Офіційний веб-сайт
Пошук

 

   Мукачівщина запрошує!

 

  

        


 


 

На головну

Протидія корупції


ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ": ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

ВИЯВЛЕННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ОСІБ, УПОВНОВАЖЕНИХ НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови Мукачівської районної державної адміністрації

Закарпатської області

 

  01.07.2015                                       Мукачево                                            №   290   .

 

 

Про план заходів з виконання в районі  програми щодо реалізації засад

Державної антикорупційної політики (Антикорупційної стратегії)

на 2015  2017 роки

 

Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Закону України „Про засади Державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2014 − 2017 роки ”, з метою забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 − 2017 роки”, та виконання розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації  від 03 червня 2015 року № 173 „Про план заходів з виконання в області програми щодо реалізації засад Державної антикорупційної політики (Антикорупційної стратегії) на 2015  2017 роки”:

 

1. Затвердити план заходів з виконання в районі програми щодо реалізації засад Державної антикорупційної політики (Антикорупційної стратегії) на 2015 − 2017 роки, що додається.

2. Визначити першого заступника голови райдержадміністрації Данканича А.А. відповідальним за координацію здійснення передбачених планом заходів.

3. Головам виконавчих комітетів сільських та селищних рад розробити відповідні плани заходів та забезпечити їх виконання.

4. Структурним підрозділам районної державної адміністрації, головам виконавчих комітетів сільських та селищних рад про хід виконання плану заходів інформувати відділ взаємодії з правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції оборонної та мобілізаційної  роботи апарату райдержадміністрації щороку до 1 лютого, 1 квітня, 1 липня та 1 жовтня.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Т.в.о. голови державної адміністрації         В.Кубарич

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови Мукачівської районної державної адміністрації

Закарпатської області

 

11 квітня 2017 року                         Мукачево                                    №__147

 

 

 

 

Про Антикорупційну програму

Мукачівської районної державної адміністрації на 2017 рік

 

 

Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, статті 19 Закону України „Про запобігання корупції”, Закону України „Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 − 2017 роки”, постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 − 2017 роки”, розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 17 березня 2017 року № 122 „Про Антикорупційну програму Закарпатської обласної державної адміністрації на 2017 рік”:

 

1. Схвалити Антикорупційну програму Мукачівської районної  державної адміністрації на 2017 рік, що додається.

2. Визначити керівника апарату районної державної адміністрації Чекана О.І. відповідальним за координацію здійснення заходів, передбачених Програмою.

3. Виконкомам  сільських, селищних рад розробити відповідні програми та забезпечити їх виконання.

4. Виконкомам сільських, селищних рад, структурним підрозділам райдержадміністрації, апарату райдержадміністрації про хід виконання Програми інформувати відділ взаємодії з правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції, оборонної  та  мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації до 1 квітня, 1 липня, 1 жовтня 2017 року.

5. Відділу взаємодії з правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції, оборонної та  мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації:

Подавати узагальнену інформацію про хід виконання Програми облдержадміністрації до 5 квітня, 5 липня та 5 жовтня 2017 року.

6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 01.07.2015 № 290.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Голова державної адміністрації                                                                            С. Гайдай

 


 

 

 

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

державної адміністрації

11.04. 2017 р.   №  147

 

 

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Мукачівської районної державної адміністрації на 2017 рік

 

І. Засади загальної відомчої політики Мукачівської районної державної адміністрації щодо запобігання та протидії корупції, заходи

з її реалізації та з виконання Антикорупційної стратегії

і Державної антикорупційної програми

 

Антикорупційна програма Мукачівської районної державної адміністрації на 2017 рік (далі – Програма) розроблена на виконання статті 19 Закону України „Про запобігання корупції”, Закону України „Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 − 2017 роки”, постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 „Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 − 2017 роки”, з дотриманням вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 2 грудня 2016 року № 126, урахуванням Методичних рекомендацій щодо розробки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31, розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 17 березня 2017 року № 122 „Про Антикорупційну програму Закарпатської обласної державної адміністрації на 2017 рік”.

Загальна відомча політика Мукачівської райдержадміністрації полягає у реалізації антикорупційних реформ, запровадженні ефективної внутрішньої системи запобігання корупції в рамках реалізації державної антикорупційної політики; підвищенні рівня професійної компетентності та правосвідомості посадових та службових осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, втіленні ідеї нетерпимості до проявів корупції та дотриманні ними правил етичної поведінки, вимог та обмежень, встановлених чинним законодавством, забезпеченні контролю за своєчасним поданням декларацій; здійсненні контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, вжитті заходів щодо виявленні конфлікту інтересів та його усунення; виявлення сприятливих для вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, ризиків, які негативно впливають на виконання загальних та спеціальних функцій і завдань райдержадміністрацією, її структурними підрозділами.

Заходами з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції Мукачівської районної державної адміністрації у 2017 році є: аналіз стану запобігання та протидії корупції в районі; поточний моніторинг виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 − 2017 роки”, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265; надання методичної допомоги щодо виявлення корупційних ризиків у діяльності і реалізації заходів щодо їх усунення; розроблення розпорядчих документів з питань реалізації антикорупційної політики, своєчасного подання електронних декларацій державними службовцями та посадовими особами органів місцевого самоврядування; інформування громадськості про здійснювані районною держадміністрацією заходи щодо запобігання корупції; інші заходи щодо запобігання корупції, визначені законодавством.

Також у 2017 році Мукачівська районна державна адміністрація продовжить реалізацію завдань і заходів з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 − 2017 роки (додаток 1 до Програми), розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 17 березня 2017 року № 122 „Про Антикорупційну програму Закарпатської обласної державної адміністрації на 2017 рік”.

 

ІІ. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Мукачівської районної державної адміністрації, заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси

 

Оцінку корупційних ризиків проведено відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади та Методичних рекомендацій щодо розробки антикорупційних програм органів влади.

Під час ідентифікації корупційних ризиків здійснювалися вивчення та аналіз організаційної структури райдержадміністрації; системи внутрішнього контролю; управління персоналом; проведення процедур закупівель; надання адміністративних послуг; дотримання вимог, обмежень, заборон та інших питань, що випливають з їх діяльності. 

