Офіційний веб-сайт
Пошук

 

   Мукачівщина запрошує!

 

  

        


 


 

На головну / Соціальна сфера / Соціальний захист / Управління соціального захисту населення

Методичні рекомендації та новини законодавства


Зміни до Порядку призначення і  виплати державної допомоги малозабезпеченим сім’ям

 

Згідно Закону України про внесення змін до статті 5 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»  внесено наступні зміни до статті 5 Закону України, а саме:

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям збільшується на кожну дитину віком до 13 років на 250 гривень, на кожну дитину віком від 13 до 18 років – на 500 гривень.

Максимальний розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям з урахуванням збільшення її розміру на кожну дитину, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, не може перевищувати прожитковий мінімум для сім’ї.

Цей Закон набрав чинності з 01 квітня 2015року.

Інформація щодо взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції

 

Кабінетом Міністрів України прийнято постанови від 1 жовтня 2014 року № 509 «Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції» та № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг».

Порядок оформлення і видачі довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції та передбачено створення та ведення Єдиної інформаційної бази даних про взятих на облік таких осіб.

Довідка є документом, який видається громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України і переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції (далі - особа, яка переміщується).

Для отримання довідки повнолітня особа, яка переміщується, звертається особисто або через законного представника із заявою про взяття на облік до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад

У разі, якщо особа, яка перемістилася, прибула для подальшого розміщення до регіонального штабу з питань, пов'язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції (далі – регіональні штаби), заява подається до посадової особи уповноваженого органу, яка залучена в установленому порядку до участі в роботі регіонального штабу. 

 У день подання заяви уповноважений орган безоплатно видає довідку, посадова особа уповноваженого органу підписує та затверджує печаткою.

 

 

Зразок довідки додається

 

 

ДОВІДКА
від ____________ 2015 р. № _________
про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції

Видана _________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

громадянство (підданство) ________________________________________________________
дата та місце народження _________________________________________________________
стать __________________
________________________________________________________________________________
                                     (серія, номер, дата та суб’єкт видачі паспорта громадянина України/
________________________________________________________________________________
                                                          дані про інший документ, що посвідчує особу)

відомості про неповнолітніх осіб, які прибули разом з особою, яка переміщується
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
адреса, за якою з особою може здійснюватися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
                (вулиця, номер будинку, номер квартири, найменування населеного пункту, району, області)

контактний номер телефону _______________________________________________________
про те, що він (вона) постійно проживав (проживала) в ________________________________
________________________________________________________________________________
              (вулиця, номер будинку, номер квартири, найменування населеного пункту, району, області)

_____________________ і перемістився (перемістилася) з тимчасово окупованої території (району проведення антитерористичної операції) в ____________________________________
________________________________________________________________________________
               (вулиця, номер будинку, номер квартири, найменування населеного пункту, району, області)

__________________________ “____” ________________ 20___ р.

Довідка пред’являється разом з паспортом громадянина України або іншим документом, що посвідчує особу.

Посадова особа структурного
підрозділу з питань соціального
захисту населення_________________________

(підпис)

М.П. “____” __________________ 20___ р.

________________________________________________________________________________
місце для службової інформації

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(лінія відрізу)

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН до довідки від __________ № ___________

Виданої ________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

________________________________________________________________________________
(серія, номер, дата та суб’єкт видачі паспорта громадянина України/
дані про інший документ,  що посвідчує особу)

____________________
(дата)

______________________________
(підпис особи, якій видано довідку)

________________________________________________________________________________
місце для службової інформації

 

Про виплату грошової допомоги особі, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року N 505, яка набрала чинності з 7 жовтня 2014 року, передбачено надання грошової допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг,

Розмір отриманої грошової допомоги не враховується під час обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства.

Фінансування витрат, пов'язаних з наданням щомісячної адресної допомоги, здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг та за рахунок коштів, що надходять до державного бюджету у вигляді благодійної або міжнародної допомоги.

Грошова допомога є цільовою і призначена для покриття витрат на проживання сім'ї, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

 

1. Кому надається грошова допомога

Грошова допомога надається громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України і переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, а також стоять на обліку в органах соціального захисту населення.

