Офіційний веб-сайт
Пошук

 

   Мукачівщина запрошує!

 

  

        


 


 

На головну / Соціальна сфера / Соціальний захист

Пенсійний фонд


Г Р А Ф І К

особистого прийому громадян

керівництвом управління Пенсійного фонду України в

місті Мукачевому та Мукачівському районі

 

Дні прийому

Прізвище, ім‘я, по батькові

Посада

 

1

 

Понеділок

10.00 до 13.00

 

 
ДОМБАЙ

Ярослава Іллівна

 

Заступник начальника управління

 

2

 

Вівторок

10.00 до 13.00.

 

 
ГУНГРЕДЕР

Вільгельм  Вільмошович

 

Начальник управління

 

3

 

Середа

10.00 до 13.00.

 

 

ЧУЧКА

Наталія Іванівна

 

Перший заступник начальника управління

 

4

 

Четвер

10.00 до 13.00.

 

 
ДОМБАЙ

Ярослава Іллівна

 

Заступник начальника управління

 

5

 

П‘ятниця

10.00 до 13.00.

 

 

ЧУЧКА

Наталія Іванівна

 

Перший заступник начальника управління

 

6

 

Субота

 

У разі потреби- відповідно до графіку чергування

 

 

Інваліди та учасники Великої Вітчизняної війни

приймаютьсяПОЗАЧЕРГОВО!

 

 

 Засоби захисту прав громадян у Пенсійному фонді України

Право на звернення є важливим конституційно-правовим засобом захисту та однією із організаційно-правових гарантій держави на дотримання прав і свобод громадян.

Право громадян на звернення гарантується Конституцією України. У ст. 40 Конституції України визначено право осіб та громадян направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Статтею 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. З аналізу даної норми виплаває, що громадянин має право звернутися як зі скаргою до вищого у порядку підлеглості органу (в т.ч. до органів Пенсійного фонду) чи посадової особи, так і до суду згідно з чинним законодавством.

Загальні засади реалізації права громадян на звернення визначено Законом України “Про звернення громадян” від 2 жовтня 1996 р. (далі — Закон). Законом встановлено, що громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, до засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їхньої статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства. Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

Громадянину на його вимогу і в порядку, встановленому чинним законодавством, можуть бути відшкодовані моральні збитки, завдані неправомірними діями або рішеннями органу чи посадової особи при розгляді скарги. Розмір відшкодування моральних (немайнових) збитків у грошовому вираженні визначається судом.

В сучасних умовах формування інформаційного суспільства важливим напрямом посилення ефективності роботи зі зверненнями громадян вбачаються заходи у рамках розвитку електронного уряду. Поширеною світовою практикою стало визнання за зверненнями, переданими через електронні системи зв'язку, певної юридичної сили.

Електронна взаємодія здатна змінити саму природу влади, зробити її більш прозорою й підконтрольною громадськості, адже кожний громадянин одержить можливість відслідковувати діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, безпосередньо вступати у взаємодію з державними службовцями без черг і зайвої бюрократії. Отже, розвиток такої форми роботи зі зверненнями громадян як електронні звернення за допомогою мережі Інтернет та електронної пошти, мають розглядатись не як допоміжний, а як один із основних напрямів у сфері вдосконалення роботи зі зверненнями громадян.

 

 Про виконання Плану реалізації  Державної програми запобігання

і протидії корупції на 2011-2015 роки

державними службовцями управління Пенсійного фонду України в

м.Мукачевому таМукачівському районі

 На виконання Плану реалізації Державної програми запобігання і протидіїї корупції на 2011-2015 роки в управлінні було проведено ряд заходів.

В управлінні створені умови для своєчасного реагування на листи, що надходить з головного управління ПФУ в Закарпатській області.

Зокрема щомісяця за доведеною формою подаються інформації про вжиття заходів з протидії корупції. За перше півріччя 2014 року до управління не надходили звернення щодо проявів корупції з боку працівників Фонду.