За результатами аналізу можна зробити висновок про теоретичну можливість наступних корупційних ризиків:

у сфері управління персоналом (вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб, неповідомлення членом комісії з відбору кандидатів на посаду про конфлікт інтересів). Зазначений корупційний ризик може виникнути у кожному структурному підрозділі райдержадміністрації, оскільки більшість із них наділені функцією управління персоналом. Ймовірність корупційного ризику та наслідки від вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, оцінюється як низька;

під час проведення публічних закупівель (поділ предмета закупівлі на частини або зниження його вартості для уникнення проведення процедури закупівлі; формування тендерної документації або завдань таким чином, що конкуренція буде обмеженою або взагалі неможливою). Під час проведення оцінки корупційних ризиків встановлено, що у разі настання корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією під час  проведення публічних закупівель, можливі такі наслідки: неефективне використання бюджетних коштів, зростання бюджетних витрат, втрата репутації районної державної адміністрації. Особливо це стосується відділів та управлінь райдержадміністрації: управління освіти, молоді та спорту, управління економічного розвитку і торгівлі,  відділ охорони здоров’я під час проведення процедури закупівлі (тендери на закупівлю шкільних автобусів, оргтехніки, меблів для навчальних закладів, під час  проведення ремонтних робіт  учбових та медичних закладів та закупівлі вакцин), проведення конкурсів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування;

у сфері надання адміністративних послуг (недосконалість нормативно-правової бази, складність процедури надання багатьох адміністративних послуг). Відповідно до Закону України від 6 вересня 2012 року № 5203-VI „Про адміністративні послуги” адміністративні послуги надаються суб’єктами надання адміністративних послуг безпосередньо через Центри надання адміністративних послуг. Структурні підрозділи райдержадміністрації, надаючи адміністративні послуги через Центри надання адміністративних послуг, не відсторонені від цього процесу і так чи інакше впливають на прийняття рішення про надання або відмову у наданні адміністративної послуги та є відповідальними за якість надання адміністративних послуг. Крім того, у сфері надання адміністративних послуг можливий корупційний ризик у зв’язку з недосконалістю нормативно-правової бази. Відсутність конкретного переліку документів для отримання певної адміністративної послуги або занадто великий за обсягом перелік документів ускладнює отримання позитивного результату;

у сфері управління документообігом (не доброчесність посадових та службових осіб до виконання своїх службових обов’язків, надання недостовірної чи не в повному обсязі інформації на запити, надання формальних відповідей заявникам). З метою попередження корупційних ризиків у цій сфері надається консультативна та методична допомога з питань  доступу до публічної інформації у структурних підрозділах райдержадміністрації відповідно до Закону України„Про публічну інформацію”. Організовано спільну ефективну роботу загально відділу із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації зі структурними підрозділами районної державної адміністрації з надання відповідей заявникам. Постійно проводиться роз’яснювальна робота серед державних службовців з питань антикорупційного законодавства.

Під час  проведення ідентифікації та безпосередньої оцінки корупційних ризиків у діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату враховувалася ймовірність виникнення ідентифікованих корупційних правопорушень та наслідків вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, оцінюється як низька.  

Усунення відповідних корупційних ризиків у діяльності районної державної адміністрації виключить можливість порушувати вимоги чинного законодавства України, позитивно вплине на поліпшення роботи структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату, а також сприятиме підвищенню авторитету та іміджу державного службовця. 

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності Мукачівської районної державної адміністрації подається звіт голові райдержадміністрації для затвердження, що включає опис ідентифікованих ризиків у діяльності, чинники корупційних ризиків і можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків.

ІІІ. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

 

Для забезпечення проведення організаційної та роз’яснювальної роботи з питань запобігання корупції серед державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування розробляються відповідні розпорядчі документи.

У приміщенні райдержадміністрації проводяться навчальні семінари, тренінги з питань запобігання корупції. До проведення навчань залучаються відповідні спеціалісти з антикорупційного законодавства (юристи, працівники прокуратури району, викладачі державного навчального закладу „Ужгородський національний університет”). 

Також продовжено практику проведення навчань державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування у державному навчальному закладі „Закарпатський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій” (далі – Центр підвищення кваліфікації держслужбовців).

З метою підвищення рівня правової культури державних службовців у сфері запобігання корупції у рамках Антикорупційної програми Центром підвищення кваліфікації держслужбовців проводяться тренінги та семінари.

На 2017 рік складений відповідний план-графік їх проведення від 19 грудня 2016 року, у якому у тому числі заплановано проведення:

 

Термін навчання

Цільова аудиторія

Кількість

осіб (груп)

Кіль-кість годин

Тема семінару /тренінгу, виконавці

1

2

3

4

5

Березень

2017 року

Державні служ-бовці, посадові особи органів місцевого само-врядування

50

(1 група)

100

„Новели антикорупційного законодавства. Заповнення декларації” – директор Центру підвищення квалі-фікації держслужбовців Дупелич В. Р.

Березень – грудень

2017 року

Державні служ-бовці

10

(1 група)

 

 

 

30

„Актуальні питання про-ходження державної служби” – директор Центру підвищен-ня кваліфікації держслуж-бовців Дупелич В. Р.

1

2

3

4

5

Березень – грудень

2017 року

Державні служ-бовці, посадові особи органів місцевого само-врядування

50

(1 група)

50

„Про електронні публічні закупівлі” – директор Центру  підвищення кваліфікації держслужбовців Дупе-                лич В. Р.

 

 

Крім того, головним територіальним управлінням юстиції у Закарпатській області у 2017 році заплановано проведення постійно діючого семінару для працівників юридичних служб територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, державних підприємств, установ, організацій на тему: „Актуальні питання застосування чинного законодавства України”.

 

ІV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання

та періодичного перегляду Програми

 

Моніторинг запроваджених Програмою заходів щодо запобігання корупції та здійснення контролю за їх виконанням здійснює відділ взаємодії з правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації.

Для здійснення вказаних заходів відділ має право одержувати від структурних підрозділів райдержадміністрації відповідну інформацію. Ведеться облік отриманої інформації з її подальшим аналізом.

За результатами моніторингу та оцінки виконання Програми здійснюватиметься додаткова ідентифікація корупційних ризиків за усіма напрямами діяльності районної державної адміністрації.   

Програма підлягає перегляду щокварталу з урахуванням результатів оцінки стану її виконання, змін у корупційних ризиках, а також з урахуванням змін у чинному законодавстві України та рішень Національного агентства з питань запобігання корупції.

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює керівник апарату районної державної адміністрації.

 

V. Мета Програми

 

Метою Програми є забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері протидії корупції, розроблення та здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов вчинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці правоохоронних органів та місцевих органів виконавчої влади у зазначеній сфері, створення ефективної загальнодержавної системи запобігання і протидії корупції на основі нових засад формування та реалізації антикорупційної політики.

Досягненню цієї мети сприятимуть заходи, спрямовані на: створення атмосфери суспільної нетерпимості до корупції; залучення громадськості до реалізації державної атикорупційної політики; ослаблення впливу корупції на економічні відносини; підвищення якості адміністративних послуг; забезпечення прозорості в роботі органів державної влади; впровадження механізмів врегулювання конфлікту інтересів.

