Офіційний веб-сайт
Пошук

 

   Мукачівщина запрошує!

 

  

        


 


 

На головну

Правопросвітницький проект "Я МАЮ ПРАВО!"


 

Зметою підвищення правової свідомості українців та інформування громадян щодо використання та захисту їхніх прав у повсякденному житті стартував загальнонаціональний правопросвітницький проект Міністерства юстиції України «Я маю право».

В рамках проекту проводиться інформування громадян та надання практичних рекомендацій щодо захисту прав за найбільш актуальними напрямами. Поширення знань та освітня місія сприяє залученню громадян до правової активності та правосвідомої поведінки.

Реалізаціяпроекту відбувається шляхом об’єднання зусиль та інфраструктури Уряду, органів Міністерства юстиції, системи надання безоплатної правової допомоги, міжнародних партнерів та інших зацікавлених сторін.

Старт проекту відбувся 7 червня 2017. Проект презентовано Павлом Петренком та директором USAID Уейдом Уорреном в Кабінеті Міністрів України. Тривалість проекту становить 3 роки (2017–2019 роки).

До географії проекту віднесено всі міста України, включаючи віддалені селища, де функціонують центри та бюро системи надання безоплатної правової допомоги.

Важливим елементомпроекту є створення на базі Кабінету Міністрів України моніторингової групи для системного періодичного розгляду ключових справ щодо порушення прав громадян.

Девізпроекту: Знаю! Дію! Захищаю!

Знаю свої права.
Користуюсь ними і знаю, що треба робити, коли мої права порушують.
Захищаю себе згідно з законами, а держава захищає мене і мої права.

Повідомлення проекту у 2017 році:

Не знаєш, як вирішити спір?
Забирають бізнес? Відбирають майно?
Вимагають хабара за іспит чи навчання?
Як оформити договір оренди землі?
Як оформити виплату субсидій?
Не сплачуєш аліменти? Наслідки.

Більше інформаціїпро проект «Я маю право!» – на сайті prаvo.minjust.gov.ua та за номером 0 800 213 103 (єдиний контакт-центр системи надання безоплатної правової допомоги).

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13 вересня 2017 р. № 638-р

Київ

Про реалізацію правопросвітницького
проекту “Я маю право!” у 2017—2019 роках

1. Погодитися з пропозицією Міністерства юстиції стосовно  реалізації у 2017—2019 роках правопросвітницького проекту “Я маю право!” з метою формування правової культури та правової свідомості у суспільстві, підвищення рівня знань громадян щодо гарантованих їм Конституцією та законами України прав у різних сферах життя та навчання громадян знати, реалізовувати та захищати свої права.

2. Міністерству юстиції до 8 жовтня 2017 р. розробити та затвердити план заходів з реалізації правопросвітницького проекту “Я маю право!” у 2017—2019 роках.

3. Міністерству юстиції разом з Координаційним центром з надання правової допомоги здійснювати спільні комунікаційні заходи з іншими міністерствами та центральними органами виконавчої влади, обласними та Київською міською державними адміністраціями за участю органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань шляхом підтримки інформаційно-просвітницьких ініціатив, розроблених відповідно до плану заходів, затвердженого Міністерством юстиції.

4. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській державним адміністраціям забезпечити подання Міністерству юстиції щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформації про проведену роботу.

5. Міністерству юстиції за результатами постійного моніторингу інформації, отриманої відповідно до пункту 4 цього розпорядження, щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформувати Кабінет Міністрів України щодо стану реалізації правопросвітницького проекту “Я маю право!”.

 

 

Прем’єр-міністр України                                                        В. ГРОЙСМАН

 

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №361/2017

Про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!»

Зметою формування у суспільстві правової культури та правової свідомості, сприяння підвищенню рівня знань та поінформованості громадян щодо реалізації та захисту своїх прав, гарантованих Конституцією та законами України у різних сферах життя,постановляю:

1. Оголосити 2018 рік Роком реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!».

2. Кабінету Міністрів України:

1) затвердити план заходів на 2018 рік з реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!», передбачивши, зокрема:

інформування громадян про гарантовані їм Конституцією та законами України права у відповідних сферах, зокрема через засоби масової інформації, шляхом запровадження телефонних «гарячих ліній», організації зустрічей з громадянами за місцем проживання, виготовлення та розповсюдження відповідних інформаційних матеріалів;

здійснення комунікаційних заходів з метою реалізації зазначеного проекту;

2) щокварталу інформувати Президента України про хід проведення Року реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!».

3. Обласним, Київській міській державним адміністраціям забезпечити розроблення та виконання відповідних регіональних планів заходів, спрямованих на реалізацію правопросвітницького проекту «Я маю право!», передбачивши, зокрема:

проведення відповідної інформаційно-роз’яснювальної роботи, у тому числі у місцевих засобах масової інформації;

запровадження на регіональному телебаченні програм, орієнтованих на підвищення рівня правової культури та правової свідомості громадян;

проведення із залученням закладів освіти, закладів культури, установ, організацій олімпіад, конкурсів та інших заходів, спрямованих на підвищення рівня знань громадян щодо гарантованих їм Конституцією та законами України прав у різних сферах суспільного життя.

4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування сприяти забезпеченню реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!».

