Офіційний веб-сайт
Пошук

 

   Мукачівщина запрошує!

 

  

        


 


 

На головну

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта


Повідомленння

про оприлюднення проекту регуляторного акта

 

         Відповідно до статті 9 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” Державний архів Закарпатської області   27.08.2009 року оприлюднює проект наказу “Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються Державним архівом Закарпатської області на договірних засадах та у сфері використання архівних документів”, а також аналіз його регуляторного впливу на веб – сайті Закарпатської облдержадміністрації www.carpathia.gov.ua та на інформаційному стенді Держархіву області за адресою: вул. Минайська, 14а, м. Ужгород, 88018.

        Зауваження і пропозиції від фізичних і юридичних осіб, їх об'єднань приймаються упродовж одного місяця від дня оприлюднення проекту наказу в електронному виді та паперових носіях за адресою: Державний архів Закарпатської області вул. Минайська 14а, м. Ужгород, 88018 e-mail: arhiv_uzh@ukr.net

 

Аналіз регуляторного впливу

впровадження проекту розпорядження голови Мукачівської райдержадміністрації  “Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються  архівним відділом райдержадміністрації на договірних засадах та у сфері використання архівних документів”

 

Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається

розв’язати шляхом державного регулювання

         Проблема – діючі ціни на роботи (послуги), що виконуються архівним відділом із забезпечення збереженості та науково-технічного опрацювання документів на підприємствах, в установах і організаціях та у сфері використання архівних документів не відповідають вимогам чинних нормативно-правових актів у зв’язку із затвердженням Держкомархівом України нових типових норм часу і виробітку на основні види робіт, що виконуються у державних архівних установах, змінами у законодавстві з оплати праці працівникам бюджетної сфери, розширенням Переліку архівних робіт (послуг), які мають виконуватися на платній основі.

         Згідно із статею 35 Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи” архіви мають право “надавати за плату послуги з використання фізичними та юридичними особами відомостей, що містяться в архівних документах”, а також “виконувати на платній основі роботи, пов’язані з науково-технічним опрацюванням і забезпеченням збереженості архівних документів, що є власністю держави, територіальних громад, фізичних і юридичних осіб...”

         Постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 № 639 затверджено Перелік платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів. Зазначений Перелік був доповнений новими видами платних послуг згідно постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 № 1608. Враховуючи ці зміни  до проекту розпорядження голови  Мукачівської райдержадміністрації “Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються архівним відділом райдержадміністрації на договірних засадах та у сфері використання архівних документів” включено нові види платних послуг.

         Ціни на архівні роботи (послуги) визначаються відповідно до наказу Державного комітету архівів України від 24.01.2001 № 6 “ Про затвердження Порядку ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.02.2001 за № 179/5370, і повинні компенсувати витрати архіву на виконання послуг, які передбачені Переліком платних послуг. У зв’язку з цим, перегляд цін на архівні роботи (послуги) має відбуватися після кожного підвищення мінімальної заробітної плати та відповідного перегляду посадових окладів працівників архівного відділу.

         Відповідно до Порядку ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами, формування ціни на роботи (послуги) є розрахунком валових витрат, пов’язаних з їх виконанням.

         Валові витрати на здійснення робіт (послуг) визначаються згідно  до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” та складаються із таких показників:

-          витрат на оплату праці відповідно до умов оплати праці, встановлених чинними нормативними актами;

-          внесків на державне пенсійне та соціальне страхування;

-          обов’язкові платежі та податки відповідно до чинного законодавства.        

         Слід зазначити, що на виконання статті 35 Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи”, надання архівних довідок, необхідних для забезпечення соціального захисту громадян (підтвердження трудового стажу та розміру заробітної плати, освіти та навчання, нагородження, присвоєння почесних звань, обрання депутатом органів місцевого самоврядування, участь у партизанському, підпільному русі, перебування у концтаборах та робочих таборах під час Другої світової війни, про реабілітацію репресованих громадян та ряд інших), а також надання фізичним особам для користування в читальному залі архіву документів, що належать державі, територіальним громадам (згідно визначених норм), та архівних довідок судам, правоохоронним, контрольно-ревізійним органам України, а також юридичним і фізичним особам, які передали документи на зберігання, здійснюється безоплатно.

         Що стосується Переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок державних коштів, то він включає підготовку довідок (генеалогічних, фактографічних, біографічних, історичних, тематичних і майнових) на запити фізичних та юридичних осіб. Зокрема, це архівні довідки про підтвердження родинного зв’язку з метою одержання спадщини, встановлення або підтвердження певного факту, події, дати, уточнення біографічних фактів фізичної особи, підтвердження прав власності на нерухоме майно, виділення землі фізичним та юридичним особам, пошук та надання копій, витягів з документів або рішень місцевих органів влади про створення установ, організацій, підприємств, написання короткої історичної довідки про установу, підприємство, населений пункт, ряд інших.

         Запит фізичної особи може стосуватися самого заявника, осіб, що перебувають на його утриманні або під його опікою, його померлої дружини (чоловіка) або близьких родичів.

         Строк виконання запиту не перевищує 30 днів з моменту його реєстрації. У разі термінового, на прохання замовника, виконання робіт і послуг,   вартість замовлення збільшується на 50 % від основної ціни.

         Для громадян, які користуються пільгами, згідно чинного законодавства встановлюється відсоток знижки оплати архівних послуг. Інваліди війни та громадяни, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, мають 100 % знижку за платні довідки відповідно статей 13, 16 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту”.

         Запити органів державної влади, органів місцевого самоврядування, депутатські звернення виконуються безоплатно та у строки, встановлені законодавством або зазначені у запиті.

Мета державного регулювання

         Проект розпорядження голови райдержадміністрації “Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються архівним відділом на договірних засадах та у сфері використання архівних документів” розроблений з метою приведення розміру цін на платні архівні послуги у відповідність до вимог чинного законодавства, поліпшення фінансового становища архіву, що сприятиме більш раціональному використанню коштів Державного бюджету.

Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення мети

         Одним із альтернативних способів регулювання розміру цін на платні послуги можна розглянути питання щодо закріплення у чинному законодавстві безоплатного надання архівних послуг (робіт), зазначених у Переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються  за рахунок бюджетних коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 № 639 (зі змінами). Проте, неможливість планування об’ємів зазначених платних робіт (послуг) та не одержання додаткових коштів для зміцнення матеріально-технічної бази архівного відділу за рахунок надання платних послуг призведе до  використання на ці потреби бюджетних коштів, при їх наявності.

         Другим альтернативним варіантом може бути – законодавчо  закріпити базовий розмір цін на платні роботи (послуги) та встановити порядок їх індексації при зміні розмірів мінімальної заробітної плати, посадових окладів архівних працівників.  Однак, в цьому випадку нові ціни не завжди будуть компенсувати витрати архівному відділу на виконання послуг, які передбачені переліком платних послуг. Адже, ці види послуг в різних архівах надають архівісти, в яких не однакова оплата праці, що впливає на вартість цих послуг.

         Ще один альтернативний варіант – відмовитись від внесення змін  у ціни на роботи (послуги) й залишити чинними  накази Держархіву області від 22.07.2005 № 13 “Про затвердження цін на роботи (послуги) у сфері використання архівних документів, що виконуються Державним архівом Закарпатської області”, зареєстрований у Закарпатському обласному управлінні юстиції 11.08.2005 за № 043/689, а також наказ Держархіву області від 22.07.2005    № 14 “Про затвердження цін на роботи (послуги) із забезпечення збереженості та науково-технічного опрацювання документів на підприємствах, в установах і організаціях, що виконуються Державним архівом Закарпатської області”, зареєстрований у Закарпатському обласному управлінні юстиції 11.08.2005 за № 044/690. В цьому випадку ціни на платні архівні роботи (послуги) не відповідатимуть вимогам чинних нормативно-правових актів у зв’язку із затвердженням Держкомархівом України нових типових норм часу і виробітку на основні види робіт, що виконуються у державних архівних установах, змінами у законодавстві з оплати праці працівникам бюджетної сфери.