 

VI. Шляхи і способи розв’язання проблеми

 

Досягнення мети Програми можливе шляхом імплементації нових засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2014 − 2017 роки, затвердженої Законом України від 14 жовтня 2014 року                    № 1699-VII, а також належного впровадження нового базового антикорупційного законодавства, зокрема законів України„Про запобігання корупції”, „Про Національне антикорупційне бюро України”. Антикорупційна стратегія визначає пріоритети державної антикорупційної політики до 2018 року, реалізація яких створить основу для подальших реформ у цій сфері, зокрема дасть змогу усунути одну з основних причин незадовільного стану справ у сфері антикорупційної політики в Україні, якою є фрагментарність і недосконалість законодавчої та інституційної антикорупційних інфраструктур. Закон України „Про запобігання корупції” визначає засади формування, моніторингу, координації впровадження антикорупційної політики, залучення інститутів та організацій громадянського суспільства, представників бізнесу до цих процесів, регулює превентивну діяльність державного механізму, спрямовану на усунення можливостей та стимулів для корупційної поведінки як у публічному, так і приватному секторах, а також передбачає утворення Національного агентства з питань запобігання корупції як ключового елемента інституційного забезпечення державної антикорупційної політики. Закон України „Про Національне антикорупційне бюро України”, а також зміни, що вносяться до кримінального законодавства зазначеним Законом та Законом України „Про запобігання корупції”, створюють законодавчі підстави для кримінального переслідування найбільш небезпечних проявів корупції.

Таким чином, імплементація цих базових антикорупційних актів дасть можливість сформувати систему запобігання та протидії корупції, що суттєво зменшить гостроту проблеми корупції.

 

VII. Очікувані результати, ефективність Програми

 

У результаті виконання заходів Програми очікується:

зниження рівня корупції, ослаблення суспільної напруги, викликаної її впливом;

реалізація державної антикорупційної політики на основі результатів аналізу достовірних даних про корупцію та чинників, які її обумовлюють;

зменшення впливу корупціогенних ризиків на діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, посилення громадського контролю за їх діяльністю;

очищення органів державної влади та органів місцевого самоврядування від корумпованих державних службовців, створення прозорої системи прийняття і виконання управлінських рішень;

створення ефективних механізмів запобігання корупції, конфлікту інтересів, забезпечення контролю за дотриманням правил щодо доброчесності особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

усунення корупційних передумов ведення бізнесу, формування нетолерантного ставлення бізнесу до корупції;

розширення можливості для доступу до суспільно важливої інформації із залученням представників громадянського суспільства;

формування в суспільстві ідеї нетерпимості до корупції, підвищення рівня довіри населення до влади;

зміцнення кадрового потенціал органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

 

VIII. Обсяги та джерела фінансування Програми

 

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного і місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством, передбачених для виконання Програми.

Для виконання заходів Програми необхідно: проведення інформаційної кампанії, розміщення зовнішньої реклами антикорупційного спрямування в населених пунктах району (20,0 тис. грн.); залучення фахівців до проведення тренінгів, семінарів з питань запобігання корупції (50,0 тис. грн. за планом облдержадміністрації); залучення фахівців до проведення дослідження рівня корупції, отримання інформації щодо кількісних та якісних показників корупції в області (100,0 тис. гривень. за планом облдержадміністрації).

Всього для виконання Програми необхідно витрат у сумі 20,0 тис. гривень (додаток 2 до Програми).

 

ІX. Паспорт

Антикорупційної програми

Мукачівської районної державної адміністрації на 2017 рік

 

1. Програма розроблена на виконання статті 19 Закону України „Про запобігання корупції”, Закону України „Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 − 2017 роки”, постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 „Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 − 2017 роки”, з дотриманням вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 2 грудня 2016 року № 126, та з урахуванням Методичних рекомендацій щодо розробки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31, розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 17 березня 2017 року № 122 „Про Антикорупційну програму Закарпатської обласної державної адміністрації на 2017 рік”.

2. Програма схвалена розпорядженням голови Мукачівської районної державної адміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29  квітня 2015 року № 265.

3. Відповідальний виконавець Програми − відділ взаємодії з правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації.

4. Керівник Програми − голова Мукачівської районної державної адміністрації .

5. Виконавці заходів Програми: структурні підрозділи райдержадміністрації, апарат райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищних рад.

6. Джерела фінансування Програми: фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного і місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством, передбачених для виконання Програми.

7. Строк виконання Програми: 2017 рік.

грами

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Антикорупційної програми
 Мукачівської районної державної адміністрації на 2017 рік

 

І. Формування та реалізація Антикорупційної програми Мукачівської районної державної адміністрації на 2017 рік

 

Мета:

створення системи запобігання корупційним проявам на основі нових засад формування та реалізації антикорупційної політики, періодичний перегляд та забезпечення відповідності актуальним корупційним викликам і загрозам

Очікувані результати:

1) відділ взаємодії з правоохоронними органами , запобігання і виявлення корупції, оборонної та мобілізаціонної роботи апарату Мукачівської районної державної адміністрації (далі – відділ) забезпечує ефективне виконання покладених на нього функцій у сфері антикорупційної політики;

2) формування антикорупційної політики здійснюється на основі аналізу якісних даних про корупцію;

3) моніторинг реалізації антикорупційної політики здійснюється відділом, що забезпечує ефективне і своєчасне коригування антикорупційної політики;

4) громадськість активно залучається до формування, моніторингу та реалізації антикорупційної політики

 

 

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Індикатор виконання

Джерела фінансування

1. Створення інституціонального механізму формування та моніторингу реалізації державної політики, зокрема започаткування роботи Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Агентства), сприяння активній діяльності Національної ради з питань антикорупційної політики

Участь, у межах повноважень, у реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 –2017 роки

 

2017 рік

Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищних рад

Розроблено районну Програмуна 2017 рік щодо реалізації засад державної антикорупційної
політики в Україні (Антикоруп-ційної стратегії) на 2015 – 2017 роки

 

У межах коштів районного, місцевих бюджетів  та інших джерел, не заборонених чинним законодавством

 

 

Забезпечення роботи офіційної сторінки

веб-сайту  райдержадміністрації щодо протидії корупції

2017 рік

Керівник апарату. відділ взаємодії з правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції, оборонної та мобіліза-ціонної роботи апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації

Функціонування офіційної сторінки веб-сайту

У межах коштів районного, місцевих бюджетів  та інших джерел, не заборонених чинним законодавством

 

 

Забезпечення проведення тренінгів для працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) не рідше ніж двічі на рік

Відповідно до строків, визначених Агентством, та згідно із навчальним планом Центру підвищення кваліфікації держслужбовців на рік

Відділ персоналу і апарат райдержадміністрації, державний навчальний заклад „Закарпатський обласний центр перепід-готовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого само-врядування, державних підприємств, установ і організацій”

Тренінги з охопленням щороку 50 відсотків загальної кількості працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб)

У межах коштів районного, місцевих бюджетів  та інших джерел, не заборонених чинним законодавством

 

 

Забезпечення ефективної реалізації Закону України „Про запобігання корупції”

2017 рік

Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконкоми сільських селищних рад

Підготовка інформації про виконання Закону України „Про запобігання корупції”

У межах коштів районного, місцевих бюджетів  та інших джерел, не заборонених чинним законодавством

