Офіційний веб-сайт
Пошук

 

   Мукачівщина запрошує!

 

  

        


 


 

На головну / Економіка, бізнес, інвестиції

Сфера торгівлі, громадського харчування та побуту


Сфера торгівлі, громадського харчування та побуту

Сфера внутрішньої  торгівлі та ресторанного господарства характеризується низькою динамікою обсягу роздрібного товарообороту.  Загальний обсяг роздрібного товарообороту за 9 місяців  2014 р. склав  484,6 млн.грн., що менше відповідного періоду минулого року у порівняльних цінах на 13,9 відсотків. У розрахунку на одну особу становить 4788 грн. при  2679 грн.- за відповідний період минулого року. Питома вага району в загальнообласному обсязі роздрібного товарообороту підприємств за 9 місяців 2014р. склала 7,0%.

Забезпечення населення продовольчими і непродовольчими товарами в районі здійснюється, в цілому, через 527 магазинів та об’єктів дрібно роздрібної торговельної мережі (кіоски, павільйони), з торговою площею понад 20 тис.кв.м.,  209 підприємств ресторанного господарства на 9,4 тис. посадкових місць. Розвинений також роздрібний продаж світлих нафтопродуктів та газу через мережу автозаправних станцій( далі АЗС), що налічує в районі 19 одиниць. Добре налагоджена і аптечна мережа , яка не включає в себе стаціонарні лікувальні заклади та нараховує 29 одиниць.  

Розширення роздрібної торговельної мережі району здійснюється за рахунок збільшення кількості об’єктів, що належить підприємцям – фізичним особам. Вони володіють понад 87 відс. магазинів та майже 90 відс. закладів ресторанного господарства.

Об’єкти роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, що знаходяться в приватній власності здебільшого здаються в оренду іншим підприємцям – фізичним особам, які здійснюють реалізацію продукції.

В районі здійснюється постійний контроль за дотриманням підприємствами усіх форм власності правил торгівлі, санітарно-гігієнічних правил, посилено контроль за якістю харчової продукції та податкового законодавства.

Мережа роздрібної торгівлі та ресторанного господарства підприємств – юридичних осіб щороку зменшується. Така негативна тенденція до зменшення спостерігається з 1998 року. Така ж ситуація спостерігається і на рівні держави (зменшення склало 50,6 відс.). Станом на 1 січня 2015 року в районі налічувалось об’єктів роздрібної торгової мережі та ресторанного господарства  підприємств – юридичних осіб лише 56 одиниць (які подали статистичну звітність до головного управління статистики в Закарпатській області). Потреба населення у споживчих товарах забезпечується також мережею торгових підприємств по системі Мукачівської райспоживспілки, що налічувала на початок 2015 року 96 магазинів, загальною торговою площею 6627,3 кв.м. та 22 підприємства громадського харчування із загальною кількістю посадкових місць -858. Проте, їх кількість вже станом на  01.01.2015 року уже зменшилася до 40 одиниць з торговою площею 2769,5 кв.м та 7 підприємств ресторанного підприємства на 303 посадкові місця. Таке скорочення пояснюється зміною суб’єктами господарювання системи оподаткування, тобто перехід із загальної системи оподаткування на спрощену систему (відповідно і уникнення від звітування), а також роздробленням та перереєстрацією бізнесу на підприємців – фізичних осіб.

Мережа побутового обслуговування населення району станом на 01.10.2014 року налічує 77 об’єктів різних форм власності, які забезпечують досить високий рівень надання якісних послуг. Підводячи  підсумки за 3 квартал поточного року можна стверджувати, що сфера побутових послуг району продовжує розвиватися. Так, за статистичними даними на підприємствах Мукачівського району, основним видом діяльності яких є надання послуг, обсяг реалізованих послуг за 2015 рік становив 231101,5 тис. грн.

Обсяг  послуг реалізованих населенню у розрахунку на одну особу  за 2015 рік становив 540,9 грн.

В структурі обсягу реалізованих послуг найбільшу частину складали послуги вантажного автомобільного транспорту, надання послуг перевезення речей, технічного обслуговування і ремонту автомобільних засобів, надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, послуги інформації та телекомунікації, а також послуги охорони здоров’я.

 

 

Основні проблемні питання :

·               проблема необґрунтованого зростання цін на споживчому ринку, в тому числі на соціально значущі продовольчі товари. Оподаткування суб'єктів господарювання за спрощеною системою призводить до реалізації товару без ведення належного обліку розрахункових операцій, підтвердження походження та джерел придбання товару;

·               відсутність перспективних планів розвитку та розміщення торгових об’єктів і закладів ресторанного господарства, які мають складатися у рамках генеральних планів-схем забудови території населених пунктів;

·               збереження стійкої тенденції до зменшення кількості юридичних осіб, що провадять діяльність у сфері роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, у зв’язку з переходом до оподаткування за спрощеною системою та одночасним збільшенням кількості фізичних осіб-підприємців;

·               зменшення підприємств та закладів кооперації, в зв’язку з поступовою здачею цих приміщень в оренду суб’єктам підприємництва, що приводить до вивільнення робочих місць  у малодоступних та гірських населених пунктах району ;

·               практично ліквідована система торговельного обслуговування соціально незахищених верств населення, відсутні заклади дієтичного та лікувально-профілактичного харчування.

 

Основні завдання на 2015  рік : 

·               виконання завдань основних показників розвитку споживчого ринку Програми соціально-економічного розвитку Мукачівського району;           

·               щорічний аналіз виконання основних показників розвитку внутрішньої торгівлі по Мукачівському  району, які  зазначені в Програмі;

·               вдосконалення інфраструктури  підприємств торгівлі та сфери послуг у малодоступних та гірських населених пунктах району;

·               розвиток  і зміцнення торгівлі як ефективного каналу реалізації товарів та послуг.