 

Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

           У разі    затвердження міськрайонним   управлінням юстиції нових цін, вони будуть застосовуватися при визначені вартості робіт (послуг), які надаються архівним відділом на платній основі відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 № 639 (зі змінами).

           На виконання рекомендацій наради керівників державних архівних установ з питань надання архівними установами платних послуг, проведеної Держкомархівом України 5 – 6 серпня 2009 року в м. Кременчук Полтавської області, архівний відділ забезпечить підвищення якості платних послуг, що надаються. Крім того, забезпечить відкритість та доступність інформації про платні послуги, розмістить на веб-сайті райдержадміністрації та на інформаційному стенді  матеріали про порядок надання та оплати відповідних адміністративних послуг.

            Архівний відділ надаватиме платні послуги в розмірі економічно обгрунтованих витрат на їх виконання, на засадах відкритості, доступності та прозорості структури ціни для громадян та юридичних осіб. 

Обґрунтування можливості досягнення

визначеної мети у разі   прийняття регуляторного акта

           Затвердження нових цін на роботи (послуги), що виконуються архівним відділом райдержадміністрації на договірних засадах та у сфері використання архівних документів, дозволить забезпечити належне упорядкування розмірів плати за виконання платних  робіт (послуг) згідно чинного законодавства, а також сприятиме збільшенню обсягів надходжень на розрахунковий рахунок архівного відділу, які спрямовуються на часткове покриття видатків архіву щодо його функціонування,  утримання і ремонт майна, зміцнення матеріально-технічної бази, розвиток архівної системи.

           З метою доступності платних робіт  (послуг) для  громадян та юридичних осіб, розрахунок цін здійснювався за мінімальними тарифами  й висвітлений у Розрахунку вартості трудових затрат та планової калькуляції цін на роботи (послуги), що виконуються архівним відділом райдержадміністрації на договірних засадах та у сфері використання архівних документів.

           На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути економічна криза, інфляційні процеси в країні та можливі урядові рішення про збільшення розмірів надходжень до державних цільових фондів.

 

Очікувані результати прийняття регуляторного акта

Сфери впливу

Вид впливу

Інтереси громадян

Гарантує забезпечення законних

інтересів громадян у наданні інформації

Інтереси юридичних осіб

Збільшення витрат на виконання замовлень з науково-технічного опрацювання документів, що сприятиме збереженню документів Національного архівного фонду, а також документів з особового складу для забезпечення соціального захисту громадян

Інтереси держави

Забезпечення якісного формування Національного архівного фонду

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси громадян

Забезпечення  законних інтересів у наданні

інформації

Для категорії громадян, які користуються пільгами, встановлюється відповідний відсоток знижки оплати послуг. Інваліди війни та громадяни, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, мають 100 % знижку за платні довідки. Інші громадяни здійснюють оплату платних послуг згідно затверджених цін

Інтереси юридичних осіб

Вчасне науково-техніч-не опрацювання документів, оптимізація роботи архівних підрозділів підприємств, установ та організацій

Збільшення витрат на роботи (послуги) з науково-технічного опрацювання документів, що сприятиме   збереженню документів та унеможливить їх втрату

           Впровадження регуляторного акта не вимагає додаткових витрат, навпаки – його впровадження збільшить надходження до державних цільових фондів: страхових внесків до Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, Фонду соціального страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Ціни на архівні роботи (послуги), які подані на розгляд,  включають тільки вартість трудових затрат та плату до державних цільових фондів.

           Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

           Термін дії цього регуляторного акта встановлюється до внесення змін у нормативно-правові акти загальнодержавного рівня, що регулюють надання платних архівних робіт (послуг) та оплату праці працівників бюджетної сфери.

                 Показники результативності регуляторного акта

           Показниками результативності дії регуляторного акта є:  

-          обсяг коштів, отриманих від надання платних послуг у сфері використання архівних документів, а також із забезпечення збереженості та науково-технічного опрацювання документів на підприємствах, в установах і організаціях;

-          розмір надходжень до  державних цільових фондів - Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, Фонду соціального страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві;

-          кількість архівних довідок, виданих на платній основі;

-          кількість юридичних осіб, яким надано послуги з  науково-технічного опрацювання документів;

-          кількість одиниць зберігання управлінської документації постійного та тимчасового зберігання, документів з особового складу, які упорядковано працівниками Держархіву області на договірних засадах в установах, організаціях, підприємствах;

-          збільшення кількості коштів, одержаних від надання платних послуг, які направлено на покриття витрат, пов’язаних із функціонуванням,  утриманням і ремонтом майна архіву, зміцнення його матеріально-технічної бази, розвиток архівної системи.

 

Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися

відстеження результативності регуляторного акта

           Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися  архівним відділом райдержадміністрації у строки, які передбачені Законом України “Про державну регуляторну політику у сфері господарської діяльності” для базового, повторного та періодичного відстеження.          

           При проведенні відстежень аналізуватиметься кількість наданих платних послуг;  обсяг коштів, отриманих від надання платних послуг у сфері використання архівних документів, а також із забезпечення збереженості та науково-технічного опрацювання документів на підприємствах, в установах і організаціях; розмір коштів, одержаних від надання платних послуг, які направлено на покриття витрат, пов’язаних із функціонуванням,  утриманням і ремонтом майна архіву, зміцнення його матеріально-технічної бази, розвиток архівної системи.

           Відстеження здійснюватиметься шляхом обробки статистичної інформації та  аналізу інформації, яка надійде від громадян та юридичних осіб, користувачів платних послуг.

           Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта

          Періодичність здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог цього регуляторного акта визначається планами контрольної роботи  Державного комітету архівів України.

    

 

 

 

Голова державної адміністрації                             І.Токар

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Державної адміністрації

___________ № _____

 

               Ціни на роботи (послуги), що виконуються

архівним відділом Мукачівської райдержадміністрації

 

 

№ з/п

 

Назва виду робіт

Одиниця

виміру

Виробнича собівартість

грн.коп.

1

2

3

 4

 

1. Роботи (послуги) у сфері забезпечення збереженості архівних документів

 

 

1.1.

 

Підготовка історичних до-відок  на  архівні фонди

 

 

 

1.1.1.

- за період понад 10 років

історична довідка

573.29

 

1.1.2.

- за період від 5  до 10 років

 історична довідка

458.63

1.1.3.

 

- за період від 1 до 5 років

історична довідка

343.97

1

2

3

10

1.2.

Визначення фондової належ-ності документів

100

 од.зб.

229.32

1.3.

Систематизація справ в архівних фондах

 

 

1.3.1.

за фондами

1000

од.зб.

83.94

1.3.2.

у середині фондів – за

роками або структурними

частинами

100

 од.зб.

16.79

1.4.

Проведення експертизи  цін-ності документів:

 

 

1.4.1.

управлінської документації                         з поаркушним переглядом документів

100

од. зб.

458.63

1.4.2.

управлінської документації без поаркушного перегляду документів

 

100

 од. зб.

104.22

1.4.3.

особових справ з поаркуш-ним переглядом документів

 

100

од.зб.

254.80

1.4.4.

особових справ без поаркуш-ного перегляду документів

 

1000

 од. зб.

424.65

1.5.

Науково-технічне опрацювання документів

 

 

 

1.5.1.

Формування справ із розсипу документів та переоформ-лення справ

 

 

1.5.1.1.

з управлінською докумен-тацією

1000

 арк.

73.45

1.5.1.2.

на особовий склад

1000

 арк.

 58.76

1

2

3

10

1.5.2.

Систематизація документів

у    справі

 

 

1.5.2.1.

машинописний (без правки) або розбірливий рукописний текст

1000

 арк.

48.97

1.5.2.2.