2. Створення інструментів отримання достовірної інформації щодо кількісних та якісних показників корупції

Забезпечення взаємодії із спеціально уповноваженими суб’єктами, які в межах своєї компетенції безпосередньо здійснюють заходи щодо виявлення, припинення та розслідування корупційних правопорушень

2017 рік

Відділ взаємодії з правоохоронними органа-ми, запобігання і виявлення корупції, оборонної та мобілізаціонної роботи апарату райдержадмініст-рації

Інформування облдержадміністрацію

У межах коштів районного, місцевих бюджетів  та інших джерел, не заборонених чинним законодавством

 

3. Підготовка нової антикорупційної стратегії

Сприяння у проведенні дослідження кількісних та якісних показників корупції в області, стану виконання Закону України „Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 – 2017 роки” та державної програми з її реалізації

Червень

2017 року

Відділ взаємодії з правоохоронними органа-ми, запобігання і виявлення корупції, оборонної та мобілізаціонної роботи апарату райдержадмініст-рації, виконкоми сільських, селищних рад

Підготовка інформації

У межах коштів районног, місцевих бюджетів  та інших джерел, не заборонених чинним законодавством

 

 

II. Запобігання корупції

 

 

Мета:

 

 

забезпечення доброчесності законодавчої, виконавчої та судової гілок влади шляхом впровадження ефективних антикорупційних стандартів (етичні стандарти, запобігання конфлікту інтересів, декларування майна, доходів, видатків та зобов’язань фінансового характеру, антикорупційні програми, викриття корупції, доступ до інформації тощо) та створення інституціонального забезпечення їх дотримання

 

Очікувані результати:

1) інститути забезпечення доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що передбачені Законом України „Про запобігання корупції” (стандарти етичної поведінки, запобігання та виявлення конфлікту інтересів, декларування), запроваджено;

2) антикорупційні програми, підготовлені на основі аналізу корупційних ризиків, затверджені та ефективно виконуються в усіх органах, визначених Законом України „Про запобігання корупції”;

3) механізми повідомлень про корупційні прояви впроваджені та використовуються;

4) забезпечено прозорість партійних фінансів і політичної діяльності, обмежено вплив приватного капіталу на політику;

5) інститути державної служби та служби в органах місцевого самоврядування реформовано, кадровий склад оновленої публічної служби становлять особи, відібрані відповідно до нових критеріїв та стандартів;

6) зменшено можливості для корупційних проявів під час адміністративних процедур, державних закупівель, у діяльності

 

 

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Індикатор виконання

Джерела фінансування

 

Запобігання корупції в органах влади та місцевого самоврядування

 

 

1. Створення ефективної системи виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

 Забезпечення на основі результатів аналізу корупційних ризиків проведення моніторингу дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні, а також відшкодування шкоди, заподіяної рішеннями, прийнятими в умовах конфлікту інтересів, або діями, вчиненими в таких умовах

2017 рік

Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищних рад

Підготовка статистичних даних щодо виявлених фактів конф-лікту інтересів, притягнення до відповідальності, відшкодування шкоди, заподіяної в умовах конфлікту інтересів.

У межах коштів районного, місцевих бюджетів  та інших джерел, не заборонених чинним законодавством

 

Забезпечення ефективного застосування законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності  обласних депутатів та   депутатів місцевих рад, у зв’язку з чим:

2017 рік

Відділ персоналу апарату райдержадміністрації

Депутати місцевих рад обізнані з новим законодавством щодо конфлікту інтересів

У межах коштів районного, місцевих бюджетів  та інших джерел, не заборонених чинним законодавством

 

проведення інформаційної кампанії з метою ознайомлення з новим законодавством про конфлікт інтересів для обласних депутатів та   депутатів місцевих рад

2017 рік

Відділ організаційно та інформаційної роботи апарату райдержад-міністрації, виконкоми сільських, селищних рад

Проведення заходів щодо роз’яснення нового законодавства

 

 

 

2. Створення ефективної системи виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Проведення інформаційних кампаній з метою роз’яснення інституту конфлікту інтересів та пов’язаних з ним наслідків для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб

 

2017 рік

Відділ організаційно та інформаційної роботи апарату райдержадмі-ністрації, виконкоми сільських, селищних рад

Проведення інформаційних кампаній, підготовка статистич-них даних про кількість та категорії осіб, які охоплені кампаніями

У межах коштів районого, місцевих бюджетів  та інших джерел, не заборонених чинним законодавством

 

Забезпечення на основі результатів аналізу корупційних ризиків проведення моніторингу дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні, а також відшкодування шкоди, заподіяної рішеннями, прийнятими в умовах конфлікту інтересів, або діями, вчиненими в таких умовах

 

2017 рік

Відділ взаємодії з правоохоронними органа-ми, запобігання і виявлення корупції, оборонної та мобілізаціонної роботи апарату райдерж-адміністрації, виконкоми сільських, селищних рад

Підготовка  статистичних даних щодо виявлення фактів конфлікту інтересів, притягнення до відповідальності винних осіб

У межах коштів районного, місцевих бюджетів  та інших джерел, не заборонених чинним законодавством

3. Створення механізму захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривач)

Проведення постійного моніторингу виконання закону у сфері захисту викривачів, щорічного аналізу та перегляду державної політики у цій сфері

2017 рік

Відділ організаційно та інформаційної роботи апарату райдержадмі-ністрації, виконкоми сільських, селищних рад

Щорічний звіт про результати моніторингу та вжиті заходи

 

4. Забезпечення обізнаності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самовряду-вання, із законодавством щодо доброчесності на публічній службі

Забезпечення організації підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації з питань, пов’язаних із запобіганням корупції, працівників державних органів влади, органів місцевого самоврядування на постійній основі

Протягом 2017 року відповідно до планів заходів

Відділ персоналу апарату райдержадміністрації

Проведення заходів з підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації держслужбовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування

У межах коштів районного, місцевих бюджетів  та інших джерел, не заборонених чинним законодавством

 

5. Впровадження системного підходу до запобігання корупції в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування на основі результатів аналізу корупційних ризиків

Запровадження виконання антикорупційних програм в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування відповідно до Закону України „Про запобігання корупції”

2017 рік

Структурні підрозділи рай-держадміністрації, виконкоми сільських, селищних рад

Затвердження програм

У межах коштів районного, місцевих бюджетів  та інших джерел, не заборонених чинним законодавством

 

 

Забезпечення затвердження антикорупційних програм в органах влади та органах місцевого самоврядування

 

Щороку до 1 березня

Райдержадміністрація, виконкоми сільських, селищних рад

Затвердження програм в усіх органах виконавчої влади відповідно до закону

 

 

6. Усунення передумов вчинення корупційних правопорушень під час здійснення адміністративних проце-дур

Здійснення практичних заходів щодо усунення корупційних чинників у адміністративних процедурах, зокрема забезпечення:

 

 

 

 

 

 

