Офіційний веб-сайт
Пошук

 

   Мукачівщина запрошує!

 

  

        


 


 

На головну

ОЧИЩЕННЯ ВЛАДИ


Основні засади

1. Очищення влади (люстрація) - це встановлена Законом України "Про очищення влади" або рішенням суду заборона окремим фізичним особам обіймати певні посади (перебувати на службі) (далі - посади) (крім виборних посад) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

2. Очищення влади (люстрація) здійснюється з метою недопущення до участі в управлінні державними справами осіб, які своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи (та/або сприяли їх здійсненню), спрямовані на узурпацію влади Президентом України Віктором Януковичем, підрив основ національної безпеки і оборони України або протиправне порушення прав і свобод людини, і ґрунтується на принципах:

верховенства права та законності;

відкритості, прозорості та публічності;

презумпції невинуватості;

індивідуальної відповідальності;

гapaнтуванняправа на захист.

3. Протягом десяти років з дня набрання чинності Законом України "Про очищення влади" посади, щодо яких здійснюється очищення влади (люстрація), не можуть обіймати особи, зазначені у частинах першій, другій, четвертій та восьмій статті 3 Закону України "Про очищення влади", а також особи, які не подали у строк, визначений Законом України "Про очищення влади", заяви, передбачені частиною першою статті 4 Закону України "Про очищення влади".

4. Особи, зазначені у частинах третій, п’ятій - сьомій статті 3 Закону України "Про очищення влади", не можуть обіймати посади, щодо яких здійснюється очищення влади (люстрація), протягом п’яти років з дня набрання чинності відповідним рішенням суду.

5. Заборона, передбачена частиною третьою або четвертою цієї статті, може застосовуватися до особи лише один раз.

6. Застосування до особи заборони, передбаченої частиною третьою цієї статті, не є підставою для відмови від застосування заборони, передбаченої частиною четвертою цієї статті, за наявності підстав та у порядку, що визначені Законом України "Про очищення влади".

7. Заборона, передбачена частинами третьою та четвертою цієї статті, не застосовується до осіб, зазначених у частинах другій - четвертій статті 3 Закону України "Про очищення влади", які визнані учасниками бойових дій під час проведення антитерористичної операції на сході України у встановленому законодавством порядку.

8. Рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень при виконанні Закону України "Про очищення влади" оскаржуються в судовому порядку.

 

  

Опубліковано 20.03.2015 року

 

У К Р А Ї Н А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

головиМукачівської районної державної адміністрації

Закарпатськоїобласті

 

20.03.2015 року                    Мукачево                   № 137

 

Про проведення перевірки, передбаченої Законом України

„Про очищення влади”

  

Відповідно до статей 2, 6, 25 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Закону України „Про очищення влади”, Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України „Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р „Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України „Про очищення влади”, розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 17 березня 2015 року № 87 ,,Про проведення перевірки, передбаченої Законом України ,,Про очищення влади”:

1. Провести перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України ,,Про очищення влади” стосовно:

1) першого заступника голови райдержадміністрації, заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації, начальників відділів та завідувачів секторів апарату райдержадміністрації, начальників управлінь, заступників начальників управлінь, начальників відділів та завідувачів секторів структурних підрозділів райдержадміністрації, визначивши 02 квітня 2015 року днем початку проведення перевірки;

2) головних спеціалістів апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, визначивши 01 червня 2015 року днем початку проведення перевірки.

2. Визначити сектор кадрів відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації відповідальним за проведення перевірки щодо керівництва райдержадміністрації, керівників, спеціалістів апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації.

3. Створити робочу групу з питань проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України ,,Про очищення влади”, при райдержадміністрації у складі згідно з додатком 1.

4. Робочій групі з питань проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України ,,Про очищення влади”, при райдержадміністрації
у випадках надходження до райдержадміністрації інформації від фізичних та юридичних осіб про особу, стосовно якої проводиться перевірка, здійснювати її розгляд та у встановлений законодавством термін інформувати керівника райдержадміністрації про результати розгляду цієї інформації.

5. Сектору кадрів відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації забезпечити ознайомлення із цим розпорядженням:

1) першого заступника голови райдержадміністрації, заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації;

2) головних спеціалістів апарату райдержадміністрації та структурних підрозділів райдержадміністрації;

3) у тому числі працівників, які відсутні на робочому місці (знаходяться у відрядженні, щорічних основних та додаткових відпустках, відпустках без збереження заробітної плати, навчальних відпустках, відпустках для догляду за дитиною, у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, відсторонені від посади).

