Офіційний веб-сайт
Пошук

 

   Мукачівщина запрошує!

 

  

        


 


 

На головну

Новини

14.09.2018 | 11:19

Порядок присвоєння багатодітним матерям почесного звання України «Мати-героїня»

         Відповідно до Закону України „Про державні нагороди України”, положення  „Про почесні звання України”, затвердженого Указами Президента України від 29.06.2001 №476/2001, від 19.02.2003 № 138 „Про Порядок представлення до нагородження та вручення державних нагород Україниˮ     та   Указу Президента України від 02.07.2016 року №284/2016  визначено підстави для присвоєння почесного звання України „Мати-героїняˮ.

До присвоєння почесного звання “Мати-героїня” може бути представлена багатодітна матір, яка   народила і виховала або виховує п’ятьох і більше дітей(до 8-річного віку)  та забезпечує  умови для  їх зростання у сім’ї, створює сприятливі умови для здобуття освіти, розвитку  творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей. Почесне звання присвоюється за материнську самовідданість та зразкове виховання дітей, забезпечення умов для повноцінного розвитку здорових, гармонійно розвинутих особистостей, громадян незалежної України.

Пакет документів із заявою про висунення кандидатури, багатодітною матір’ю подається на розгляд виконавчого комітету сільської(селищної) ради, а саме:

1. Ксерокопія паспорта багатодітної матері (1,2, 10, 11 сторінки) - 4 екземпляри 

2. Ксерокопії свідоцтв про народження на всіх дітей – 3 екземпляри,    якщо хтось з дітей помер, 3 копії свідоцтва про смерть ( причина смерті),

3. Характеристики  з   місця   навчання   кожної   дитини   (шкільного   і студентського віку) та характеристики з місця роботи на кожну дитину (для працюючих); (оригінал і 2 копії  )

4. Ксерокопії нагород які присвоєні багатодітній матері (3екземпляри)

5. Копії документів про освіту дітей(атестати, дипломи) (3 копії )

6. Виданий органом внутрішніх справ документ про наявність чи відсутність відомостей стосовно дітей, які перебувають на обліку правопорушників, що не досягли 18 років, у тому числі звільнених зі спеціальних виховних установ; (оригінал та 2 копії)

7. Довідка про наявність або відсутність судимості в особи, яку представляють до нагородження, та в кожного з дітей, яким виповнилося 14 років; (оригінал та 2 копії ), (довідка дійсна протягом 6 міс.)

8. За наявності та за бажанням матері - копії грамот, дипломів, подяк, свідоцтв, листів для визначення внеску жінки у розвиток творчих здібностей дітей, формування в них високих духовних і моральних якостей»(3 копії.)

         Додатково, для оформлення нагородного листа подаються трудові книжки працюючих, воєнні квитки, та інше, всі копії подаються разом з оригіналами. З метою оперативної підготовки нагородного листа, багатодітна мати може підготовити коротку автобіографічну довідку на себе та всіх дітей. Копії всіх документів посвідчує сільська(селищна) рада.

         Висунення осіб до відзначення почесним званням України “Мати-

героїня” здійснюється гласно виконавчими комітетеми сільських(селищних) рад.   За   результатами обговорення та погодження кандадатури, сілька(селищна) рада порушує клопотання щодо присвоєння почесного звання

України “Мати-героїня”, та до документів багатодітної матері додає слідуючі документи, які подає до  управління соціального захисту населення райдержадміністрації:

1. Рішення виконкому сільської ради про представлення багатодітної матері до присвоєння почесного звання України “Мати - героїня”(3 екземпляри) 

2. Нагородний лист в 6 екземплярах.

3. Акт     обстеження     умов     проживання     багатодітної     сім'ї                    4.     Соціальний  паспорт багатодітної сім'ї  встановленого  взірця 

5. Довідку, видану багатодітній матері, про те що вона народила та виховала 5(або більше) дітей до 8-річного віку, вказавши в дужках прізвище за чоловіком(у випадку заміжжя дочок) та серії і номер свідоцтва про народження дітей(3 екземпляри).

         Таким чином, розгляд нагородних матеріалів на багатодітних жінок відбувається поетапно:

1. Нагородні документи  готуються сільськими, селищними, міськими радами  та  передаються до управління соціального захисту населення на розгляд відповідної комісії   райдержадміністрації.    Клопотання про присвоєння почесного звання «Мати-героїня», що порушуються органами місцевого самоврядування згідно із заявою жінки, яка претендує на присвоєння такого почесного звання, розглядаються відповідними місцевими державними адміністраціями протягом місяця з дати надходження такої заяви.

2. У разі підтримки кандидатури районною державною адміністрацією   нагородні матеріали надсилаються департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації.

3. Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації розглядає нагородні документи та подає до  облдержадміністрації.

4. Облдержадміністрація опрацьовує нагородні документи  на предмет законності висунення кандидатур на нагородження та наявності всіх документів, що підтверджують статус жінок, їх місце проживання, кількість дітей, інші дані та надсилає на погодження до Міністерства соціальної політики України.

5. Після отримання погодження Міністерства соціальної політики України нагородні документи подаються до Адміністрації Президента України, де формується  відповідний Указ Президента України.

6. Кінцеве рішення про присвоєння почесного звання України “Мати-героїня” розглядається Адміністрацією Президента України  та підписується відповідним Указом  Глави держави.              

         Разова грошова допомога виплачується  в 10-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи  на  1 січня року видачі Указу Президента України.                     

          

За додатковою інформацією звертатися каб.10, управління соціального захисту населення, м. Мукачево, вул. Мира, 18