розвитку інтегрованих прозорих
офісів-центрів надання адміністративних послуг

2017 рік

Управління економічного розвитку і торгівлі райдерж-адміністрації, виконкоми сільських, селищних рад

 

Створення інтегрованих прозо-рих офісів

У межах коштів районного, місцевих бюджетів  та інших джерел, не заборонених чинним законодавством

 

 

 

Запобігання корупції на державних підприємствах та у приватному секторі  

 

1. Посилення спроможності проти-діяти корупції на державних підприємствах, у господарських товариствах (у яких державна частка перевищує 50 відсотків)

1) Забезпечення:

 

 

 

 

 

 

а) затвердження антикорупційних програм та призначення уповноважених осіб на державних підприємствах, у господарських товариствах (у яких державна частка перевищує 50 відсотків) відповідно до Закону України „Про запобігання корупції”;

Щороку до 1 квітня

Райдержадміністрація, виконкоми сільських, селищних рад

Затвердження програм, призна-чення уповноважених осіб

У межах коштів районного, місцевих бюджетів  та інших джерел, не заборонених чинним законодавством

 

 

б) проведення перевірки (під час перевірки відповідних органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування) дотриман-ня Закону України „Про запобігання корупції” у частині затвердження та виконання антикорупційних програм на державних підприємствах, у господарських товариствах (у яких державна частка перевищує 50 відсотків)

2017 рік

Уповноважені особи із залученням райдержадмі-ністрації, виконкоми сільських, селищних рад

Звіти про проведення  перевірок підприємств, господарських товариств, які мають стратегічне значення для держави (розміще-них на території району), відібраних Агентством на основі результатів аналізу корупційних ризиків

У межах коштів районного, місцевих бюджетів  та інших джерел, не заборонених чинним законодавством

 

 

Запобігання корупції у сфері державних закупівель

1. Усунення корупційних чинників у процедурах державних закупівель

Вжиття заходів щодо забезпечення реалізації Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про публічні закупівлі”
(щодо удосконалення системи державних закупівель та електронних закупівель)” після його прийняття

2017 рік

Управління економічного розвитку і торгівлі рай-держадміністрації, виконкоми сільських, селищних рад

Забезпечення виконання Закону

У межах коштів районного, місцевих бюджетів  та інших джерел, не заборонених чинним законодавством

 

Забезпечення здійснення короткострокових заходів, передбачених „дорожньою картою” щодо імплементації положень Директив ЄС у сфері державних закупівель

2017 рік

Управління економічного розвитку і торгівлі рай-держадміністрації, викон-коми сільських, селищних рад

Надання звіту з пропозиціями  облдержадміністрації

У межах коштів районного, місцевих бюджетів  та інших джерел, не заборонених чинним законодавством

 

 

Забезпечення доступу до суспільно важливої інформації  

 

 

1. Зменшення можливостей для корупції шляхом підвищення прозорості прийняття рішень та надання доступу до інформації

Запровадження стандартів відкритих даних (визначення переліку наборів даних, придатних для подальшої автоматизованої обробки, у тому числі стосовно суспільно важливої інформації (інформація про державні закупівлі, декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Єдиного реєстру об’єктів державної власності, Державного реєстру телерадіоорганізацій тощо) та їх оприлюднення органами влади)

2017 рік

Упраління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищних рад

Забезпечення виконання Закону

У межах коштів районного місцевих бюджетів  та інших джерел, не заборонених чинним законодавством

 

 

Вжиття заходів щодо реалізації Закону України „Про відкритість використання публічних коштів”, зокрема забезпечення:

 

 

 

 

 

 

проведення аналізу доступності публічних реєстрів, які містять суспільно важливу інформацію, подання пропозицій щодо розкриття даних, які містяться в таких реєстрах, з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних, спрощення доступу (у тому числі шляхом здешевлення)

2017 рік

Управління економічного розвитку і торгівлі рай-держадміністрації, викон-коми сільських, селищних рад

Доступність до реєстрів

У межах коштів районного, місцевих бюджетів  та інших джерел, не заборонених чинним законодавством

 

 

Формування негативного ставлення до корупції   

 

 

Мета:

формування в суспільстві ідеї нетерпимості до корупції, перетворення громадян на ключового носія політичної волі у сфері подолання корупції

 

Очікувані результати:

1)зміна уявлень громадян про корупцію та моделі поведінки, які є правильними в ситуації, коли виникають/можуть виникнути ризики корупційних проявів;

2) підвищення рівня довіри до антикорупційних та інших державних органів, уповноважених на здійснення заходів із запобігання та протидії корупції;

3)збільшення частки громадян, які добровільно інформують про вчинення корупційного правопорушення або вимагання (пропозицію, обіцянку, прохання) неправомірної вигоди;

4) зменшення рівня „віктимізації” – частки осіб, які мали корупційний досвід

 

 

 

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Індикатор виконання

Джерела фінансування

1. Зміна суспільних уявлень про корупцію

1) Проведення опитування населення з метою виявлення динаміки у сприйнятті корупції

жовтень

2017 року

Відділ організаційно та інформаційної роботи апарату райдержадмі-ністрації, виконкоми сільських, селищних рад

Підготовка аналітичних звітів

У межах коштів районного місцевих бюджетів  та інших джерел, не заборонених чинним законодавством

 

2) Забезпечення:

 

 

 

 

 

а) регулярного проведення інформаційних кампаній, спрямованих на формування у населення не сприйняття корупції як способу розв’язання проблеми;

Відповідно до затвердженого плану роботи

Відділ організаційно та інформаційної роботи апарату райдержадмі-ністрації, виконкоми сільських, селищних рад

Проведення заходів у рамках кампаній

У межах коштів районного, місцевих бюджетів  та інших джерел, не заборонених чинним законодавством

 

б) проведення комплексу заходів, спрямованих на підвищення рівня правової свідомості населення, зокрема в частині обізнаності громадян щодо своїх прав і свобод, механізму їх реалізації та правових способів захисту;

 

Відділ організаційно та інформаційної роботи апарату райдержадмі-ністрації, виконкоми сільських, селищних рад

Проведення комплексних заходів із підвищення рівня правової свідомості населення

У межах коштів районного, місцевих бюджетів  та інших джерел, не заборонених чинним законодавством

 

в) роз’яснення найбільш важливих антикорупційних заходів, що здійснюються в державі, положень законодавства про запобігання та протидію корупції, зокрема в частині визначення видів та форм корупційної поведінки, щодо моделей правильної поведінки в ситуаціях з можливими корупційними ризиками;

 

Відділ організаційно та інформаційної роботи апарату райдержадмі-ністрації, виконкоми сільських, селищних рад

 

 

 

 

Проведення у доступній формі публічних заходів для населення про антикорупційне законо-давство

У межах коштів районного, місцевих бюджетів  та інших джерел, не заборонених чинним законодавством

 

г) проведення заходів, спрямованих на заохочення повідомлення спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції про факти вчинення корупційних правопорушень