6.  Начальникам управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, фінансового управління райдержадміністрації у підпорядкованих структурних підрозділах:

1) визначити відповідальних за проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України ,,Про очищення влади”;

2) провести перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України ,,Про очищення влади”, в межах періоду, встановленого відповідно до плану проведення перевірок відповідно до Закону України ,,Про очищення влади”, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р.

3) забезпечити ознайомлення із цим розпорядженням працівників підпорядкованих структурних підрозділів.

7. Першому заступнику голови райдержадміністрації, заступнику голови райдержадміністрації, керівнику апарату райдержадміністрації, керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, керівникам структурних підрозділів апарату райдержадміністрації, начальникам управлінь, заступникам начальників управлінь, головним спеціалістам у десятиденний строк з дня початку проведення відповідної перевірки подати до сектору кадрів відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації власноручно написану заяву про те, що до нього (неї) не застосовуються (застосовуються) заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України ,,Про очищення влади”, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо них за встановленою формою (додаток 2 або додаток 3), декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, а також копію паспорта громадянина України.

8. Юридичному сектору апарату райдержадміністрації забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційному веб-сайті Мукачівської райдержадміністрації у день його видання.

9. Сектору кадрів відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, сектору з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації  протягом трьох днів після одержання відповідної заяви забезпечувати розміщення на офіційному веб-сайті Мукачівської райдержадміністрації:

1)  інформації про початок проходження перевірки особою; 

2) копії вищезазначеної заяви та декларації (крім відомостей, що законом віднесені до інформації з обмеженим доступом).

10.    Начальникам управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, фінансового управління райдержадміністрації в день початку проходження перевірки у підпорядкованих структурних підрозділах надати до сектору кадрів відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації копії заяв та декларацій осіб, стосовно яких проводиться перевірка (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом) в паперовій та електронній формі (скановані копії у форматі pdf) для оприлюднення на офіційному веб-сайті Мукачівської райдержадміністрації.

11. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату державної адміністрації Чекана О.І.

 

Т.в.о. голови державної адміністрації   В. Кубарич

 

 

Додаток 1

до розпорядження

20.03.2015 137

 

СКЛАД
робочої групи з питань проведення перевірки достовірності відомостей

 щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою

статті 1 Закону України “Про очищення влади” при райдержадміністрації

 Голова робочої групи:

 ЧЕКАН

Олександр Іванович 

 керівник апарату райдержадміністрації 

Секретар робочої групи:

НЕЙМЕТ

Наталія Михайлівна

 

 головний спеціаліст сектору кадрів відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації 

Члени робочої групи:

 

КОРЖ

Олександр Олександрович   

 

в.о. завідувача сектору з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації

МІШІНДУР

Надія Іванівна 

начальник відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації 

ХОМА

Оксана Іванівна

завідувач юридичного сектору апарату райдержадміністрації

 

Керівник апарату державної адміністрації О. Чекан

 

 

Додаток 2

до розпорядження

20.03.2015 137

Т.в.о. голови Мукачівської 

райдержадміністрації

Кубаричу В.І.

___________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

  

ЗАЯВА*

про проведення перевірки, передбаченої Законом

України “Про очищення влади”

 

Я, __________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

 відповідно до статті 4 Закону України “Про очищення влади” повідомляю, що заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону,   не застосовуються щодо мене.

 

Надаю згоду на:

1) проходження перевірки;

2) оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України “Про очищення влади”.

 

Додаток: копія декларації про майно, доходи, витрати  і зобов’язання фінансового характеру за 20___ рік.

 ____ ____________ 20__ р.                                    ___________________

                                                                                          (підпис)

*Заява пишеться особою власноручно.

  

Керівник апарату державної адміністрації О. Чекан

 

Додаток 3

до розпорядження

20.03.2015 137

Т.в.о. голови Мукачівської

райдержадміністрації

Кубаричу В.І.

