Офіційний веб-сайт
Пошук

 

   Мукачівщина запрошує!

 

  

        


 


 

На головну / Громадське суспільство і влада

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2015 рік


 

УКРАЇНА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови Мукачівської районної державної адміністрації

Закарпатської області

 

26.12.2016                                     Мукачево                                          № 638

Про затвердження орієнтовного плану проведення

консультацій з громадськістю на 2017 рік у Мукачівській районній державній адміністрації

 

Відповідно до статей 6 і 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", п. 6 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики", на виконання листа обласної державної адміністрації від 25.10.2016 № 06-11/3611, з метою забезпечення гласності, прозорості та відкритості діяльності районної державної адміністрації:

 

1. Затвердити  орієнтовний   план   проведення  консультацій  з громадськістю на 2017 рік у Мукачівській районній державній адміністрації, що додається.

2. Відділу організаційної та інформаційної роботи апарату райдержадміністрації оприлюднити орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2017 рік у Мукачівській районній державній адміністрації на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату державної адміністрації Чекана О.І.

 

 

 

Голова державної адміністрації                                                   С. Гайдай

 


 

                                                                                                                                                                      

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

державної адміністрації

26.12.2016  № 638

 

Орієнтовний план проведення консультацій

з громадськістю на 2017 рік у Мукачівській районній державній адміністрації

 

 

№ з/п

Питання  або проект нормативно-правового акта

Заходи, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю

Строк проведення консультацій

(дата або місяць)

Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, що буде прийняте за результатами консультацій

Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій

(за згодою)

(телефон, електронна адреса)

1

2

3

4

5

6

1.   

Закон України „Про соціальну роботу з дітьми та молоддю”

Засідання за круглим столом

Січень 2017 року

 

Сім’ї, діти, молодь, які опинилися в складних життєвих обставинах

Немйо О.О.,

начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації,

(03131) 3-16-56

2.   

Регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення і пошук української моделі

Консультації

Січень-березень 2017 року

Сільськогосподарські товаровиробники всіх форм власності

Йовбак І. І., начальник управління агропро-мислового розвитку райдержадміністрації

(03131) 2-12-78

3.   

Про доцільність створення на території району кризового центру

Громадські слухання

Лютий 2017 року

Соціально вразливі групи населення

Вергун В. М., директор Мукачівського район-ного центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді

(03131) 5-11-22

4.   

Затвердження плану роботи Громадської ради при райдержадміністрації на І півріччя 2017 року

Засідання Громадської ради

Лютий 2017 року

Члени громадської ради, представники органів виконавчої влади, громадськість, ЗМІ

Мучичка Х.В., головний спеціаліст відділу організаційної та інформаційної роботи

апарату райдержадмі-ністрації,

(03131) 2-24-00

5.   

Про забезпечення соціального захисту учасників бойових дій на території інших держав, інвалідів війни, сімей загиблих та померлих учасників бойових дій

Засідання за круглим столом

Лютий 2017 року

Учасники бойових дій на території інших держав, члени сімей загиблих та померлих учасників бойових дій

Мучичка Х.В., головний спеціаліст відділу організаційної та інформаційної роботи

апарату райдержадмі-ністрації,

(03131) 2-24-00

6.   

Про порядок підготовки документів на представ-лення багатодітних матерів до присвоєння почесного звання «Мати-героїня»

Семінар-нарада

Лютий 2017 року

Секретарі виконавчих комітетів сільсь-ких(селищних) рад

Немйо О.О., начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації,

(03131) 3-16-56

7.   

Організація громадських робіт та їх фінансування у 2017 році

Робочі наради, семінари; засіда-ння за круглим столом

Березень 2017 року

Безробітні, робото-давці, виконавчі комі-тети сільських/сели-щних рад

Мельничук Р. В., директор Мукачівського районного центру зайнятості

(03131) 3-83-84

8.   

Звіт про використання бюджетних коштів

Нарада

Березень, червень, вересень, грудень 2017 року

Медичні працівники ЛПЗ Мукачівського району

Лані В. Ю., головний лікар Центру ПМСД Мукачівського району

(03131) 2-24-34

9.   

Про право дітей сиріт на соціальне житло

Громадські слухання

Квітень 2017 року

Особи, з числа дітей-сиріт та дітей, позбав-лених батьківського піклування

Вергун В. М., директор Мукачівського район-ного центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді

(03131) 5-11-22

10.  

Про забезпечення соціальних гарантій ліквідаторів ЧАЕС в частині медикаментозного забезпечення та оздоровлення, інших пільг

Засідання за круглим столом

Квітень 2017 року

Ліквідатори ЧАЕС, представники громадської організації «Союз Чорнобиль України»

Мучичка Х.В., головний спеціаліст відділу організаційної та інформаційної роботи

апарату райдержадмі-ністрації,

(03131) 2-24-00

11.  

Про Програму розвитку та підтримки тваринництва і птахівництва в Мукачівсь-кому районі на 2016-2020 роки

Консультації

Квітень-червень 2017 року

Сільськогосподарські товаровиробники всіх форм власності

Йовбак І. І., начальник управління агропро-мислового розвитку райдержадміністрації

(03131) 2-12-78

12.  