2017 рік

Відділ персоналу апарату райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищних рад

 

 

Підготовка інформаційних матеріалів, проведення заходів

У межах коштів районного, місцевих бюджетів  та інших джерел, не заборонених чинним законодавством

 

3) Сприяння запровадженню в загально-освітніх навчальних закладах вивчення питань, пов’язаних з корупцією, її небезпекою та відповідальністю за корупцію, а також проведення тренінгів з питань антико-рупційного законодавства для працівників таких закладів

2017 рік

Управління освіти, молоді та спорту райдерж-адміністрації, структурні підрозділи райдержад-міністрації, виконкоми сільських, селищних рад

Підготовка інформаційних матеріалів, проведення заходів

У межах коштів районного, місцевих бюджетів  та інших джерел, не заборонених чинним законодавством

 

Додаток 2

до Програми

 

НАПРЯМИ

діяльності та заходи Програми

 

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),

тис. гривень

Очікуваний результат

1. Проведення інформаційної кампанії, розміщення зовніш-ньої реклами антикорупцій-ного спрямування в містах та населених пунктах області

а) розміщення у засо-бах масової інформа-ції відповідної інфор-мації щодо антикоруп-ційного законодавст-ва;

 

б) виготовлення відпо-відних інформаційних буклетів, білбордів

Упродовж

2017 року

Відділ організаційної та інформаційної роботи апарату райдержадмі-ністрації, виконкоми сільських, селищних рад

 

 

Районний бюджет

20,00

Зменшення ймовір-ності виникнення корупційного право-порушення

 

2. Залучення фахівців до проведення тренінгів, семі-нарів з питань запобігання корупції

а)  участь упроведення семінарів, тренінгів за участі фахівців;

 

 

Упродовж

2017 року

Державний навчальний заклад „Закарпатський обласний центр перепід-готовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого само-врядування, державних підприємств, установ і організацій”, управління персоналу та забезпе-чення діяльності керів-ництва апарату облдерж-адміністрації

Обласний бюджет

За планом облдержадмі-ністрації

Зменшення ймовір-ності виникнення корупційних проявів

3. Залучення фахівців до проведення дослідження рівня корупції, отримання інформації щодо кількісних та якісних показників корупції в області

Участь у дослідженнях кількісних та якісних показників корупції в області

 

 

Упродовж

2017 року

Департамент інформа-ційної діяльності та кому-нікацій з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, відділ взаємодії з правоохорон-ними органами, запобі-гання і виявлення коруп-ції та оборонної роботи АП РДА

Обласний бюджет

За планом облдержадмі-ністрації

Інформація про рівень корупції

ВСЬОГО:

 

20,00

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

державної адміністрації

____________№ 290

 

ПЛАН

заходів з виконання в районі програми щодо реалізації засад Державної антикорупційної
політики (Антикорупційної стратегії) на 2015
 − 2017 роки

 

I. Формування та реалізація державної антикорупційної політики

 

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Індикатор виконання

1. Створення інституціонального механізму формування та моніторингу реалізації державної політики, зокрема сприяння активній діяльності Національної ради з питань антикорупційної політики

Участь, у межах повноважень, у реалізації засад державної антикорупційної політики в області (Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки

 

2015 – 2017

 роки

Структурні підрозділи

райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад, підприємства, установи та організації (за згодою)

Розроблення плану заходів з виконання               в районі програмищодо реалізації засад Державної антикорупційної
політики (Антикорупційної стратегії) на 2015
 − 2017 роки

 

 

 

Забезпечення укладення договорів про забезпечення доступу Агентства до інформаційних баз даних державних органів влади, органів місцевого самоврядування

Листопад

2015 року

Керівник апарату райдержадміністрації, сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації

Укладання угод

 

  

Інвентаризація існуючих баз даних державних органів влади, органів місцевого самоврядування та забезпечення, за наявності, технічної можливості, прямого доступу до них

До 1 січня 2016 року

Керівник апарату райдержадміністрації, сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації

Забезпечення доступу до інформаційних баз даних

 

 

Забезпечення роботи сторінки веб-сайту райдержадміністрації щодо протидії корупції

2015 – 2017 роки

Відділ взаємодії з правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації

Функціонування офіційного веб-сайту

 

Підвищення ефективності роботи уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції

Грудень

2016 року

Відділ взаємодії з правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації

Створення системи уповноважених осіб

 

Проведення аналізу роботи уповноважених осіб

Червень

2016 року

Відділ взаємодії з правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації

 

Звіт за результатами аналізу

 

Забезпечення участі при проведенні тренінгів для уповноважених осіб (не рідше ніж двічі на рік)

Відповідно

до строків,

визначених Агентством

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації

Участь в проведенні тренінгів з охопленням щороку 50 відсотків загальної кількості уповноважених осіб

 

 

Забезпечення ефективної реалізації Закону України „Про запобігання корупції”

2016 року

Відділ взаємодії з правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації

Підготовка інформації щодо виконання Закону України „Про запобігання корупції”

 

2. Створення інструментів отримання достовірної інформації щодо кількісних та якісних показників корупції

Забезпечення взаємодії із спеціально уповноваженими суб’єктами, які в межах своєї компетенції безпосередньо здійснюють заходи щодо виявлення, припинення та розслідування корупційних правопорушень

2015 – 2017 роки

Відділ взаємодії з правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації

Інформування облдержадміністрації

 

3. Участь у підготовці нової антикорупційної стратегії

Сприяння у проведенні дослідження кількісних та якісних показників корупції в районі, стану виконання Закону України „Про засади Державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2014 − 2017 роки”

Червень 2017 року

Відділ взаємодії з правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації

Підготовка інформації

 

4. Встановлення нових форм співпраці з громадськістю у формуванні та моніторингу реалізації державної антикорупційної політики

Затвердження спільного з громадськістю меморандуму щодо принципів партнерства у сфері антикорупційної політики та забезпечення його виконання

Жовтень − грудень

2015 року

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, у справах преси та інформації, апарату райдержадміністрації структурні підрозділи райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад, підприємства, установи та організації (за згодою)

Меморандум про партнерство                           у формуванні та реалізації антикорупційної політики узгоджений з громадськістю та громадською радою при райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Запобігання корупції  

1. Створення ефективної системи виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Забезпечення на основі результатів аналізу корупційних ризиків проведення моніторингу дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні, а також відшкодування шкоди, заподіяної рішеннями, прийнятими в умовах конфлікту інтересів, або діями, вчиненими в таких умовах

2016 − 2017 роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад, підприємства, установи та організації (за згодою)

Підготовка статистичних даних щодо виявлених фактів конфлікту інтересів, притягнення до відповідальності, відшкодування шкоди, заподіяної в умовах конфлікту інтересів

 

Проведення інформаційної кампанії з метою ознайомлення з новим законодавством про конфлікт інтересів для  депутатів місцевих рад