машинописний або рукопис-ний текст з правками та вставками, що утруднюють прочитання

1000

арк.

 73.45

1.5.3.

Складання заголовків справ:

 

 

1.5.3.1.

управлінської документації

100

заголов-ків

235.04

1.5.3.2.

на особові справи

100

заголов-ків

 48.95

1.5.4.

Складання внутрішніх описів документів у справах:

 

 

1.5.4.1.

на управлінську докумен-тацію

100

заголов-ків

97.93

1.5.4.2.

у комплексах особових

справ, історій хвороб та

аналогічних матеріалів

100 заголов-ків

 48.97

1.5.6.

Редагування заголовків справ

 

 

 

1.5.6.1.

з частковим перегляданням справ

100 заголов-ків

39.17

1.5.6.2.

без переглядання справ

 

1000 заголов-ків

 235.04

1.5.8.

Розброшурування неправи-льно сформованих справ, вилучення скріпок

100

од.зб.

 

 

1.5.9

Нумерація аркушів у справі:

 

 

1.5.9.1.

обсягом понад 150 арк.

1000

 арк.

39.17

1.5.9.2.

 обсягом до 150 арк.                                                                                                

1000

арк.

 41.57

1.5.9.3.

обсягом до 50 арк.

1000

 арк.

 45.19

1.5.9.4.

не стандартних за форматом і якістю аркушів

 

1000

 арк.

 53.40

1.5.10.

Перенумеровування  аркушів у справах

 

100

 арк.

 8.39

1.5.11

Перевіряння нумерації у справах, не стандартних за форматом і якістю аркушів

 

1000

 арк.

 19.59

1.5.12.

Вклеювання титульних і засвідчувальних аркушів

100

тит. арк.

 19.59

1.5.13.

Оформлення обкладинок

справ або титульних

аркушів на управлінську

документацію:

 

 

1.5.13.1.

при наявності друкарської обкладинки або титулу установи

100

обклади-нок

 117.52

1.5.13.2.

при відсутності друкарської обкладинки або титулу установи

100

обклади-нок

146.90

1.5.13.3.

обкладинка великоформатна

обкла-динка

2.35

1.5.14.

Оформлення обкладинок справ або титульних аркушів на особові справи

10 обклади-нок

4.19

1.5.15.

Оформлення описів справ

 опис

58.76

1.5.16.

Проставлення архівних шиф-рів на обкладинках справ:

 

 

1.5.16.1.

без проставлення штемпелів

100

 од. зб.

11.76

1.5.16.2.

з проставленням штемпелів (два відбитки на одній обкладинці)

100

од. зб.

29.38

1.5.17.

Складання акту про непоп-равні пошкодження доку-ментів

акт

57.33

1.5.18.

Формування в’язок справ:

 

 

1.5.18.1.

що підлягають включенню до НАФ

100

 од. зб.

14.69

1.5.18.2.

що не підлягають включенню до НАФ

 

10

од. зб.

0.85

1.6.

Складання описів справ на комп’ютері

 

100

заголов-ків

83.68

1.7.

Підготовка передмов до описів фондів

передмо-ва

573.29 

1.8.

Складання актів про вилу-чення та знищення докумен-тів і справ, що не підлягають зберіганню

100 позицій акта

167.88

1.9.

Складання актів про нестачу документів

акт

229.32

1.10.

Картонування справ:

100

од. зб.

 

1.10.1

написання ярликів на

картонні коробки

100

 ярликів

 

1.10.2.

наклеювання ярликів на

картонні коробки

100

ярликів

 

1.11.

Складання номенклатури справ:

 

 

1.11.1.

Проведення організаційної роботи в установі з метою складання номенклатури

справ

 

 установа

86.00

1.11.2.

Розроблення схеми побудови номенклатури справ

схема

343.97

1.11.3

Проведення експертизи цін-ності документів для скла-дання номенклатури справ

 

 

 

1.11.3.1.

з поаркушним переглядом справ

100

од.зб.

458.63

1.11.3.2.

без поаркушного перегляду справ

100

 од.зб.

104.24

1.11.4.

Складання заголовків справ для складання номенклатури справ

10

заголов-ків

38.23

1.11.5.

Групування документів за ознаками формування справ для складання номенклатури справ

100 докумен-тів

57.33

1.11.7.

Редагування заголовків справ для складання номенклатури справ

100 заголов-ків

91.73

1.11.8.

Індексування статей номен-клатури справ

100

 статей

71.66

1.12.

Погодження  номенклатури справ

100 статей

143.33

1.13.

Складання статистичних зві-тів  про організацію збері-гання  архівних документів юридичними особами і пас-портів архівних підрозділів юридичних осіб

 

звіт

176.28

1.14.

Консультування з питань організації діяльності служб діловодства та архівних підрозділів та з питань ведення обліку архівних документів, забезпечення їх збереженості та з інших питань архівної справи:

 

 

1.14.1.

у державній архівній уста-нові

консуль-тація

28.67

1.14.2.

в установі – фондоутворю-вача

консуль-тація

57.33

1.15.

Друкарські роботи:

 

 

 

1.15.1

Друкування описів, номенк-латур справ, актів на машинописних пристроях

100 маш. стор.

 

1.16.

Палітурні роботи:

 

 

 

1.16.1.

підшивання справ, що містять до 25 арк.

100

од.зб.

97.94

1.16.2.

підшивання справ, що містять до 50 арк.

100

од.зб.

146.90

1.16.3.

підшивання справ, що містять до 100 арк.

100

од.зб.

235.04

1.16.4.

підшивання справ, що містять до 150 арк.

100

од.зб.

 345.65

1.16.5.

підшивання справ, що містять до 150 арк., або з

нестандартними аркушами

 

100

од.зб.

 452.00

 

2. Роботи (послуги) у сфері використання відомостей, що містяться в архівних документах

 

 

2.1.

Тематичне виявлення документів

 

 

2.1.1.

Виявлення документів за справами (поаркушний перегляд)

 

 

2.1.1.1.

іноземною мовою

1 од.зб.

 

2.1.1.2.

управлінської документації (машинописний текст)

1 од.зб.

8.81

2.1.1.3.

управлінської документації (рукописний текст або машинописний згасаючий)

1 од.зб.

19.11

2.4.

Підготовка довідок на запити фізичних та юридичних осіб:

 

 

2.4.1.

Підготовка історичних дові-док з історії населених пунк-тів, фабрик, заводів, установ, організацій, військових підрозділів та інших

0,5 друкова-ного

аркуша

286.64

2.4.3.

Підготока тематичних довідок

довідка

 57.33

2.4.4.

Підготовка майнових довідок

 довідка

 57.33

2.7.

Проведення екскурсій і занять в приміщенні архівної установи:

 

 

2.7.1

оглядових

екскурсія

343.97

2.7.2

тематичних

екскурсія

 573.29

2.7.3

за темою, запропонованою замовником

екскурсія

 1261.24

2.13.

Наукове консультування про склад і зміст документів (усне):

консуль-тація

 9.60

2.13.1.

З підготовкою письмової відповіді (аналітичної довід-ки)

довідка

57.33

 

 

 

Начальник архівного відділу                                                                  О.В.Русин

 

 

Начальник фінансово-господарського відділу                                  А.І.Живага

 

 

 

Про затвердження цін на роботи

 (послуги), що виконуються

 архівним відділом райдержадміністрації

 на договірних засадах

 та у сфері використання архівних документів

 

           Відповідно до статті 6,39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 35 Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи” (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 07 травня 1998р. № 639 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів” (зі змінами), наказу Державного комітету архівів України від 24 січня 2001р. №6 “Про затвердження Порядку ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27лютого2001р. за № 179/5370, Положення про архівний відділ райдержадміністрації , затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації    від 21березня 2007 № 575:

           1. Затвердити Ціни на роботи (послуги), що виконуються архівним відділом райдержадміністрації на договірних засадах та у сфері використання архівних документів, що додаються.              