___________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

 

 

ЗАЯВА*

про проведення перевірки, передбаченої Законом

України “Про очищення влади”

 

 

Я, __________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

 відповідно до статті 4 Закону України “Про очищення влади” повідомляю, що заборони, визначені частиною __________________________________________ (третьою/четвертою)

статті 1 Закону, застосовується щодо мене.

____________________________________________________________________

(зазначається, яка саме заборона застосовується)

____________________________________________________________________

 Надаю згоду на:

1) проходження перевірки;

2) оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України “Про очищення влади”.

 

Додаток: копія декларації про майно, доходи, витрати  і зобов’язання фінансового характеру за 20___ рік.

 

____ ____________ 20__ р.                                      _________________

                                                                                           (підпис)

*Заява пишеться особою власноручно.

Керівник апарату державної адміністрації  О. Чекан

 

 

  У К Р А Ї Н А

УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

МУКАЧІВСЬКА РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

Н А К А З

 

 

 

30.03.2015         м. Мукачево             №  11

 

Про проведення перевірки, передбаченої

Законом України „Про очищення влади”

 

Відповідно до Закону України „Про очищення влади”, Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України „Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р „Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України „Про очищення влади”,

1. Провести перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України ,,Про очищення влади” стосовно:

1) заступника начальника управління агропромислового розвитку Мукачівської районної державної адміністрації (далі – управління) та начальника відділу фінансово-кредитного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності управління, визначивши 02 квітня 2015 року днем початку проведення перевірки.

2) головних спеціалістів управління, визначивши 01 червня 2015 року днем початку проведення перевірки.

2. Визначити головного спеціаліста управління (Самойленко Е.Е.) відповідальною за проведення перевірки.

3. Головному спеціалісту управління (Самойленко Е.Е.) забезпечити ознайомлення із цим наказом заступника начальника управління, начальника відділу фінансово-кредитного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності управління і головних спеціалістів управління.

4. Заступнику начальника управління, начальнику відділу фінансово-кредитного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності управління і головним спеціалістам управління, у десятиденний строк з дня початку проведення відповідної перевірки подати головному спеціалісту управління (Самойленко Е.Е.)  власноручно написану заяву про те, що до нього (неї) не застосовуються (застосовуються) заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України ,,Про очищення влади”, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо них за встановленою формою, декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, а також копію паспорта громадянина України.

5. Головному спеціалісту управління (Самойленко Е.Е.):

5.1. Забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Мукачівської райдержадміністрації у день його видання.

5.2. Протягом трьох днів після одержання відповідної заяви забезпечувати розміщення на офіційному веб-сайті Мукачівської райдержадміністрації:

1)  інформації про початок проходження перевірки особою; 

2) копії вищезазначеної заяви та декларації (крім відомостей, що законом віднесені до інформації з обмеженим доступом).

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

Начальник управління   І. Йовбак

 

 

 

 

 

 

 

у к р а ї н а

 

управління  соціального захисту

населення

МУКАЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

НАКАЗ

м. Мукачево

 

Від    30.03.2015     р.                        4_

 

 

Про проведення перевірки, передбаченої

Законом України „Про очищення влади”

  

 

Відповідно до Закону України „Про очищення влади”, Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України „Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р „Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України „Про очищення влади”,

1. Провести перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України ,,Про очищення влади” стосовно:

1) начальника відділу у справах сімї та дітей управління соціального захисту населення Мукачівської районної державної адміністрації (далі – управління), начальника відділу фінансово-господарського обліку, звітності та кадрової роботи управління, заступника начальника відділу фінансово-господарського обліку, звітності та кадрової роботи управління, начальника відділу державних соціальних допомог управління, заступника начальника відділу державних соціальних допомог управління, начальника відділу пільг управління, начальника відділу праці та зайнятості управління, начальника відділу персоніфікованого обліку управління, головного державного соціального інспектора управління, визначивши 02 квітня 2015 року днем початку проведення перевірки.

2) спеціалістів управління, визначивши 01 червня 2015 року днем початку проведення перевірки.

2. Визначити головного спеціаліста по роботі з кадрами відділу фінансово-господарського обліку, звітності та кадрової роботи управління (Камінська Р.І.) відповідальною за проведення перевірки.