Протягом І-го півріччя 2014 року проводилися наради-навчання з працівниками управління, де обговорювалися питання запобігання та протидії корупції та неухильного дотримання законів України, Указів Президента України, постанов КМУ та окремих нормативно-правових актів ПФУ, стану запровадження в дію основних положень антикорупційного законодавства, ЗУ “Про правила етичної поведінки”, загальні правила поведінки державних службовців, та інші нормативні документи, щодо змін в антикорупційному законодавстві. Так, з початку 2014 року в управлінні проведено 6 нарад з спеціалістами управління при начальнику управління. У січні на нараді при начальнику управління  було відзвітовано щодо стану впровадження антикорупційних заходів в управлінні, щодо виконання Плану реалізації Державної програми запобігання і протидії корупції за 2011-2015 роки за підсумками 2013 року.  На виконання листа головного управління від 14.01.2014 року №514/14 «Щодо опублікування звіту з питань запобігання і протидії корупції» до Мукачівської районної державної адміністрації та Мукачівського міськвиконкому було направлено інформацію, для розміщення на  веб-сайтах, щодо виконанняПлану реалізації Державної програми запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки в управлінні Пенсійного фонду України в м.Мукачевому та Мукачівському районі.

Булапроведена відповідна робота по забезпеченню подання  державними службовцями управління декларацій про майно, доходи та зобов”язання фінансового характеру щодо себе і членів своєї сім”ї за 2013 рік, відповідно до вимог Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”. Всього подано 109 декларацій, у тому числі і працівників, що звільнилися протягом 2013-2014 років.

Відповідно до Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов”язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування затвердженого Указом Президента України від 25.01.2012 року № 33/2012 із змінами, внесеними змінами згідно з Указом Президента України № 333/2012 від 18.05.2012 року в управлінні підготовлено формалізовані бланки для відпрацювання запитів на адреси відповідних органів державної влади, які забезпечують перевірку відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття відповідних посад на випадок проведення конкурсу в управлінні. З початку 2014 року в управлінні не проводився конкурс на заміщення вакантних посад.

Наказом управління ПФУ в м.Мукачевому та Мукачівському районі № 35 від 14.02.2012 року відповідальним за організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов”язаних із виконанням функцій держави визначено сектор кадрового забезпечення та організаційно-інформаційної роботи.

Відповідно до наказу від 1 листопада 2011 року  № 18 «Про затвердження відповідального за дотриманням засад по запобіганню та протидії корупції в управлінні ПФУ в м.Мукачевому та Мукачівському районі», відповідальним за дотриманням юридичних вимог та організаційної роботи щодо запобігання та протидії корупції в управлінні визначено першого заступника начальника управління Чучка Наталію Іванівну,  а відповідальним  за  організацію роботи щодо запобігання та протидії корупції визначено завідувача сектору кадрового забезпечення та організаційно-інформаційної роботи Шепа Оксану Іванівну.

Відповідно до частини 3 статті 8 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», пункту 6 Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1195, Примірного положення про комісію з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного уповноваженою особою як подарунка державі, Автономній республіці Крим, територіальній громаді, державній або комунальній установі чи організації, затвердженого наказом Національного агенства України з питань державної служби від 26.12.2011 № 86, на виконання наказу головного управління Пенсійного фонду України   в Закарпатській бласті від 02.03.2012 № 31 в управлінні розроблений наказ від 07.03.2012 року № 60 “Про затвердження Комісії з оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного як дарунок державі, органам Пенсійного Фонду України в Закарпатській області”. Відповідно до наказу в управлінні створена Комісія  з оцінки вартості дарунка та затверджено відповідне Положення про Комісію.

            З метою мінімалізації можливості виникнення конфлікту інтересів в управлінні розроблений План заходів щодо мінімалізації можливості виникнення конфлікту інтересів в управлінні ПФУ в м.Мукачевому та Мукачівському районі затверджений наказом від 10.07.2013 року № 301. Згідно плану забезпечуєть недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів на державній службі, а уразі їх виникнення – невідкладно у письмовій формі повідомляти про зазначене безпосереднього керівника.