            2.Відповідальність за додержання цін покласти на начальника архівного відділу (Русин О.В.), забезпечення збереженості та використання інформації документів , використання інформації документів (Гнаткович Н.П..).

           4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату державної адміністрації Сікора С.І.

 

Голова державної адміністрації                                           І.Токар

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки України

26.07.2010  № 922  ( z0624-10 )

 

 

Форма річного плану закупівель

 

Управління праці та соціального захисту населення Мукачівської РДА

(найменування замовника)

 

Предмет закупівлі  

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)  

Джерело фінансування 

Очікувана вартість предмета закупівлі 

Процедура закупівлі 

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі 

Підрозділ/и (особа/и), яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових котирувань)

Примітки 

Послуги  поштового зв»язку

1134

Державний бюджет

Місцевий бюджет

500000

Закупівля в одного учасника

20.02.2011.

 

 

 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 10.02.2011року
N 1 

Голова комітету
з конкурсних торгів Порохнавець І.І. ___________________
(прізвище, ініціали) (підпис)
М. П.
Секретар комітету
з конкурсних торгів Темете М.Б. _______________
(прізвище, ініціали) (підпис)
 
 
 

ФОРМА ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів

 

1.Замовник:

1.1. Найменування. - Відділ охорони здоров'я  Мукачівської районної державної  адміністрації), 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ-34563502

1.3. Місцезнаходження - Закарпатська обл., м.Мукачево, вул.Горького, 21 к.114, 89600

1.4. Реєстраційний рахунок замовника – р/р 35415003003237, 35414004003237,35413005003237 УДК в Закарпатській  області м.Ужгород,МФО812016

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail) –Лані Вікторія Юріївна  голова комітету конкурсних торгів,  начальник відділу охорони здоров'я ,  м. Мукачево ,  вул. Горького, 21  тел./факс (03131) 4-29-81,       Е-mail ; ozmuk@meta.ua

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)- Відділ охорони здоров'я  Мукачівської районної державної  адміністрації),  34563502

2. Джерело фінансування закупівлі- місцевий бюджет

3. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю-www.tender.me.gov.ua

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності) www.rda.mk.uz.ua

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1  Найменування предмета закупівліпрепарати лікарські, (24.42.1)

5.2.  Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг  14   лотів

5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг- Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Ракошино, вул. Денедиківська,2  Ракошинська дільнична лікарня

5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг квітень-грудень 2011 р.

6.  Місце отримання документації конкурсних торгів-  Закарпатська обл., м. Мукачево  вул. Горького,21,  каб.114; 89600

7.  Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати):

- не вимагається

8.  Подання пропозицій конкурсних торгів:

8.1.  Місце -Закарпатська обл., м. Мукачево,  вул. Горького,21,  каб.114; 89600

8.2.  Строк- 12.04.2011 р., до 11:00 за київським часом.

9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:

9.1.  Місце: Закарпатська обл., м.Мукачево, вул.Горького,21,  каб 114 Мукачівської РДА, 89600

9.2. Дата.12.04 .2011

9.3.  Час.- 12:00

10.  Додаткова інформація.

 

Голова  комітету конкурсних торгів,

 начальник відділу охорони здоров'я                                 Лані  В.Ю.

Передано-секретарем комітету конкурсних торгів-

Шепетько  І.М. Тел.0660446562

 

Відділ охорони здоров'я  Мукачівської державної  адміністрації

Товари

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 РІШЕННЯМ комітету з конкурсних торгів

ПРОТОКОЛ №3 від 09.03. 2011р. 

 

ГОЛОВА  КОМІТЕТУ з конкурсних торгів

 

В.Ю.Лані

м.п.

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦІЯ  КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

                               

                                         на закупівлю препаратів лікарських

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

м. Мукачево – 2011

 

Розділ 1. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів (далі-ДТК) розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.07.2010 р.№2487-VI (далі- Закон). Пропозиція конкурсних торгів (далі - ПКТ)-пропозиція  щодо предмета закупівлі або його частини (лота), яку учасник подає замовнику відповідно до вимог документації конкурсних торгів.  Терміни, які використовуються в цій ДКТ, вживаються в значеннях, визначених Законом.

2. Інформація про замовника торгів:

 

-повне найменування:

Відділ охорони здоров'я  Мукачівської районної державної  адміністрації

 

-місцезнаходження:

 м.Мукачево, Закарпатська обл., вул.Горького,21, 89600

-посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

Лані Вікторія Юріївна, голова комітету з конкурсних торгів,  начальник відділу охорони здоров'я, Мукачівської РДА, тел.: (03131) 4-29-81 

Шепетько Ірина Миколаївна ,секретар комітету з конкурсних торгів, бухгалтер централізованої бухгалтерії тел. (03131) 4-29-81

Е-mail: ozmuk@meta.ua

 

3. Інформація про предмет закупівлі

 

-найменування предмета закупівлі:

 Препарати лікарські

 

-вид предмета закупівлі:

Товар

 

- місце та кількість  поставки товарів

Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Ракошино, вул. Бенедиківська,2,  Ракошинська ДЛ.

Кількість − 14  Лотів

- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

Квітень - грудень 2011 р.

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5.Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

 

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Усі документи , що мають відношення до ПКТ  та підготовлені безпосередньо Учасником повинні бути  складені українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати  автентичний переклад на іншу мову. Всі інші документи , що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів можуть бути  складені як українською, так і російською мовами, а у разі надання цих документів іноземною мовою, вони повинні бути перекладені українською чи російською мовами. Переклад повинен бути посвідчений підписом перекладача та печаткою Учасника торгів, або посвідчений нотаріально(на розсуд Учасника).Визначальним є текст . викладений українською мовою.

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів 

Учасник, який отримав ДКТ має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо ДКТ. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано ДТК.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до ДКТ, продовживши строк подання та розкриття ПКТ не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано ДКТ.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту ДКТ або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття ПКТне менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано ДКТ.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо ДКТ замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано ДКТ, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів 

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

ПКТ подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

           Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну ПКТ.

 Учасникам процедури закупівлі дозволяється  подавати  пропозицію конкурсних торгів  щодо предмету закупівлі стосовно будь-якого одного або декількох  лотів.

           Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується  випискою з протоколу засновників, наказом про призначення , довіреністю,  дорученням.

ПКТ запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і адреса замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: „Не відкривати до 12.04.2011 року (зазначається  дата та час  розкриття ПКТ зазначені в оголошенні про проведення конкурсних торгів). 

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів ПКТ,згідно до п.1 розділу 3 ДКТ.

- документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим  у п.7 розділу 3 ДКТ замовником.

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.

-власної пропозиції конкурсних торгів ,яка складена згідно з вимогами Додатку 1 документації конкурсних торгів

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Відсутні, через те , що забезпечення ПКТ не вимагається

5. Строк,протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії ПКТ.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним ПКТ.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

     При визначені кваліфікаційних критеріїв у документації  конкурсних торгів замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону.

     Перелік документів, що подаються учасником на підтвердження відповідності статтям 16, 17 Закону передбачені в Додатку 3 до цієї документації. 

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

      Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документальне підтвердження відповідності товарів вимогам конкурсної документації, зокрема:

-         копії сертифікатів якості на всі препарати лікарські, вказані в технічних вимогах;

-         інформацію про реєстрацію лікарських препаратів, вказаних в технічних вимогах, в Україні;

 −   інші документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником. Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону.

       Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі визначена у Додатку 2.