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

 

Президент України П.ПОРОШЕНКО

14 листопада 2017 року

 

У К Р А Ї Н А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови Мукачівської районної державної адміністрації

Закарпатської області

 

 

   19.04.2018                                       Мукачево                                       № 213

 

 

  Про  план заходів на 2018 рік щодо реалізації в районі   правопросвітницького  проекту  ,,Я  маю право!”

 

Відповідно до статей 6, 39 Закону України ,,Про місцеві державні адміністрації”, Указу Президента України від 14 листопада 2017 року           № 361/2017 ,,Про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації правопросвітницького  проекту  ,,Я маю право!”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 638-р ,,Про реалізацію право- просвітницького проекту ,,Я маю право!” у 2017 – 2019 роках”, від                14 березня 2018 року № 155-р ,,Про затвердження плану заходів на 2018 рік щодо реалізації правопросвітницького проекту ,,Я маю право!”, розпорядження голови облдержадміністрації від 04 квітня 2018 року № 200 ,,Про план заходів на 2018 рік щодо реалізації в області правопросвітницького проекту ,,Я маю право!”, з метою формування у суспільстві правової культури та правової свідомості, сприяння підвищенню рівня знань та поінформованості громадян щодо реалізації та захисту своїх прав, гарантованих Конституцією та законами України, у різних сферах життя:

1. Внести зміни до плану заходів щодо реалізації в районі у 2018 році правопросвітницького проекту ,,Я маю право!”, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 01.02.2018 № 42 ,,Про реалізацію в 2018 році правопросвітницького проекту ,,Я маю право!”, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Структурним підрозділам райдержадміністрації забезпечити виконання зазначеного плану заходів, про що інформувати райдержадміністрацію щокварталу до 3 числа місяця, що настає за звітним періодом.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату державної адміністрації Чекана О. І. 

 В.о. голови державної адміністрації А. Данканич                                                                                     

                                                                                      

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

державної адміністрації

01.02.2018 № 42.  

(в редакції розпорядження

19.04.2018 № 213)   

ПЛАН ЗАХОДІВ

на 2018 рік щодо реалізації в районі правопросвітницького

проекту „Я маю право!”

 1. Розміщення інформації про проект „Я маю право!” на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

  

Відділ організаційної та інформаційної роботи апарату райдержадміністрації, юридичний сектор аппарату райдержадміністрації

 Постійно

 2. Розроблення та розповсюдження серед населення, підприємств, установ, організацій, закладів освіти інформаційних друкованих та електронних матеріалів з правових питань з урахуванням інтересів цільової аудиторії.

  

Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації, відділ культури райдержадміністрації, відділ організаційної та інформаційної роботи апарату райдержадміністрації, юридичний сектор апарату райдержадміністрації, сільські та селищні ради (за згодою), Мукачівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги (за згодою) 

 Постійно

 3. Забезпечення функціонування телефонних „гарячих ліній” з метою оперативного реагування на порушення прав громадян та консультування громадян про гарантовані Конституцією та законами України права.

  

Відділ організаційної та інформаційної роботи апарату райдержадміністрації, юридичний сектор аппарату райдержадміністрації, сільські та селищні ради (за згодою), Мукачівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги (за згодою) 

 Постійно

 4. Розміщення зовнішньої реклами у громадському транспорті, громадських місцях з метою популяризації проекту та інформування громадян про гарантовані Конституцією та законами України права.

  

Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації, відділ культури райдержадміністрації, відділ організаційної та інформаційної роботи апарату райдержадміністрації, юридичний сектор апарату райдержадміністрації, сільські та селищні ради (за згодою), Мукачівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги (за згодою)  

Постійно

 5. Висвітлення заходів із реалізації проекту на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

  

Відділ організаційної та інформаційної роботи апарату райдержадміністрації, юридичний сектор аппарату райдержадміністрації

 Постійно

 6. Роз’яснення громадянам гарантованих їм Конституцією та законами України прав шляхом розміщення публікацій на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

  

Відділ організаційної та інформаційної роботи апарату райдержадміністрації, юридичний сектор аппарату райдержадміністрації

 Постійно

 7. Проведення опитування щодо рівня обізнаності громадян про їх права.

 

Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації, відділ культури райдержадміністрації, відділ організаційної та інформаційної роботи апарату райдержадміністрації, юридичний сектор апарату райдержадміністрації, сільські та селищні ради (за згодою), Мукачівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги (за згодою) 

 Постійно

8. Забезпечення проведення науково-практичних конференцій, форумів, семінарів, засідань за круглим столом із залученням провідних експертів, фахівців, юристів.

  

Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації, відділ культури райдержадміністрації, відділ організаційної та інформаційної роботи апарату райдержадміністрації, юридичний сектор апарату райдержадміністрації, сільські та селищні ради (за згодою), Мукачівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги (за згодою) 

 Постійно

 9. Забезпечення проведення консультацій громадян за місцем їх проживання з метою запобігання порушенню їх прав, гарантованих Конституцією та законами України.

  

Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації, відділ культури райдержадміністрації, відділ організаційної та інформаційної роботи апарату райдержадміністрації, юридичний сектор апарату райдержадміністрації, сільські та селищні ради (за згодою), Мукачівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги (за згодою) 

 Постійно

 10. Забезпечення роботи мобільних пунктів консультування та дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги.

  

Відділ організаційної та інформаційної роботи апарату райдержадміністрації, юридичний сектор аппарату райдержадміністрації, сільські та селищні ради (за згодою), Мукачівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги (за згодою) 

 Постійно
Новини

Всі новини >>