2016 − 2017 роки

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, у справах преси та інформації, апарату райдержадміністрації виконкоми сільських та селищних рад, підприємства, установи та організації (за згодою)

Проведення заходів щодо роз’яснення нового законодавства

2. Реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування

Сприяння у прийнятті нової редакції законів України „Про державну службу”, „Про службу в органах місцевого самоврядування” та забезпечення їх реалізації

2015  2017 роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад, підприємства, установи та організації (за згодою)

Прийняття законів

3. Створення ефективної системи виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Підготовка методичних рекомендацій щодо виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Грудень

2015 року

Відділ взаємодії з правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації

Підготовка методичних рекомендацій

 

Створення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації окремого розділу з питань запобігання конфлікту інтересів з доступними інформаційними матеріалами та можливістю звернення за консультаціями з використанням засобів електронного зв’язку

Липень

2015 року

Відділ взаємодії з правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації

 

Функціонування спеціального розділу на веб-сайті райдержадміністрації

 

Проведення інформаційних кампаній з метою роз’яснення інституту конфлікту інтересів та пов’язаних з ним наслідків для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб

2015 − 2017 роки

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації

Проведення інформаційних кампаній, підготовка статистичних даних про кількість та категорії осіб, що охоплені кампаніями

 

Забезпечення на основі результатів аналізу корупційних ризиків проведення моніторингу дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні, а також відшкодування шкоди, заподіяної рішеннями, прийнятими в умовах конфлікту інтересів, або діями, вчиненими в таких умовах

2016 − 2017 роки

Відділ взаємодії з правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад, підприємства, установи та організації (за згодою)

Підготовка  статистичних даних щодо виявлення фактів конфлікту інтересів, притягнення до відповідальності винних осіб

4. Створення ефективної системи фінансового контролю

Забезпечення запровадження в тестовому режимі розділу на офіційному веб-сайті райдержадміністрації, що дає можливість подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Липень −  

грудень

2015 року

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, у справах преси та інформації, структурні підрозділи райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад, підприємства, установи та організації (за згодою)

Запровадження тестового режиму подання декларації шляхом її заповнення на веб-сайті

 

Участь у забезпеченні запровадження в області єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також оприлюднення відповідної інформації та надання доступу до неї згідно із Законом

Грудень 2015 року

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації

Початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій

 

Проведення інформаційної кампанії щодо нового порядку подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також забезпечення поширення методичних рекомендацій серед суб’єктів декларування, зокрема шляхом розміщення на офіційних
веб-сайтах державних
 органів влади та органів місцевого самоврядування

Листопад − грудень

2015 року

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, відділ взаємодії з правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції, оборонної та мобілізаційної роботи апарату  райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад, підприємства, установи та організації (за згодою)

Проведення інформаційних заходів із залученням засобів масової інформації, розміщення методичних рекомендацій на офіційних веб-сайтах райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування

5. Запровадження механізмів дотримання етичних стандартів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Надання пропозицій до проекту загальних правил поведінки державних службовців органів влади та посадових осіб місцевого самоврядування

Грудень 2015 року

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації

Затвердження правил поведінки

 

Надання пропозицій до проекту методичних рекомендацій щодо розроблення галузевих кодексів чи стандартів професійної етики

Грудень 2015 року

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації

Затвердження методичних рекомендацій

6. Проведення перевірок на доброчесність осіб, уповно-важених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Надання пропозицій до проекту закону щодо регулювання порядку проведення перевірки на доброчесність осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Липень 2015 року

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації

Надання пропозицій до законопроекту

 

Проведення громадського обговорення проекту закону

Вересень

2015 року

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, у справах преси та інформації, апарату райдержадміністрації структурні підрозділи райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад, підприємства, установи та організації (за згодою)

Обговорення проекту закону

7. Створення механізму захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривач)

Забезпечення можливості для внесення повідомлень про корупцію, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв’язку

Січень 

2016 року

Відділ взаємодії з правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації

Створення механізмів для подання повідомлень про корупцію в органах влади та органах місцевого самоврядування 

 

Проведення постійного моніторингу виконання закону у сфері захисту викривачів, щорічного аналізу та перегляду державної політики у цій сфері

2016 − 2017 роки

Відділ взаємодії з правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації

Щорічний звіт про результати моніторингу та вжиті заходи

8. Забезпечення обізнаності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, із законодавством щодо доброчесності на публічній службі

Забезпечення організації підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації з питань, пов’язаних із запобіганням корупції, працівників державних органів влади, органів місцевого самоврядування на постійній основі

 

2016 − 2017 роки
відповідно до плану заходів

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації

Проведення заходів з підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування

 

Надання пропозицій щодо запровадження електронної системи оцінювання рівня знання антикорупційного законодавства особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Грудень

2016 року

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації

 

 

 

Надання пропозицій

9. Впровадження системного підходу до запобігання корупції в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування на основі результатів аналізу корупційних ризиків

Запровадження виконання антикорупційних заходів в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування відповідно до Закону України „Про запобігання корупції”

2015 − 2017 роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад, підприємства, установи та організації (за згодою)

Затвердження плану заходів

10. Усунення передумов вчинення корупційних правопорушень під час здійснення адміністративних процедур

 

Здійснення практичних заходів щодо усунення корупційних чинників у адміністративних процедурах, зокрема забезпечення:

 

 

 

 

а) розвитку інтегрованих прозорих офісів-центрів надання адміністративних послуг

2015 − 2016 роки

Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації

Функціонування офісів-центрів надання адміністративних послуг

 

Вжиття заходів щодо забезпечення реалізації Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про здійснення державних закупівель” (щодо удосконалення системи державних закупівель та електронних закупівель)” після його прийняття

2016 − 2017 роки

Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад, підприємства, установи та організації (за згодою)

Забезпечення виконання Закону

 

Забезпечення запровадження процедури електронних державних закупівель в області

Січень 2016 року

Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад, підприємства, установи та організації (за згодою)

Проведення електронних державних закупівель

11. Усунення корупційних чинників у процедурах державних закупівель

Забезпечення моніторингу реалізації Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про здійснення державних закупівель” (щодо удосконалення системи державних закупівель та електронних закупівель)” після його прийняття із створенням робочої групи за участі громадськості та представників приватного сектору; підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства чи коригування правозастосування

Січень 2016 року

Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад, підприємства, установи та організації (за згодою)

Створення робочої групи та підготовки звіту

 

Забезпечення здійснення короткострокових заходів, передбачених „дорожньою картою” щодо імплементації положень Директив ЄС у сфері державних закупівель

 

2017 рік

Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад, підприємства, установи та організації (за згодою)

Надання звіту з пропозиціями до облдержадміністрації

 

Забезпечення оприлюднення договорів (змін до них) про закупівлі, зокрема інформації про виконання договорів та кінцевих вигодонабувачів юридичних осіб — учасників процедури закупівлі, у тому числі у формі відкритих даних