8.Опис окремої частини(частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

 «Препарати лікарські» - 24.42.1:

 лот №1 − лікарські засоби для надання невідкладної  медичної допомоги;

 лот №2 − кардіологічні  лікарські засоби;

 лот №3− ендокринологічні лікарські засоби;

 лот №4 −психіатричні, наркологічні лікарські засоби

 лот №5 − урологічні лікарські засоби

 лот №6 − гастроентерологічні лікарські засоби

 лот №7 − вітаміни

 лот №8 − ревматологічні лікарські засоби

 лот №9 − пульмонологічні лікарські засоби

 лот №10 − оториноларингологічні лікарські засоби

 лот №11 − неонатологічні лікарські засоби

 лот №12 − імуномодулятори та протиалергічні лікарські засоби

 лот №13 − протимікробні та антигельмінтні лікарські засоби

 лот №14 − реаніматологічні  та анестезіологічні лікарські засоби

       Пропозиції можуть подаватися на будь-який окремий лот або по всім вказаним лотам.

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:

- місце подання пропозицій конкурсних торгів:

- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):

 

Особисто або поштою

 

 

 

Відділ охорони здоров'я  Мукачівської РДА, каб.114, м.Мукачево, Закарпатська обл..,89600

 

          12.04.2011 р., 11:00 за к.ч.

 

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

 

 

 

          Каб.114. Мукачівської РДА, вул.Горького,21; м.Мукачево,89600

 

12.04.2011 р., о 12:00 за к.ч.

 

 До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника Учасника, який присутній  на розкритті пропозицій конкурсних торгів підтверджується  наступними документами:

-якщо Учасником торгів є фізична особа, то вона повинна мати при собі оригінал документів, що засвідчують його особу,

-якщо Учасником торгів виступає юридична особа, яку представляє керівник, він повинен надати завірені копії документів, а саме копію виписки з протоколу засновників, та/ або копію наказу про призначення, та мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу,

-у разі якщо Учасника представляє інша особа, необхідно надати довіреність на представництво інтересів Учасника, підпис документів,оформлену згідно з вимогами  чинного законодавства, копію документа, який підтверджує повноваження керівника, що підписує довіреність, а також мати при собі оригінал документа, що засвідчує його  особу.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття ПКТ за формою затвердженою уповноваженим органом.

Протокол розкриття ПКТ підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття ПКТ надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття ПКТ оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їхПКТ з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Після розкриття ПКТ замовник вивчає пропозиції з метою визначення:

-відповідності пропозиції вимогам Закону;

-відповідності ПКТ кваліфікаційним критеріям, зазначеним у ДКТ;

-відповідності пропозиції технічним умовам  та вимогам ДКТ(до вивчення ПКТ, за рішенням  комітету з конкурсних торгів замовника, можуть бути залучені при необхідності експерти. Рекомендації експертів, щодо відповідності ПКТ технічним вимогам, враховуються під час визначення відповідності пропозиції вимогам ДКТ)

--відповідності пропозиції іншим вимогам /умовам ДКТ;

-надає учасник в складі пропозиції всі пояснення та/або докази, які вимагає замовник;

-відсутності підстав для відмови участі у торгах відповідно до статті 17 Закону.

Пропозиція , яка відповідає умовам ДКТ, є пропозиція що узгоджується з усіма термінами , умовами  та вимогами ДКТ.

Замовник має право звернутися  за підтвердженням інформації,наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних  критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.

            Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено.

Замовник  визначає переможця  торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено згідно з Законом( у кількості не менше двох).

Загальний  строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів. 

Критеріями оцінки  є:

-ціна;

-Умови оплати.

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою:

Кількість балів кожної  ПКТ визначається сумарно.Максимально можлива кількість балів дорівнює 100.

1.Кількість балів по критерію ціна-90 балів;

2. кількість балів по критерію умови оплати -10 балів

                           Методика оцінки

1.Кількість балів за критерієм "Ціна" визначається наступним чином. ПКТ, значення критерію "Ціна" у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти ПКТ визначається за формулою:

Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 90, де

Бобчисл = обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижче значення за критерієм "Ціна";

Цобчисл - значення поточного критерію ПКТ кількість балів для якого обчислюється;

90 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна".

 

2.Кількість балів за критерієм «Умови  оплати» визначається наступним чином:

ПКТ, значення критерію "Умови оплати" у якої є найвигіднішим   (найдовший), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти  ПКТ визначається за формулою:

Бобчисл = Тобчисл / Тmax * 10, де

Бобчисл  - обчислювана кількість балів;

Тобчисл – термін відстрочки платежу ПКТ, кількість балів для якого        обчислюється;

Тmax –найдовший  термін  відстрочки платежу  ;

10 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Умови оплати".

У разі , якщо ПКТ двох або більше учасників мають однакову кількість балів, переможець процедури закупівлі визначається  шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менше двох третин членів  комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова комітету з конкурсних торгів.

2.Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій ПКТ під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав ПКТ.

Помилки виправляються замовником  у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами , вказаними літерами та цифрами, сума літерами є визначальною;

б)при розходженні між оцінкою  одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

3.Інша інформація

Документація конкурсних торгів  безоплатно надається замовником протягом трьох робочих днів  з дня отримання  від фізичної/юридичної особи відповідного запиту або може бути безоплатно отримана  кожною фізичною/юридичною особою на веб-порталі Уповноваженого органу, при цьому слід звернути увагу(!!!) на наступне: згідно частині першій ст.23 розяснення  надаються Учаснику, який отримамав від замовника ДКТ, тому радимо Учасникам письмово підтверджувати намір взяти участь  у процедурі  закупівлі,та надіслати Замовнику запит на отримання ДКТ.

       З метою забезпечення вимог про конфіденційність (пункт2 ст.14 Закону) та здійснення своєчасного та повного розгляду  усіх звернень, запитів, листів, заявок (або  інших документів)які подаються  учасниками  (чи фізичними/юридичними  особами , які отримали ДКТ) замовнику з будь-яких питань, повязаних з участю у процедурі закупівлі,замовник встановлює наступні вимоги щодо оформлення цих документів:

     -вони мають бути  підписані безпосередньо учасником (чи юридичною/фізичною особою, яка отримала  документацію конкурсних торгів) або його уповноваженою особою, право підпису якої підтверджено в порядку п.3.1 цієї документації конкурсних торгів, при цьому копії таких документів мають бути додані до цього звернення, листа, заявки, тощо;

      -мають містити відбиток печатки цього учасника, крім фізичних осіб, які здійснюють  свою діяльність без печатки;

     -в цих документах мають бути зазначені повне найменування (для юридичної особи) або  імя (прізвище,імя та по батькові для фізичної особи)учасника(чи особи,яка  отримала ДКТ), який надіслав це звернення, лист або  заявку, його місцезнаходження(для  юридичної особи) або місце проживання(для фізичної особи), засоби зв’язку (телефон,факс,E-mail (за наявності);

     -документи  повинні мати  вказівку на процедуру закупівлі, з питань участі у якої вони подані: номер оголошення , дата та номер Інформаційного  бюлетеня «Вісник державних закупівель», в якому  розміщене  оголошення про торги, предмет закупівлі згідно оголошення про торги. Предмет закупівлі згідно оголошення . назва лоту в якому учасник має намір взяти участь( якщо ДКТ передбачено подання ПКТ  по  частинах предмету закупівлі).

     -усі додатки, які будуть  додаватися  до звернення, запиту, листів, заявок(або інший документ), повинні бути засвідчені підписом  учасника(чи  фізичною/юридичною особою, яка отримала ДКТ) або його уповноваженої особи та скріплена печаткою(за наявності), мати нумерацію сторінок.

4.Відхилення пропозицій конкурсних торгів

 

 

 

 

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

1) учасник:

не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 цього Закону;

не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;

3) ПКТ не відповідає умовам ДКТ.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

-  відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

-  виявлення факту змови учасників;

- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого  Законом;

- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;

- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

1.Терміни    укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 5 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

Учасник-переможець процедури закупівлі при укладанні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу  або ліцензії на провадження  такого виду діяльності передбаченого законодавством.