Консультація з інформу-вавння  населення щодо порядку отримання житлової субсидії на 2017 рік

Семінар-нарада

Квітень, вересень 2017 року

Уповноважені пред-ставники сільських та селищних рад

Немйо О.О., начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації,

(03131) 3-16-56

13.  

Обговорення реформування галузі охорони здоров’я

Засідання

Квітень, жовтень 2017 року

Медичні працівники ЛПЗ Мукачівського району

Лані В. Ю., головний лікар Центру ПМСД Мукачівського району

(03131) 2-24-34

14.  

Обговорення та вивчення потреби залучення інвестицій в галузі Мукачівського району

Засідання за круглим столом

Травень 2017 року

Актив сіл і селищ району, представники галузей, в які є мож-ливість залучити інвес-тиції

Шкріба В. В., начальник відділу з питань євроінтеграції, зовнішньоекономічних зв’язків та туризму управління економічно-го розвитку і торгівлі райдержадмі-ністрації,

(03131) 2-25-89

15.  

Про забезпечення соціального захисту ветеранів війни, учасників бойових дій

Засідання за круглим столом

Травень 2017 року

Ветерани Другої світової війни, учас-ники бойових дій, представники ветера-нських організацій

Мучичка Х.В., головний спеціаліст відділу організаційної та інформаційної роботи

апарату райдержадмі-ністрації,

(03131) 2-24-00

16.  

Профілактика

вчинення правопорушень серед неповнолітніх

Засідання за круглим столом

Червень 2017 року

Діти, які перебувають у конфлікті із законом

Булеца Н.В.,

начальник служби у справах дітей райдержадміністрації,

(03131) 2-14-31

17.  

Про Програму розвитку та підтримки галузі рослин-ництва на 2016-2020 роки

Консультації

Липень, листопад 2017 року

Сільськогосподарські товаровиробники всіх форм власності

Йовбак І. І., начальник управління агропро-мислового розвитку райдержадміністрації

(03131) 2-12-78

18.  

Про правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг

Засідання за круглим столом

Серпень 2017 року

Виконкоми сільських та селищних рад,

представники РС Мукачівського МРУЮ,  управління Держгеока-дастру в Мукачівсь-кому районі, РС ДМС у Мукачівському районі

Кабацій О. М., керівник Центру надання адміні-стративних послуг рай-держадміністрації,

(03131) 5-49-61

19.  

Про роль проведення просвітницької роботи щодо профілактики негативних явищ у дитячому та молодіжному серидовищі

Зустріч з громадськістю

Вересень 2017 року

Батьки, діти, молодь, педагоги

Вергун В. М., директор Мукачівського район-ного центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді

(03131) 5-11-22

20.  

Пропаганда здорового способу життя, залучення молоді до активного заняття фізичною культурою та спортом

Засідання за круглим столом

Вересень 2017 року

Представники спортивних організацій та федерацій, громадськість

Корж О.О., начальник відділу молоді та спорту управління освіти. Молоді та спорту райдержадміністрації

(03131) 2-10-99

21.  

Засідання щодо проб-лемних питань інвалідів вазомоторної системи

Засідання за круглим столом

Вересень 2017 року

Мукачівське міськра-йонне товариство інва-лідів вазомоторної сис-теми «Криниця»

Немйо О.О., начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації,

(03131) 3-16-56

22.  

Підтримка обдарованої молоді, забезпечення змістовного дозвілля школярів

Засідання за круглим столом

Жовтень 2017 року

Працівники РЦДЮТ, дитячий парламент дітей, учні шкіл, ЗМІ

Кешеля С. І., начальник управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,

(03131) 2-31-66

23.  

Про ефективність та якість надання адміністра-тивних послуг  Центром надання адміністративних послуг райдержадміні-страції

Нарада

Листопад 2017 року

Громадськість

Кабацій О. М., керівник Центру надання адміні-стративних послуг рай-держадміністрації,

(03131) 5-49-61

24.  

Про виконання районного бюджету за 2016 рік

Засідання Громадської ради

Грудень 2017 року

Члени  громадської ради

Бисага І.А., начальник фінансового управління райдержадміністрації,

(03131) 2-34-06

25.  

Професійна орієнтація молоді: інформування про світ професій, основ вибо-ру професії та побудови професійного плану

Профорієнтаційні уроки, семінари, акції «Випускник», ярмарок професій

Протягом навчального року

Учнівська молодь, випускники ЗОШ, ПТНЗ та ВНЗ, безробітні

Мельничук Р. В., директор Мукачівського районного центру зайнятості

(03131) 3-83-84

26.  

Інформування населення та роботодавців про соціальні послуги, які надаються службою зайнятості та стан ринку праці району

Дні відкритих две-рей центру зайня-тості, виїзні акції центру зайнятості, семінари, ярмарки вакансій

Протягом 2017 року

Населення, в т.ч. внутрішньо переміщені особи; демобілізовані військовослужбовці учасники АТО; робото-давці, органи викона-вчої влади та місцевого самоврядування

Мельничук Р. В., директор Мукачівського районного центру зайнятості

(03131) 3-83-84