Офіційний веб-сайт
Пошук

 

   Мукачівщина запрошує!

 

  

        


 


 

На головну

Новини

30.07.2018 | 11:05

Про інститут наставництва як одну з форм виховання говорили в Мукачівській РДА

На засіданні у форматі «круглого столу» в Мукачівській РДА обговорили інститут наставництва та методи його впровадження на Мукачівщині.

Провів нараду заступник голови Мукачівської РДА Олександр Богів за участю: Інни Туряниці – директора МРЦСССДМ, Тетяни Товтин – юрисконсульта МРЦСССДМ, Світлани Софілканич – директора Чинадіївського дитячого будинку, Наталії Зовнич – юрисконсульта Чинадіївського дитячого будинку, Наталії Касинець – психолога Домбоківської школи інтернату, Світлани Решко – в.о. начальника служби у справах дітей.

Як зазначалося під час наради, наставництво є однією з важливих форм виховання та соціалізації у суспільстві для дітей сиріт, які виховуються в закладах інтернатного типу.

Дана форма виховання регламентована Законом України від 08.09.2016 р. № 1504-VIII "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування".

Поряд з усиновленням, патронатним вихованням наставництво також виконує важливу соціально-психологічну функцію для адаптації та соціалізації у суспільстві дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

Представники закладів інтернатного типу поділилися власним баченням впровадження даної форми виховання, зазначивши, що бажаючі стати наставниками для їх вихованців є.

Інна Туряниця проінформувала про процедуру оформлення наставництва та передала для бажаючих ними стати інформаційні буклети й блокноти з корисною інформацією та координатами відповідних профільних служб в розрізі області.

«Наставництво – це один  зі способів підтримки та допомоги дітям, що позбавлені батьківської любові та опіки, - зазначив заступник голови Мукачівської РДА Олександр Богів, - тому ми намагаємося привернути увагу громадськості до цих дітей, щоб допомогти їм підготуватися до самостійного дорослого життя. Відповідні служби та структурні підрозділи Мукачівської РДА спільно з закладами інтернатного типу популяризуватимуть наставництво в Мукачівському районі».

Основні норми наставництва:

Наставник це – повнолітня дієздатна особа, яка здійснює діяльність з надання дитині, яка проживає у закладі для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей, індивідуальної підтримки та допомоги, насамперед у підготовці до самостійного життя;

Наставництво це –добровільна безоплатна діяльність наставника з надання дитині, яка проживає у закладі для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей, індивідуальної підтримки та допомоги, насамперед у підготовці до самостійного життя.

Метою наставництва є: підготовка дитини, яка проживає у закладі, до самостійного життя шляхом розвитку її фізичного, духовного та інтелектуального потенціалу, впевненості у власних силах, формування культурних і моральних цінностей.

Основними завданнями наставництва є:

 

·         визначення та розвитку здібностей дитини, реалізації її інтересів у професійному самовизначенні;

·         надання дитині доступної інформації про її права та обов’язки;

·         формування у дитини практичних навичок, спрямованих на адаптацію її до самостійного життя, зокрема щодо вирішення побутових питань, розпорядження власним майном та коштами, отримання освітніх, соціальних, медичних, адміністративних та інших послуг;

·         ознайомлення дитини з практиками суспільного спілкування та подолання складних життєвих ситуацій;

·         сприяння становленню дитини як відповідальної, успішної особистості;

·         формування у дитини навичок здорового способу життя.

Наставництво здійснюється в індивідуальній формі однією повнолітньою дієздатною особою над однією дитиною.

Наставником може бути повнолітня дієздатна особа, яка пройшла курс підготовки з питань соціальної адаптації дітей та їх підготовки до самостійного життя (далі — курс підготовки), отримала висновок про те, що вона може провадити діяльність з організації наставництва, та уклала договір про наставництво.

Наставниками не можуть бути особи, які мають судимість, вживають алкоголь, наркотики (ст. 212 Сімейного кодексу України).

Організація наставництва здійснюється центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем проживання дитини.

·         поширюють інформацію про наставництво та надають консультації з питань наставництва заінтересованим особам в усній або письмовій формі;

·         проводять добір кандидатів у наставники;

·         співпрацюють із закладами з метою поширення інформації про наставництво серед працівників закладів, дітей та їх батьків;

·         сприяють в установленні (формуванні) наставницьких стосунків;

·         супроводжують наставників і дітей, які потребують соціально-психологічної підтримки;

Для провадження діяльності з організації наставництва, регіональні центри і центри мають право укладати договори про співпрацю з громадськими та благодійними організаціями, в яких є досвід стосовно:

·         організації та проведення навчання щодо роботи з дітьми;

·         проведення інформаційних кампаній щодо наставництва;

·         забезпечення супроводження та супервізії наставників;

·         проведення заходів з підвищення рівня компетентності наставників;

·         проведення за участю наставників і дітей виховних заходів на території та поза межами закладів.

Новини

Всі новини >>