Офіційний веб-сайт
Пошук

 

   Мукачівщина запрошує!

 

  

        


 


 

На головну / Дозвільний центр

Форма заяви для дозвільної системи


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету 
Міністрів України
від 7 грудня 2005 р. N 1176 
(в редакції постанови 
Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2008 р. N 778)
 
_______________________
(керівнику дозвільного органу)
_____________________
 
ЗАЯВА
   Відповідно до статті 7 Закону України "Про дозвільну систему
у сфері господарської діяльності" прошу видати _________________________
_________________________________________________________________
                (назва документа дозвільного характеру)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
                  (об'єкт, на який видається документ)
_________________________________________________________________
      (місцезнаходження (адреса)) об'єкта,  на який видається документ)
_________________________________________________________________
                      (вид діяльності згідно з КВЕД)
_________________________________________________________________
       (у давальному відмінку повне найменування юридичної особи/ім'я,
            по батькові та прізвище фізичної особи - підприємця)
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
                 (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ,
__________________________________________________________________
             ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця, 
             платника податків та інших обов'язкових платежів)
__________________________________________________________________
       (ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи/фізичної особи 
                  - підприємця/уповноваженої особи)
__________________________________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи/місце проживання фізичної особи - підприємця)
     ________________                       ________________
       (телефон)                                  ( телефакс)
 "___" ____________ 20__ р.        _____________________________
    (підпис керівника юридичної особи/
      фізичної особи – підприємця, 
              уповноваженої особи)
 Документи, що додаються по заяви: ____________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Заповнюється адміністратором:
------------------------------------------------------------------
 "___" ____________ 20__ р.            Реєстраційний номер ___________
(дата надходження заяви)                    
 _________________________________              _________________       
 (ініціали та прізвище адміністратора)                        (підпис)