3. Головному спеціалісту по роботі з кадрами відділу фінансово-господарського обліку, звітності та кадрової роботи управління (Камінська Р.І.) забезпечити ознайомлення із цим наказом начальника відділу у справах сімї та дітей управління, начальника відділу фінансово-господарського обліку, звітності та кадрової роботи управління, заступника начальника відділу фінансово-господарського обліку, звітності та кадрової роботи управління, начальника відділу державних соціальних допомог управління, заступника начальника відділу державних соціальних допомог управління, начальника відділу пільг управління, начальника відділу праці та зайнятості управління, начальника відділу персоніфікованого обліку управління, головного державного соціального інспектора управління, спеціалістів управління.

4. Начальнику відділу у справах сімї та дітей управління, начальнику відділу фінансово-господарського обліку, звітності та кадрової роботи управління, заступнику начальника відділу фінансово-господарського обліку, звітності та кадрової роботи управління, начальнику відділу державних соціальних допомог управління, заступнику начальника відділу державних соціальних допомог управління, начальнику відділу пільг управління, начальнику відділу праці та зайнятості управління, начальнику відділу персоніфікованого обліку управління, головному державному соціальному інспектору управління, спеціалістам управління, у десятиденний строк з дня початку проведення відповідної перевірки подати головному спеціалісту по роботі з кадрами відділу фінансово-господарського обліку, звітності та кадрової роботи управління (Камінська Р.І.)  власноручно написану заяву про те, що до нього (неї) не застосовуються (застосовуються) заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України ,,Про очищення влади”, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо них за встановленою формою, декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, а також копію паспорта громадянина України.

5. Головному спеціалісту по роботі з кадрами відділу фінансово-господарського обліку, звітності та кадрової роботи управління (Камінська Р.І.):

5.1. Забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Мукачівської райдержадміністрації у день його видання.

5.2. Протягом трьох днів після одержання відповідної заяви забезпечувати розміщення на офіційному веб-сайті Мукачівської райдержадміністрації:

1)  інформації про початок проходження перевірки особою; 

2) копії вищезазначеної заяви та декларації (крім відомостей, що законом віднесені до інформації з обмеженим доступом).

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

Заступник начальника управління І. Порохнавець

 

 

 

У К Р А Ї Н А

МУКАЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

 

Н А К А З

 

30.03.2015

м.Мукачево

              № 21

 

Про проведення перевірки, передбаченої

Законом України „Про очищення влади”

 

Відповідно до Закону України „Про очищення влади”, Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України „Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р „Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України „Про очищення влади”:

1. Провести перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України ,,Про очищення влади” стосовно:

1) заступника начальника управління – начальника бюджетного  відділу фінансового управління  Мукачівської районної державної адміністрації (далі – управління), начальника відділу доходів та фінансів галузей  виробничої сфери, начальника відділу контролю, обліку та фінансового забезпечення,  визначивши 02 квітня 2015 року днем початку проведення перевірки.

2) головних спеціалістів управління, визначивши 01 червня 2015 року днем початку проведення перевірки.

2. Визначити секретаря управління (Сідор В.В.) відповідальною за проведення перевірки.

3. Секретарю управління (Сідор В.В.) забезпечити ознайомлення із цим наказом заступника начальника управління – начальника бюджетного  відділу, начальника відділу доходів та фінансів галузей виробничої сфери, начальника відділу контролю, обліку та фінансового забезпечення, і головних спеціалістів управління.

4. Заступнику начальника управління – начальнику бюджетного  відділу, начальнику відділу доходів та фінансів галузей виробничої сфери, начальнику відділу контролю, обліку та фінансового забезпечення і головним спеціалістам, у десятиденний строк з дня початку проведення відповідної перевірки подати секретарю управління (Сідор В.В.)   власноручно написану заяву про те, що до нього (неї) не застосовуються (застосовуються) заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України ,,Про очищення влади”, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо них за встановленою формою, декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, а також копію паспорта громадянина України.

5. Секретарю управління (Сідор В.В.) :

5.1.  Забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Мукачівської райдержадміністрації у день його видання.

5.2. Протягом трьох днів після одержання відповідної заяви забезпечувати розміщення на офіційному веб-сайті Мукачівської райдержадміністрації:

1)  інформації про початок проходження перевірки особою; 

2) копії вищезазначеної заяви та декларації (крім відомостей, що законом віднесені до інформації з обмеженим доступом).