2. Хто призначає і виплачує грошову допомогу

Призначення та виплату грошової допомоги здійснюють органи соціального захисту населення за фактичним місцем проживання (перебування) за заявою уповноваженого представника сім’ї.

3. На який термін надається грошова допомога

Грошова допомога призначається з дня звернення та виплачується терміном не більше ніж шість місяців.

4. У якому розмірі надається грошова допомога

Грошова допомога надається у таких розмірах:

- для непрацездатних осіб (пенсіонери, інваліди, діти) — 884 гривні на одну особу (члена сім’ї);

- для працездатних осіб — 442 гривні на одну особу (члена сім’ї).

Загальна сума допомоги на сім’ю розраховується як сума розмірів допомоги на кожного члена сім’ї та не може перевищувати 2 400 гривень.

5. Перелік документів для призначення грошової допомоги:

-  заява;(зразок додається)

-  копія свідоцтва про одруження;

-  копії свідоцтв про народження дітей;

-  письмова згода довільної форми про виплату грошової допомоги уповноваженому представнику сім’ї від інших членів сім’ї;

-  згода на обробку персональних даних.

6. Яким чином виплачується грошова допомога

Грошова допомога перераховується органом соціального захисту населення на рахунок в установі уповноваженого банку.

ВАЖЛИВО

Особам працездатного віку допомога призначається на два місяці. Для одержання допомоги у встановлених розмірах на наступний період особи працездатного віку мають працевлаштуватися, в тому числі за сприянням державної служби зайнятості.

Якщо працездатний член сім’ї протягом двох місяців не працевлаштувався, або перебуває у трудових відносинах з роботодавцями на тимчасово окупованій території України чи в районах проведення антитерористичної операції і фактично не працює, розмір допомоги для цих осіб на наступні два місяці зменшується на 50 відсотків, а на наступний період – припиняється.

 

 

 


             від_______________№___________

ЗАЯВА

для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

 

До   Управління соціального захисту населення Мукачівської райдержадміністрації

Громадянина(ки)___________________________________________________________

                                                                                               Реквізити рахунку в уповноваженому банку____________________________________

Прошу призначити грошову допомогу для покриття витрат на проживання та на оплату житлово-комунальних послуг:

 

№ з/п

ПІБ

Дата народження

Серія номер паспорта, ким і коли виданий

Ідентифікаційний номер

Зареєстроване місце проживання

Фактичне місце проживання (перебування)

Місце роботи та час, з якого особа працює

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація, щодо наявності (необхідне підкреслити):

 

у будь-кого з членів сім’ї  у володінні житлового приміщення, розташованого в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України та райони проведення антитерористичної операції (зазначається місцезнаходження житла)

Так/Ні

 

у володінні всіх членів сім’ї транспортних засобів (механізмів), що підлягають державній реєстрації та обліку в Державтоінспекції (зазначається кількість транспортних засобів та строк їх експлуатації з дати випуску)

Так/Ні

 

у будь-кого з членів сім’ї на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб

Так/Ні

 

Я поінформований, що інформація подана у цій заяві, а також документи, додані до неї, можуть бути перевірені органом соціального захисту населення для забезпечення цільового використання бюджетних коштів.

 

Дата__________________                                                                                                              Підпис___________________

 

 

 

 

Про порядок присвоєння почесного звання України

 «Мати-героїня»

 

Законом України «Про державні нагороди України», положенням «Про почесні звання України», яке затверджено Указом Президента України від 29.06.2001 № 476/2001 та від 19 лютого 2003 року № 138 «Про Порядок представлення до нагородження та вручення державних нагород України» визначено підстави для присвоєння почесного звання України «Мати-героїня».

Згідно з Положенням про почесні звання України, затвердженим Указом Президента України від 29.06.2001 р. №476/2001 почесне звання України «Мати-героїня» присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених в установленому законодавством порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей в сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.

Особлива увага при підборі кандидатур звертається на духовні, моральні та громадські якості осіб, які представлені для нагородження почесним званням України «Мати-героїня», та членів їх сімей, відсутність у них притягнень до кримінальної, адміністративної та дисциплінарної відповідальності, асоціальної поведінки, а також їх відношення до праці, наявність позитивного авторитету сім’ї в громаді тощо.

Статтею 150 Сімейного кодексу України визначено обов’язки батьків, а саме:

1.Батьки зобов’язані виховувати дитину в дусі поваги прав та свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини.