            Одним із основних напрямів у сфері запобігання корупції є виявлення корупційних ризиків, які можуть виникнути в діяльності державних службовців, а також усунення умов та причин їх виникнення. Одними з найпоширених корупційних ризиків є: не доброчесність державних службовців; виникнення конфлікту інтересів; безконтрольність з боку керівництва; наявність дискреційних повноважень. З метою недопущення вчинення вказаних корупційних ризиків державних службовцям постійно наголошується про сумлінне дотримання правил етичної поведінки, сумлінно, чесно, неупереджено виконувати свої посадові обов”язки, проявляти ініціативу, творчі здібності, уникати дій, які можуть бути сприйняті як підстава підозрювати їх в корупції. Під час добору осіб на посади державних службовців одним із вагомих критеріїв є, зокрема,  такі моральна риси, як доброчесність, моральність, добропорядність. З метою недопущення виникнення такого корупційного ризику як безконтрольність з боку керівництва, керівництвом управління здійснюється  систематичний, всебічний, об”єктивний, контроль діяльності державних службовців шляхом перевірки не тільки тих державних службовців, які мають слабкі результати роботи, а й тих, що мають добрі результати.            

            На виконання наказу головного управління в Закарпатській області від 12.07.2013 року № 64 в управлінні розроблений відповідний наказ-реагування від 12.07.2013 року № 310 «Про дотримання загальновизначених правил етичної поведінки».

На виконання листа головного управління  Пенсійного фонду України в Закарпатській області та з метою своєчасного реагування та здійснення заходів щодо попередження /виявлення/ конкретних проявів корупції, відновлення порушених прав чи інтересів фізичних та юридичних осіб, інтересів держави, в управлінні за адресою м.Мукачево вул.Миру, 151 “ж” забезпечено розміщення інформації щодо телефону довіри та окремої адреси з питань запобігання і виявлення корупції в органі ПФУ.

            З метою дотримання Закону України  «Про засади запобігання і протидії корупції» та Закону України від 14.05.2013р. № 224-VII “Про внесення змін до деяких  законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики » в подальшому,  в управлінні:

-          забезпечено неухильне виконання вимог діючих Законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання та протидію корупції», «Про правила етичної поведінки» шляхом постійного ознайомлення державних службовців з нормативно-законодавчими актами;

-          забезпечено ознайомлення під особистий підпис з Вимогами та обмеженнями щодо проходження державної служби кожного спеціаліста управління;

-          для забезпечення антикорупційного контролю при прийнятті кандидатів на державну службу, забезпечено прозорість добору кадрів та просування їх по службі;

-          державним службовцям управління забороняється займатися підприємницькою діяльністю та забезпечено додержання вимог антикорупційного законодавства;

-          кожен з державних службовців дав письмову згоду на обробку персональних даних;

-          кожен з державних службовців під особистий підпис попереджений про нерозголошення службової інформації, що використовується в роботі відділів та секторів управління;

-          до всіх державних службовців доведені Загальні правила поведінки державних службовців;

-          доведено під розпис та  долучено до особових справ державних службовців управління  «Методичні рекомендації щодо заборон і обмежень для державних службовців згідно із Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;

-          розроблено План реалізації Державної програми запобігання і протидії корупції.

Спеціалістам управління постійно наголошується про неухильне додержання норм антикорупційного законодавства,  вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» особливо в частині визначення суб’єктів відповідальності  за корупційні правопорушення (ст.4), спеціальні обмеження: щодо використання службового становища (ст.6), щодо сумісництва (ст.7) та щодо роботи близьких осіб (ст.9), до працівників управління доведено зміст ознак, які засвідчують про можливе скоєння корупційного правопорушення та передбачені Законом види відповідальності (ст.1, ст.21), вимоги щодо урегулювання конфлікту інтересів (ст.14) та щодо забезпечення прозорості інформації (ст.16).

            Відсутність в управлінні осіб, яким припинено державну службу відповідно до п.п. 2 і 7, ч.1 ст.30 Закону України “Про державну службу”  та відсутність порушень вимог Закону, свідчить про нехильне дотримання працівниками управління норм Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”.

 

 Управління Пенсійного фонду 

 України в м.Мукачевому та 

 Мукачівському районі