 У разі здійснення закупівлі за рахунок коштів місцевих бюджетів замовник має право передбачати у договорах про закупівлю здійснення попередньої оплати відповідно до вимог бюджетного законодавства.

 

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

       Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

        Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.

Істотні умови:

предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент);
   кількість товарів, робіт і послуг та вимоги щодо їх якості;
   порядок здійснення оплати;

ціна договору;

термін та місце поставки товарів, надання послуг, виконання робіт;

строк дії договору;

права та обов'язки сторін;

зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків;

відповідальність сторін

У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається  неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки  таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.

Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання і діє до 31.12.2011 р.

Будь-які витрати, понесені учасником-переможцем процедури закупівлі у зв’язку з участю в конкурсних торгах та укладенням договору не вважаються збитками і не підлягають відшкодуванню учаснику.

Проект договору додається.  - Додаток 4.     

3.Дії замовни-ка при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

        4.Забезпечення виконання договору про закупівлю

Не вимагаєтся. 

 

 

 

 

                                                                                         

                                                                                                                Додаток 1

   Форма  пропозиції  конкурсних торгів подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

ФОРМА  ПРОПОЗИЦІї КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку,в разі його наявності)

 

Ми (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю препаратів лікарських   згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.

              Вивчивши  документацію конкурсних торгів та технічні вимоги (надалі ТВ), на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у поданій нами конкурсній пропозиції за наступними цінами:

№ лоту, та його назва

Одиниця виміру

Кількість

 

Загальна вартість лоту, грн,*

 

           1. До акцепту нашої  пропозиції конкурсних торгів, Ваша  документація конкурсних торгів  разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом  90  днів з дня розкриття  пропозицій конкурсних торгів, встановлених  Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 5 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданню з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів та не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту пропозиції

5.Умови оплати_____________________________________________________________________(оплата здійснюється  за фактом постачання або з відстрочкою платежу)

*-при розрахунку вартості пропозиції конкурсних торгів Учасник  включає  всі витрати, в тому числі прямі витрати, накладні витрати, прибуток, який  Учасник планує одержати при виконанні договору та усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені Учасником.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

 

                                                                                                                         Додаток 2

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета       закупівлі на закупівлю препаратів лікарських для закладів охорони здоров’я Мукачівського району 

Лот №

Назва лоту

кількість

одиниця вимірювання

1.

 лот №1 лікарські засоби для надання невідкладної  медичної допомоги

 

 

 

адреналін 1.0 №10

70

упаковок

 

аміаку р-н 10% 40,0

79

упаковок

 

аміназин 2,5% 2.0 №10

30

упаковок

 

анальгін амп. 20% 2.0 №10

1020

упаковок

 

атропін 1.0 №10

27

упаковок

 

бинти 7:14

700

штук

 

бинти 5:10

3500

штук

 

вата 100.0

2100

штук

 

вата 50.0

300

штук

 

вода для ін'єкцій 2,0  №10

700

упаковок

 

вода для ін'єкцій 5,0 №10

700

упаковок

 

гепарин 5.0 №5

30

упаковок

 

гідрокортизон2,5% 2,0 №10

700

упаковок

 

глюкоза  5% 200.0

1350

флаконів

 

губка гемостатична

270

штук

 

дібазол 1% 1,0 №10

700

упаковок

 

дібазол  1%5.0  №10

700

упаковок

 

Дімедрол 1% 1,0 №10

700

упаковок

 

еуфілін 2,4% 5.0 №10

1000

упаковок

 

ізоптін амп. 2,5% 2,0 №5

20

упаковок

 

йод  спиртовий,  5% 20.0

870

флаконів

 

кальцій хлористий, р-н 5,0 10%

700

упаковок

 

корглікон 0,06% 1,0 №10

820

упаковок

 

кордіамін 2.0 №10

700

упаковок

 

лазікс 2,0 №10

700

упаковок

 

лейкопластир  3х500

700

штук

 

лейкопластир 2х250

400

штук

 

лейкопластир 5х500

500

штук

 

лейкопластир бактерицидний 2,3х1,2

700

штук

 

лейкопластир бактерицидний 4х10

700

штук

 

лейкопластир бактерицидний 6х10

700

штук

 

лейкопластир бактерицидний 7.2х1.9

700

штук

 

лідокаїн 2%  2.0 №10

970

упаковок

 

магнію сульфат 5.0 №10

820

упаковок

 

марлеві стерильні салфетки

700

штук

 

мезатон 1% 1,0 №10

340

упаковок

 

натрію хлорид 0.9% 200.0

2000

флаконів

 

натрію хлорид 0,9% 5,0  №10

470

упаковок

 

натрія тіосульфат  30% 5.0 №10

470

упаковок

 

нітрогліцерин №40

700

упаковок

 

новокаїн 0,5-5,0 №10

570

упаковок

 

панангін 5,0 №5

70

упаковок

 

пантенол спрей  130.0

70

штук

 

перекись 100.0

500

флаконів

 

перекись водню 3% 40 мл.

970

флаконів

 

преднізолон 30 мг 1,0 №3

870

упаковок

 

реополіглюкін р-н 200,0 №1

150

флаконів

 

спирт 96%  100,0

720

флаконів

 

строфантін 1.0 №10

600

упаковок

 

супрастін 1,0 №5

270

упаковок

 

термометри медичні ртутні

70

штук

 

фіз-розчин 0.9% 200,0

750

флаконів

 

шприци 1.0

50000

штук

 

шприци 10.0

25000

штук

 

шприци 2.0

60000

штук

 

шприци 20.0

10000

штук

 

шприци 5.0

50000

штук

 

 

 

 

2.

 лот №2 кардіологічні  лікарські засоби

 

 

 

бісопрол 10 мг №20

200

упаковок

 

валідол №10

2100

упаковок

 

каптопріл №20

700

упаковок

 

метопролол 50,0  №30

20

упаковок

 

раунатин №20

50

упаковок

 

спіронолактон №30

300

упаковок

 

тіатріазолін 2,0 №10

250

упаковок

 

амплодипін 10 мг №10

50

упаковок

 

верапаміл 80 мг. №50

30

упаковок

 

аспаркам 10,0 №10

100

упаковок

 

аспаркам 5,0 №10

100

упаковок

 

аспаркам №50

60

упаковок

 

аспекард №100

50

упаковок

 

АТФ 1,0 №10

150

упаковок

 

барбовал 25 мл. Краплі

780

флаконів

 

берліприл 5 мг

100

упаковок

 

берліприл плюс  10/25 №30

50

упаковок

 

нікотинова кислота 1.0 №10

200

упаковок

 

ГІК 100,0

400

флаконів

 

ГІК 200,0 №1

500

флаконів

 

глюкоза 40% 20.0 №10

700

упаковок

 

еналозид 10/25 №20

50

упаковок

 

каптопрес №20

180

упаковок

 

корвазан №30 0,025

20

упаковок

 

корвалдін  25,0

100

флаконів

 

корвалол 25 мл.

600

флаконів

 

кордарон №30

20

упаковок

 

ліпразид табл. 10 мг. №30

200

упаковок

 

метамаск 5,0№10

50

упаковок

 

нітросорбіт №40

50

упаковок

 

Папаверину гідрохлорид  2% 2.0 №10

700

упаковок

 

пентоксіфілін 5,0 №10

350

упаковок

 

пірацетам 5.0 №10

270

упаковок

 

плазмол 1.0 №10

100

упаковок

 

рибоксин 2% 5,0 №10

400

упаковок

 

рибоксін 2% 10,0 №10

450

упаковок

 

тіоцетам 10,0 №10

100

упаковок

 

тіоцетам 5.0 №10

50

упаковок

 

фуросемід 1%  2,0№10

2100

упаковок

 

маніт  200,0

100

флаконів

 

кардіомагніл  №30

50

упаковок

3.