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

Начальник управління     І. Бисага

 

 

 

НАКАЗИ ОПУБЛІКОВАНО 30 березня 2015 року

 

 

 

 

 

РОЗ’ЯСНЕННЯ

щодо застосування норм Закону України «Про очищення влади»

при проведенні передбаченої ним перевірки посадових осіб

 

16 жовтня  2014 року набрав чинності Закон України «Про очищення влади» (далі – Закон).

Відповідно до статті  першої зазначеного Закону очищення влади (люстрація) - це встановлена  Законом або рішенням суду заборона окремим фізичним особам обіймати певні посади (перебувати на службі) (крім виборних посад) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

Очищення влади (люстрація) здійснюється щодо посад, перелік яких наведений в статті другій Закону. До цього переліку включені в тому числі і посадові та  службові особи (крім виборних посад) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також особи, які претендують на зайняття таких посад. Закон забороняє займати  посади особам, які не відповідають критеріям здійснення очищення влади, а саме: особам, зазначеним в частинах першій, другій, четвертій та восьмій статті 3 Закону, та особам, які не подали у встановлений строк заяву про застосування чи не застосування до них заборон та про згоду на проходження перевірки, - на протязі 10 років з дня набрання чинності Законом; особам, зазначеним у частинах третій, п’ятій – сьомій статті 3 Закону, протягом 5 років з дня набрання чинності відповідним рішенням суду.

Для з’ясування, чи відповідає передбаченим Законом критеріям особа, відносно посади якої здійснюється  очищення влади (люстрації), в органі державної влади та органі місцевого самоврядування  проводиться перевірка достовірності відомостей, що подаються посадовими і службовими особами щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

Перевірки достовірності відомостей, що подаються посадовими і службовими особами щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» проводяться з листопада 2014 року до грудня 2016 року відповідно до Плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №1025-р.

Організація проведення перевірки покладається на керівника відповідного органу, до повноважень якого належить звільнення з посади особи, стосовно якої проводиться перевірка.

Механізм  перевірки, передбаченої Законом, визначений Порядком проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №563 (далі – Порядок).

Процедура такої перевірки поділяється на декілька етапів.

Перший етап:

керівник органу згідно з Планом проведення перевірок, затвердженим Кабінетом Міністрів України, приймає рішення про початок проведення перевірки у відповідному органі, в якому встановлює дату початку проведення перевірки, а також відповідальним за проведення перевірки визначає кадрову службу чи інший структурний підрозділ такого органу.

Відповідно до пункту 6 Порядку рішення про початок проведення перевірки в органі оприлюднюється в день його прийняття на офіційному веб-сайті органу, в якому проводиться перевірка, та в той самий день доводиться відповідальним структурним підрозділом такого органу до відома осіб, які підлягають перевірці. (У разі коли в органі, в якому проводиться перевірка, відсутня технічна можливість для оприлюднення рішення про початок проведення перевірки в органі, такий орган надсилає зазначене рішення в день його прийняття у паперовій та електронній формі (скановану копію у форматі pdf) на електронну адресу органу, якому підпорядковується зазначений орган. Орган, якому підпорядковується орган, в якому проводиться перевірка, у той самий день оприлюднює рішення на власному офіційному веб-сайті).

Другий етап:

особа, яка підлягає перевірці, зобов’язана у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки в органі подати до відповідального структурного підрозділу заяву  про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо неї або про те, що до неї застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо неї. Зава оформлюється власноручно за формами згідно з додатком 1 або з додатком 2 до Порядком проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

            Третій етап:

відомості про незастосування заборон, передбачених Законом, зазначені у заяві особи, яка підлягає перевірці, перевіряються відповідальним структурним підрозділом на підставі інформації, яка міститься в особовій справі такої особи. Така перевірка здійснюється протягом 10 днів з дня надходження зави.

            Четвертий етап:

керівник органу не пізніш як на третій день після надходження заяви щодо незастосування до особи, яка підлягає перевірці, заборон, передбачених частинами третьою або четвертою статті 1 Закону, надсилає органам, що проводять перевірку достовірності відомостей щодо незастосування заборон, запити відповідно до їх компетенції.  Форма запиту затверджена у додатку 3 до Порядку. Перелік органів, що проводять перевірку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №563.

Запити до всіх органів надсилаються одночасно, до них додається копія заяви  особи, відносно якої проводиться перевірка,  засвідчена відповідальним структурним підрозділом, та копія її паспорту.