Червень

 2016 року

Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад, підприємства, установи та організації (за згодою)

Створення реєстру

 

Надання пропозицій до методичних рекомендацій щодо виявлення конфлікту інтересів та корупційних ризиків під час здійснення державних закупівель. Створення офіційного веб-сайту з розміщенням на ньому інформаційних матеріалів із зазначеної тематики та забезпечення можливості отримання консультацій у режимі реального часу

Червень

 2016 року

Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад, підприємства, установи та організації (за згодою)

Підготовка методичних рекомендацій, створення веб-сайту з можливостями отримати консультації

 

Вжиття заходів щодо реалізації Закону України „Про відкритість використання публічних коштів”, зокрема забезпечення:

2015 − 2017 роки

Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад, підприємства, установи та організації (за згодою)

Доступність до реєстрів

                                        

12. Зменшення можливостей для корупції шляхом підвищення прозорості прийняття рішень та надання доступу до інформації

Подання до облдержадміністрації пропозицій щодо розширення участі України в Ініціативі із прозорості у будівельній галузі (CoST)

 

Червень

2015 року

Відділ  містобудування, архітектури, житлове  комунальне господарство, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації

Подання пропозицій

 

III. Запобігання корупції в органах влади та місцевого самоврядування

 

1. Зміна суспільних уявлень про корупцію

1) Проведення у 2015, 2016 і 2017 роках опитування населення з метою виявлення динаміки у сприйнятті корупції

Щороку в березні

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, у справах преси та інформації, структурні підрозділи райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад, підприємства, установи та організації (за згодою)

Підготовка аналітичних звітів

  

2) Прийняття у співпраці з інститутами громадянського суспільства плану заходів щодо комплексного розв’язання проблеми толерантного ставлення населення до корупції, орієнтованого на різні соціальні та вікові групи

Липень − грудень

2015 року

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, у справах преси та інформації, структурні підрозділи райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад, підприємства, установи та організації (за згодою)

Прийняття плану заходів

 

3) Забезпечення:

а) регулярного проведення інформаційних кампаній, спрямованих на формування у населення не сприйняття корупції як способу розв’язання проблеми

Відповідно до затвердженого плану роботи

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, у справах преси та інформації, структурні підрозділи райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад, підприємства, установи та організації (за згодою)

Проведення заходів у рамках кампаній

 

б) проведення комплексу заходів, спрямованих на підвищення рівня правової свідомості населення, зокрема в частині обізнаності громадян щодо своїх прав і свобод, механізму їх реалізації та правових способів захисту

Відповідно до затвердженого плану роботи

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, у справах преси та інформації, юридичний сектор апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад, підприємства, установи та організації (за згодою)

Проведення комплексних заходів із підвищення рівня правової свідомості населення

 

в) роз’яснення найбільш важливих антикорупційних заходів, що здійснюються в державі, положень законодавства про запобігання та протидію корупції, зокрема в частині визначення видів та форм корупційної поведінки, щодо моделей правильної поведінки в ситуаціях з можливими корупційними ризиками

Відповідно до затвердженого плану роботи

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, у справах преси та інформації, юридичний сектор апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад, підприємства, установи та організації (за згодою)

Проведення публічних заходів для населення у доступній формі про антикорупційне законодавство

 

г) проведення заходів, спрямованих на заохочення повідомлення спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції про факти вчинення корупційних правопорушень

Щороку

Відділ взаємодії з правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад, підприємства, установи та організації (за згодою)

Підготовка інформаційних матеріалів, проведення заходів

 

д) залучення фахівців під час проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників для роз’яснення нового антикорупційного законодавства

2015 − 2017 роки

Відділ освіти райдержадміністрації

Ознайомлення з антикорупційним законодавством

 

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, повноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб

 

 

 

Антикорупційне законодавство України

Міжнародні:

Конвенція   Організації Об'єднаних Націй  проти корупції  (укр/рос)  (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 49 )

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією (Конвенцію ратифіковано Законом  N 2476-IV ( 2476-15 ) від 16.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.266 ) 

Загальнодержавні:

Закон України  “Про запобігання корупції” (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18)

 Указ  Президента  України від  21 жовтня  2011 року  № 1001/2011  “Про Національну антикорупційну стратегію”                                                               (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1001/2011 )

Указ Президента України від 5 жовтня 2011 року Про першочергові заходи з реалізації Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/964/2011)

 Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 287 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 р. № 1262 і від 2 червня 2003 р. № 828” (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/287-2012-%D0%BF)

Наказ Головного управління державної служби України “Про затвердження Методичних рекомендацій для державних органів та органів місцевого самоврядування з питань протидії корупції та Методичних рекомендацій для установ і осіб, уповноважених на розроблення документів загальнодержавного рівня щодо регуляції владних повноважень, з урахуванням потенційної небезпеки застосування цих повноважень для зловживань” 

Місцеві:

Розпорядження голови райдержадміністрації від 01.07.2015 № 290 “Про план заходів з виконання в районі програми щодо реалізації засад Державної антикорупційної політики (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки”.

Розпорядження голови райдержадміністрації від 11.04.2017 № 147 “Про Антикорупційну програму Мукачівської районної державної адміністрації на 2017 рік”.

Методичний посібник антикорупційного законодавства України в запитаннях і відповідях.(Розробник – сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату Мукачівської районної державної адміністрації).

Завантажити Методичний посібник -http://depositfiles.com/files/wvftzvwmh

 

Контакти, за якими можна звернутись щодо порушень чинного законодавства

Антикорупційний телефон довіри ДПА в Закарпатської області -

(03122) 35-270       

Антикорупційний телефон довіри відділу у м. Мукачево управління Служби безпеки України у Закарпатській області -   03131-5-50-50, 5-50-45   

Антикорупційнийтелефон довіри Мукачівського міського відділу управління Міністерства внутрішніх справ України в Закарпатській області -

03131-2-23-32

 

 

Відповідальні особи Закарпатської обласної державної адміністрації на яких покладено обов’язки щодо попередження проявам корупції

 

 

Прізвище, ім'я та по батькові

Посада

Телефон

КУЛИК-КУЛИЧЕНКО

Леонід Валерійович

начальник відділу запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації

61-69-25

69-61-71

Ярчич Петро Петрович

заступник начальника відділу

69-61-48

Куртей Василь Васильович

провідний інспектор відділу

69-61-48

Барчі Маріанна Василівна

провідний інспектор  відділу

69-61-49

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уповноважені особи апарату Мукачівської районної державної адміністрації на яких покладено обов’язки щодо запобігання та виявлення корупції

 

 

Посада

Телефон

ЩУБЕР Іван Іванович

Завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції, оборонної та мобілізаційної роботи аппарату райдержадміністрації

2-24-24

ХОМА Оксана Іванівна

Завідувач юридичного сектору апарату райдержадміністрації

2-15-38