лот №3 ендокринологічні лікарські засоби

 

 

 

йодомарин 100мг. №100

100

упаковок

 

преднізолон табл. 5 мг. №40

100

упаковок

 

 

 

 

4.

 лот №4 психіатричні, наркологічні лікарські засоби

 

 

 

валеріанна табл №50

500

упаковок

 

 

 

 

5.

 лот №5 урологічні лікарські засоби

 

 

 

нітроксолін №10

200

упаковок

 

уролесан краплі 25 мл

140

флаконів

 

 

 

 

6.

лот №6 гастроентерологічні лікарські засоби

 

 

 

бісакодил, табл. №30

20

упаковок

 

лоперамід, табл. №20

250

упаковок

 

метоклопрамід, амп №10

50

упаковок

 

омепразол  №10

150

упаковок

 

ранітідін №20

350

упаковок

 

аллохол №10

500

упаковок

 

біфідум №10

200

упаковок

 

лінекс 1 г. № 16

20

упаковок

 

мезим-форте 3500 №20, табл.

100

упаковок

 

но-шпа 2,0 р-н №25

500

упаковок

 

Платифіліна гідрохлорид 1.0 №10

900

упаковок

 

сенадексин №10

100

упаковок

 

смекта №30 (пак)

200

упаковок

 

спазмалгон №20

170

упаковок

 

фестал №100

50

упаковок

 

активоване вугілля №10

2100

упаковок

7.

лот №7 вітаміни

 

 

 

віт. В-1 5%-1,0 №10

300

упаковок

 

віт. В-6 5%-1,0 №10

300

упаковок

 

вітамін В12 №10 1,0

270

упаковок

 

аскорбінова кислота 5% №10

400

упаковок

 

 

 

 

8.

лот №8 ревматологічні лікарські засоби

 

 

 

диклофенак 3,0 №10

350

упаковок

 

ібупром №10

50

упаковок

 

парацетомолові табл. №10 0,325

1170

упаковок

 

 

 

 

9.

лот №9 пульмонологічні лікарські засоби

 

 

 

амброксол №20

250

упаковок

 

амброксол сироп 15 мг./100 мл.

50

флаконів

 

бромгексин №20

700

упаковок

 

сальбутамол 4 мг.

30

флаконів

 

АЦЦ100 №20

60

упаковок

 

АЦЦ200 №20

70

упаковок

 

септефлір №10

100

упаковок

 

сульфакамфокаїн 2.0  №10

220

упаковок

 

теопек №50

20

упаковок

 

 

 

 

10.

лот №10 оториноларингологічні лікарські засоби

 

 

 

дексаметазон амп. 0,4% 1,0 №5

270

упаковок

 

норфлоксацин  0,4 мг. №10

100

упаковок

 

борна кислота 3% 40,0 мл.

650

флаконів

 

 

 

 

11.

лот №11 неонатологічні лікарські засоби

 

 

 

цефазолін 1,0 №10

500

упаковок

 

цефтріаксон 1,0 д-ін №10

4200

упаковок

 

амоксил 0,5 табл №20

150

упаковок

 

амоксіклав 1000 №14

100

упаковок

 

ампіцилін 1 гр.

400

упаковок

 

макропен №16

100

упаковок

 

метрогіл 100.0

100

флаконів

 

оспамокс 125 мл.

50

флаконів

 

оспамокс 250 мл.

50

флаконів

 

оспексін 125 мл.

50

флаконів

 

оспексін 250 мг.

50

флаконів

 

трисоль 200.0

100

флаконів

 

цепрофлоксацин 0,5 №10

100

упаковок

 

бриліантовий зелений  1% 15 мл.

1400

флаконів

 

 

 

 

12.

лот №12 імуномодулятори та протиалергічні лікарські засоби

 

 

 

діазолін 1,0 №20

100

упаковок

 

діазолін 1.0 №10

200

упаковок

 

діазолін табл. 0,05 №20

300

упаковок

 

лорано 10 мг. табл. №7

100

упаковок

 

 

 

 

13.

лот №13 протимікробні та антигельмінтні лікарські засоби

 

 

 

ворміл 400 мг. №3

30

упаковок

 

гентаміцин 2,0 40 мг. №10

50

упаковок

 

левамізоль 0,15 №1

150

упаковок

 

 

 

 

14.

лот №14 реаніматологічні  та анестезіологічні лікарські засоби

 

 

 

Анальгін табл. №10

700

упаковок

 

меновазин  40 мл.

300

флаконів

 

новокаїн 0.5% 2.0 №10

200

упаковок

 

ренальган 5.0 №5

30

упаковок

 

реосорбілакт 200.0

1100

флаконів

 

цитрамон №6

450

упаковок

 

 

 

 

 

 

1.             Лікарські препарати, що постачаються повинні бути якісними та відповідати вимогам діючих стандартів, та Закону України «Про лікарські засоби».

2.             У випадку поставки неякісних лікарських препаратів вони підлягають заміні або поверненню виконавцю.

3.             У випадку поставки лікарських препаратів в асортименті, який не узгоджений із Замовником, вони не використовуються та повертаються виконавцю.

4.             У випадку якщо лікарські препарати мають еквівалент, то учасник може подати пропозицію, щодо певного  препарату виражену  у відповідному  еквіваленті.

 

 

Додаток 3.

 

Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам замовника відповідно до статей 16, 17 Закону.

 

1. Документи, які повинен подати Учасник-юридична особа для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність відповідно до положень Статуту :

1.1.Копія Статуту або іншого установчого документу.

2. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством:

2.1. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету дійсну на момент розкриття.

3. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження свого фінансового стану:

3.1. Копія Балансу підприємства (форма № 1) за останній звітний період  завірена печаткою Учасника;

3.2. Копія Звіту про фінансові результати (форма № 2) за останній звітний період завірена печаткою Учасника;

3.3. Копія Звіту про рух грошових коштів (форма № 3) за останній звітний період завірена печаткою Учасника.

3.4.Довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами.

4. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження наявності обладнання та матеріально-технічної бази

4.1. Оригінал довідки наданої в довільній формі про наявність обладнання та матеріально-технічної бази необхідної для поставки товару та виконання умов договору, що є предметом закупівлі (дана довідка повинна містити інформацію про обладнання транспортні засоби тощо).

5.Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження наявності наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

5.1. Оригінал довідки наданої в довільній формі про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід щодо виконання поставок товару, що є предметом закупівлі (зазначається кількість працівників, посада, П.І.Б., освіта, наявність сертифікатів, дипломів або інших документів про підвищення кваліфікації чи проходженні курсів).

6. Досвід виконання аналогічних договорів:

6.1. Оригінал довідки у довільній формі, що містить відомості про виконання аналогічних договорів (за предметом та обсягами) за 2009-2010рік.

7. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він в установленому порядку не визнаний банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура:

7.1. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки Державного Департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України про відсутність підприємства Учасника в єдиній базі даних про підприємства, що до яких порушено провадження у справі про банкрутство (з терміном видачі довідки не більше тридцяти календарних днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів;);

8. Документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю (для юридичних осіб).

8.1. Правовстановлюючий документ, що відповідно до статуту дає право на підписання договору.

8.2. Копія паспорту особи, що буде підписувати договір.

9. Документ, підтверджуючий, що учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.

9.1. Оригінал довідки наданої в довільній формі про те, що учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення (надається тількиюридичною особою на юридичну особу).

10. Документ, підтверджуючий, що учасника не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якого не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

10.1. Оригінал довідки в довільній формі про відсутність у учасника судимості за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якого не знято або не погашено у встановленому законом порядку, (для службової посадової особи або для їх уповноваженого представника на торгах юридичної особи).

10.2. Довідка надана в довільній формі про те, що учасника не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якого не знято або не погашено у встановленому законом порядку (тільки для фізичних осіб – учасників або для фізичних осіб – суб‘єктів підприємницької діяльності).