Перевірка проводиться:

Міністерством юстиції України щодо наявності або відсутності відомостей про особу в Єдиному державного реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України “Про очищення влади”. Письмовий запит про наявність або відсутність відомостей про особу в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України “Про очищення влади”, направляється до Головних управлінь юстиції в областях, які протягом трьох робочих днів надають безоплатно витяг з Реєстру.

Міністерством внутрішніх справ України щодо відомостей про заборони, передбачені пунктами 9-11 частини другої та частиною третьою статті 3 Закону.

Службою безпеки України щодо відомостей про заборони, які можуть бути застосовані до осіб, які були штатними працівниками чи негласними агентами в КДБ СРСР, КДБ УРСР, КДБ інших союзних республік колишнього СРСР, Головному розвідувальному управлінні Міністерства оборони СРСР, закінчили вищі навчальні заклади КДБ СРСР (крім технічних спеціальностей).  Запити не надсилаються для проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування зазначених критеріїв до осіб, які були народжені після 1977 року.

Генеральною прокуратурою України -   щодо відомостей про заборони, передбачені пунктом 12 частини другої та частиною третьою статті 3 Закону.

Державною судовою адміністрацією України щодо відомостей про заборони, передбачені пунктом 13 частини 2 та частинами 3, 5, 6, 7 статті 3 Закону. Перевірка стосовно посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування проводиться територіальними управліннями ДСА України відповідно до реєстрації місця проживання особи згідно даних її паспорту громадянина України. 

Державна фіскальна служба України щодо заборон, які можуть бути застосовані до осіб у частині недостовірності відомостей щодо наявності майна (майнових прав), зазначених у поданих ними за попередній рік деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, складених за формою, що встановлена Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”, та/або невідповідності вартості майна (майнових прав), зазначеного (зазначених) у поданих ними деклараціях, набутого (набутих) за час перебування на посадах, визначених пунктами 1-10 частини першої статті 2 Закону України “Про очищення влади”, доходам, отриманим із законних джерел. Перевірка стосовно посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування проводиться територіальними органами Державної фіскальної служби  України – державними податковими інспекціями  за місцем проживання особи. Запит про проведення перевірки до державної податкової інспекції надсилається  разом з копією декларації особи, яка підлягає перевірці, засвідченою кадровою службою органу, в якому проводиться перевірка.

П’ятий етап:

в день надіслання запитів органам перевірки керівник органу надсилає до Міністерства юстиції України повідомлення про початок проходження особою перевірки. Форма такого повідомлення затверджена в додатку 4 до Порядку. Повідомлення надсилається в  паперовій та електронній формі (сканована  копія у форматі pdf та відповідна  інформація  у форматі Microsoft Word),  яке не пізніше ніж на п’ятий день з дня їх надходження до Мін’юсту розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства (http://lustration.minjust.gov.ua/main/checking) із зазначенням дня початку проходження перевірки.

День надіслання запитів та доданих до них документів, а також повідомлення до Мін’юсту є днем початку проходження перевірки особою відповідно до Закону.

Шостий етап:

орган, в якому проводиться перевірка, протягом трьох днів після надходження заяви особи, стосовно якої проводиться перевірка, розміщує на власному офіційному веб-сайті інформацію про початок проходження перевірки відповідною особою та копії її заяви і декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом). (У разі коли в органі, в якому проводиться перевірка, відсутні технічні можливості для оприлюднення інформації, копій заяви та декларації особи, стосовно якої проводиться перевірка, зазначені інформація, копії заяви та декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом) підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті органу, якому підпорядковується зазначений орган. У такому випадку орган, в якому проводиться перевірка, надсилає в день початку проходження перевірки зазначену інформацію, копії заяви та декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом) в паперовій та електронній формі (скановані копії у форматі pdf) відповідному органу, який у той самий день оприлюднює їх на власному офіційному веб-сайті).

Наступний етап вжиття заходів щодо застосування норм Закону України «Про очищення влад» пов’язаний отриманням  висновків про результати перевірки достовірності відомостей, що подаються посадовими і службовими особами щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади»,  від органів, які її проводили. Після надходження таких висновків підводяться результати перевірки відповідної особи.

 

Головний спеціаліст юридичного сектору апарату Мукачівської РДА В. ГеленичДивіться також