняття від суб'єкта господарювання документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним місцевим дозвільним органам;

·         видача суб'єкту господарювання документів дозвільного характеру;

·         забезпечення взаємодії місцевих дозвільних органів та документообігу;

·         організаційне та інформаційне забезпечення проведення представниками місцевих дозвільних органів спільного обстеження об'єкта;

·         контроль за додержанням посадовими особами місцевих дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру;

·         формування та ведення реєстру документів дозвільного характеру;

·         інформування посадової особи, якій він підпорядковується, а також територіального органу уповноваженого органу про порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру посадовою особою місцевого дозвільного органу;

·         підготовка пропозицій щодо удосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру;

·         ведення в мережі Інтернет веб-сторінки, що містить інформацію, необхідну для отримання документів дозвільного характеру;

·         координація діяльності дозвільного центру;

·         видача довідок з реєстру документів дозвільного характеру;

·         складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом.

Сьогодні підприємцю не треба втручатися у процес розгляду та опрацювання даних документів на проміжних етапах. Адміністратор є посередником між суб'єктом господарювання та органами, що видають дозволи. Це значно спрощує процедуру отримання дозволів, оскільки адміністратор сам виконує ті процедури, які вважаються складними.
В ідеалі передбачено, що суб'єкт господарювання повинен лише подати заяву на отримання дозволу і через певний проміжок часу, визначений чинним законодавством, прийти за самим дозвільним документом.

Дозвільний центр Мукачівської районної державної адміністрації розташований по вул. Горького, 21, м. Мукачево (І поверх).

 

Роботу Дозвільного центру координує адміністратор
Фозикош Михайло Михайлович
Контактний телефон (0
3131)2-15-84
Дозвільний центр працює :
вівторок, четвер з 9.00 до 13.00 год.
(крім вихідних та святкових днів)
Державний адміністратор працює:

щоденно з 9.00 до 18.00 год.

перерва на обід з 13.00 до 14.00 год.

(крім вихідних та святкових днів)

 

 

Корисна інформація:

З метою формування і реалізації державної політики у сфері підприємництва, інформаційної підтримки підприємництва, залучення суб’єктів малого підприємництва до участі у формуванні державної політики у сфері підприємництва Держкомпідприємництвом створено офіційний сайт  http://www.dkrp.gov.uа//  .
Веб-сайт Держкомпідприємництва має структуру, яка висвітлює питання регуляторної політики, дозвільної системи, реєстрації та ліцензування, розвитку та підтримки підприємництва, сприяє формуванню консультаційної та інформаційної підтримки підприємництва.
На сайті постійно обновляється інформація з актуальних питань, що належать до компетенції Комітету, забезпечена взаємодія з громадськістю та засобами масової інформації.
     Держкомпідприємництвом забезпечується надання через веб-сайт спеціалізованих послуг (в розділах «Реєстрація», «Дозвільна система») та послуг загального призначення (в розділах «Форум», «Зворотній зв'язок», «Гаряча лінія»).
Всі найважливіші новини з регіонів розміщуються на офіційній веб-сторінці Держкомпідприємництва.
Офіційний сайт Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва за результатами порівняльного аналізу відповідними незалежними службами діяльності офіційних сайтів центральних органів виконавчої влади, зокрема їхнього інформативного наповнення, оперативності оновлення матеріалів та якості викладеного, визнано одним з найкращих.