2.Батьки зобов’язані піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.

3.Батьки   зобов’язані   забезпечити   здобуття   дитиною   повної   загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя.

Виходячи з вищевикладеного, багатодітні матері, діти яких були засуджені умовно або знаходились в місцях позбавлення волі, а також без поважних причин (інвалідність дитини, за станом здоров’я тощо) виховувались в інтернатних закладах або   знаходились під опікою, не мають підстав для порушення клопотання про присвоєння почесного звання України «Мати-героїня».

Згідно з порядком представлення до почесних звань висунення осіб для присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» здійснюється гласно у трудових колективах підприємств, установ та організацій, громадських організаціях та об’єднаннях громадян, а також органами місцевого самоврядування.

Перелік документів, які необхідно подати жінці до сільської/селищної ради для розгляду на засіданні виконавчого комітету:

1.      Копії свідоцтв про народження дітей у 3-х екземплярах, завірені на сільській раді.

2.      Копії воєнних білетів

3.      Копії свідоцтва про одруження батьків

4.      Копії атестатів про закінчену повну середню освіту

5.      Копії дипломів про закінчену середню спеціальну освіту

6.      Характеристики  дітей з  місця роботи або з місця проживання

7.      Довідки про несудимість

8.      Копіяпаспорту жінки та чоловіка у 4-х екземплярах, завірені на сільській раді.

9.      Копія трудової книжки  жінки

10.  Довідка про склад сім`ї

11.  Акт обстеження матеріально побутових умов проживання сім’ї

12.  Соціальнийпаспорт

13.  Рішення виконкому у 3-х екземплярах

14.  Витяг з протоколу у 3-х екземплярах

15.  Клопотання на голову РДА

16.   Нагородний лист (7 екземплярів)

17.  Копії свідоцтв про смерть та довідки про причини та обставини смерті дітей, якщо такий випадок має місце., завірені на сільській(селищній раді

 Розгляд нагородних матеріалів на багатодітних жінок відбувається поетапно:

На основі розглянутих документів органами місцевого самоврядування складається нагородний лист установленого зразка. У ньому обов’язково вказуються дати народження дітей, назви закладів, у яких діти отримували середню освіту, дату та причину смерті дітей (у відповідних випадках), а також повинна міститися характеристика на кожну дитину відповідно поданих документів та особистий внесок матері у виховання дітей в сім»ї, а не в інтернатному закладі. Повний пакет документів згідно з Законом «Про звернення громадян» розглядається протягом місяця за місцем подання матеріалів.

1. Після розгляду кандидатури виконком сільської ради приймає рішення про підтримку кандидатури чи відмову. У останньому випадку негативна відповідь повинна бути вмотивована. Після цього  пакет документів та рішення виконкому з мокрою печаткою подаються до відділу у справах сім’ї та дітей управління соціального захисту населення Мукачівської адміністрації, який у свою чергу вивчає їх.

2. У разі підтримки кандидатури районною державною адміністрацією (міськвиконкомом) нагородні матеріали надсилаються департаменту соціального захисту населення Закарпатської обласної державної адміністрації.

3. Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації розглядає нагородні документи та подає до  облдержадміністрації.

4. Облдержадміністрація опрацьовує нагородні документи  на предмет законності висунення кандидатур на нагородження та наявності всіх документів, що підтверджують статус жінок, їх місце проживання, кількість дітей, інші дані та надсилає на погодження до Міністерства соціальної політики України .

5. Після отримання погодження Міністерства соціальної політики України нагородні документи подаються до Адміністрації Президента України, де формується  відповідний Указ Президента України.

6. Кінцеве рішення про присвоєння почесного звання України “Мати-героїня” розглядається Адміністрацією Президента України  та підписується відповідним Указом  Глави держави”.

  Указом Президента України від   25.12.2007 р. № 1254 «Про одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно Почесне звання України «Мати-героїня», та Порядком виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», затвердженим постановою КМУ від 28.02.2011 №268 жінкам, яким присвоєно звання, виплачується винагорода у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 01 січня року, в якому було присвоєно звання.

Відповідно до ст.7 Положення «Про Почесні звання України», затвердженого Указом Президента України від 29.06.2001 № 476/2001, присвоєння почесного звання посмертно не провадиться.