Примітка: Документи, які не передбачені законодавством України або інших країн (для учасників нерезидентів) не оформлюються, або їх оформлення для таких суб‘єктів не передбачається, не подаються у складі пропозиції.

Інші документи:

1. Оригінал довідки, складеної у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).

3. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб), а також:

копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість чи копія свідоцтва про сплату єдиного податку;

копія довідки про взяття на облік платника податку (форма №4-ОПП);

4. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

5. Копія паспорту (для фізичних осіб).

Примітки :

а) документи, які не передбачені Господарським кодексом для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі своєї пропозиції конкурсних торгів.

б) учасники торгів нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених додатком 3 Документації конкурсних торгів подають у складі своєї пропозиції конкурсних торгів , документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані

       -всі документи (за винятком оригіналів), виданих іншими установами, повинні бути  завірені «мокрою печаткою» учасника або нотаріально завірені, якщо це передбачено ДКТ ;

     -у разі необхідності Замовник має право запросити від будь-якого Учасника процедури  закупівлі повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам чи звернутися за підтвердженням  до державних органів або відповідних  експертних установ, організацій.

   - у разі участі у торгах не юридичних осіб ,такі учасники у складі своєї пропозиції подають всі вищезазначені документи окрім тих, які законодавством не передбачені.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

ПРО ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРІВ

ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ

 

_________________________                                                                 ___  _________20___р.

(місце укладення договору )                                                                                        (дата)

 

Відділ охорони здоров’я Мукачівської РДА в особі начальника відділу Лані В.Ю., що діє на підставі __________ (далі Замовник), що діє на підставі Статуту (далі – Замовник), з однієї сторони, і  _______________________________________

______________________________________________________________________________________

(найменування Учасника)

в особі ________________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я та по-батькові)

що діє на підставі _______________________________________________________________________

(найменування документа, номер і дата та інші необхідні реквізити)

(далі – Учасник), з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей договір про наступне:

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.   Учасник зобов’язується в 2011 році поставити Замовнику Товар або його частину(лот), зазначений у Додатку 2 до конкурсної документації  , а Замовник — прийняти і оплатити такий ТОВАР

Найменування товару:  24.42.1 «Препарати лікарські» (надалі ТОВАР).

Кількість ТОВАРУ,  зазначена у Додатку2 до конкурсної документації.

1.3. Обсяги закупівлі ТОВАРУ можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

II. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ

2.1. Учасник повинен поставити (передати) ТОВАР Замовнику, якість яких відповідає нормам чинного Законодавства, придатний для мети, з якою ТОВАР такого роду звичайно використовується та відповідно сертифікату якості.

III. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна цього Договору становить ________________________., у т. ч. ПДВ _____________.

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена у зв’язку із зміною реального фінансування видатків Замовника за взаємною згодою сторін.

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки за цим Договором, при наявному фінансуванні, здійснюється у безготівковій формі шляхом оплати Замовником після пред’явлення Учасником рахунка на оплату ТОВАРУ   у національній грошовій одиниці на банківський рахунок Учасника.

4.2. До рахунка додаються ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

        (акт приймання-передачі товарів (робіт або послуг) та інші документи)

 

4.3. У разі зменшення фінансування, Замовник залишає за собою право на зменшення обсягів ТОВАРУ, що закуповуються.

 

V. ПОСТАВКА ТОВАРІВ

5.1. Строк поставки  ТОВАРУ: квітень 2011 р. - грудень 2011р.

5.2. Місце поставки ТОВАРУ: Закарпатська область, Мукачівський р-н, с. Ракошино, вул. Бенедиківська,2 Ракошинська дільнична лікарня.

5.3. ТОВАР поставляється на підставі письмових заявок  Замовника.

5.4. Учасник на свій розсуд обирає транспорт доставки і зобов’язується поставити ТОВАР згідно специфікації Замовнику.

5.5. Приймання-здача ТОВАРУ згідно специфікації по кількості проводиться відповідно до товаросупровідних документів та відповідно сертифікату якості.

5.6. ТОВАР повинен відправлятись Замовнику в упаковці, яка відповідає характеру ТОВАРУ і захищає ТОВАР від пошкоджень під час перевезення (доставки).

VI. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов’язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений ТОВАР

6.1.2. Прийняти поставлений ТОВАР відповідно до умов  Договору.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Учасником, повідомивши про це його у строк 14 днів.

6.2.2. Контролювати поставку ТОВАРУ у строки, встановлені цим Договором.

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі ТОВАРУ та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

6.2.4. Повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у п. 4.2 розділу 4 цього Договору(відсутність печатки,підписів тощо).

6.2.5. Відмовитись від прийняття ТОВАРУ, якщо ТОВАР переданий не належної якості (з недоліками, дефектами тощо). В цьому випадку Учасник зобов’язаний терміново вжити всіх заходів для передачі Замовнику ТОВАРУ відповідної якості..

6.3. Учасник зобов’язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку ТОВАРУ у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити поставку ТОВАРУ, якість якого відповідає умовам, установленим розділом 2 цього Договору.

6.3.3. Поставити ТОВАР в кількості та на умовах, визначених в даному Договорі та нести витрати, пов’язані з  передачею ТОВАРУ.

6.3.4. Усунути недоліки ТОВАРУ відповідно до умов даного Договору.

6.4. Учасник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені ТОВАРИ.

6.4.2. На дострокову поставку ТОВАРУ за письмовим погодженням Замовника.

6.4.3. У разі невиконання зобов’язань Замовником Учасник має право достроково розірвати цей Договір у разі невиконання Учасником, повідомивши про це Замовника у строк _________.

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1.У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань при закупівлі товарів за бюджетні кошти Учасник сплачує Замовнику штрафні санкції (пеня) у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення.

7.3. Сплата пені не звільняє винну Сторону від виконання покладених на неї зобов’язань.

7.4. Замовник звільняється від відповідальності за порушення строків оплати у випадку затримки бюджетного фінансування видатків на зазначені в Договорі цілі.

VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення  обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором у наслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення  обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються відповідним органом, уповноваженим видавати такі документи.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

 

 

IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення  спорів або розбіжностей щодо умов даного Договору , а також під час виконання Договору, Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягненні Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

 

X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладання і діє до 31 грудня 2011 року.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

 

ХI. ІНШІ  УМОВИ

11.1. Жодна зі сторін не має права передавати права та обов`язки за цим Договором третій особі без отримання письмової згоди іншої Сторони.

 

 

 

XI. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

 

 

 

Учасник

                         

 

    Замовник

Відділ охорони здоров’я Мукачівської РДА

Індекс 89600, м. Мукачево

Адреса вул. Горького,21

ЄДРПОУ 34563502

р/р 35415003003237, 35414004003237, 35413005003237 УДК в Закарпатській області

м.Ужгород, МФО812016

Телефон (03131)4-29-81  

 

____________________ В.Ю. Лані

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                      Наказ Міністерства економіки

                                      України

26.07.2010  № 922                      

                                      ( z0624-10 )

 

 

Зміни до річного плану закупівель

 

Управління праці та соціального захисту населення Мукачівської РДА

(найменування замовника)

 

Предмет закупівлі  

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)  

Джерело фінансування 

Очікувана вартість предмета закупівлі 

Процедура закупівлі 

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі 

Підрозділ/и (особа/и), яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових котирувань)

Примітки 

Послуги лікувальних закладів з відновлення здоровя пацієнтів

1343

Державний бюджет

Місцевий бюджет

521000

Відкриті торги

ІІ квартал

 

 

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 28.03.2011року

N 1 

 
 Голова комітету 

 з конкурсних торгів  Порохнавець І.І.                 ___________________    

            (прізвище, ініціали)                      (підпис) 

 М. П. 

 Секретар комітету 

 з конкурсних торгів  Темете М.Б.                    _______________ 

            (прізвище, ініціали)                     (підпис)