Промисловість

Стан розвитку промислового сектору Закарпатської області за січень-березень  2018 року

За результатами січня-березня 2018 року індекс промислової продукції склав  104,9 відс. у порівнянні з відповідним періодом 2017 року.
У добувній промисловості і розробленні кар’єрів індекс промислової продукції склав 123,5 відс., у переробній -  106,4 відс.  
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів відноситься до галузей промислового комплексу області, її питома вага у обсягах реалізованої продукції складає лише 0,5 відсотка. 
Основна частка реалізації припадає на підприємства з видобування піску та добування природного газу. 
Закарпатська область  спеціалізується на переробних виробництвах – частка переробної промисловості у структурі промислового випуску становить 61,9 відсотка.
Одне з провідних місць в структурі товарної продукції переробної промисловості займає харчова  промисловість (виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів), що ґрунтується на місцевій сировині і володіє значною сировинною базою.  У галузі упродовж січня-березня 2018  року відмічено скорочення  виробництва проти минулорічного періоду на 13,4 відсотка.
Основними виробниками продуктів харчування в області є ОП „Ужгородський коньячний завод”, ТДВ „Свалявські мінеральні води”, СП у формі ТОВ „Айсберг” та  ТОВ „Котнар-М”, ФГ «Світ м’яса», ФГ «Коник» та ін.
Легка промисловість (текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів із шкіри та інших матеріалів)  є однією із провідних галузей області. Індекс промислової продукції підприємств галузі скоротився і склав  94,2 відс. відсотка.
Легку промисловість області представляють підприємства, які відносяться до двох основних видів діяльності: текстильного виробництва, виробництва одягу, хутра та виробів з хутра; виробництва шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів. 
За обсягами виробництва вагомими підприємствами галузі є товариства з обмеженою відповідальністю „Новітекс”, „Мільтекс-Україна”, „Сандерс-Виноградів ГМБХ”, „Укран-Абітекс”, „Едельвейс–Лего”, ПАТ „Мукачівська трикотажна фабрика „Мрія”, ЗАТ „Ужгородська швейна фабрика”, ПАТ „Гроно-Текс”, дочірні підприємства „Мода Проджест”, „Мукатекс” та інші.
Деревообробна галузь (виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність) є однією з не багатьох галузей області, яка забезпечена місцевими ресурсами і здатна працювати в режимі самодостатності. Діяльність підприємств спрямована на виробництво фанери, плит та панелей, шпону; лісопильне та стругальне виробництво; просочування деревини, виробництво інших виробів з деревини та корка, соломки і матеріалів для плетіння.
На підприємствах галузі обсяги виробництва збільшено на 12,2 відс. За обсягами реалізації провідними підприємствами є: ТОВ „Сіо-К”, ТОВ „Індустрія деревообробки”, ДП „Ламелла”, ТОВ „ВГСМ”, ТОВ „Самвер”, ТОВ „Нумінатор” та інші. 
У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції виробництво скорочено на 7,5 відс. 
На підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції виробництво зросло на 29,1 відс.  
На підприємствах металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устаткування індекс промислової продукції склав 84,0 відс. до рівня січня-березня 2017 року. 
Особливе місце в промисловості області належить машинобудівному комплексу (машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування), який займає основну питому вагу в обсягах виробництва промислової продукції. В галузі сконцентровано біля третини загального обсягу реалізованої промислової продукції. 
Підприємства галузі забезпечують працевлаштування понад 16 тис. працівників.
В машинобудівному виробництві найбільш розвинуте точне машинобудування, а саме виробництво електротехніки та електроніки та виробництво автотранспортних засобів. 
Індекс обсягу виробництва підприємств галузі склав 110,7 відс. до січня-березня 2017 року.  
До провідних підприємств належать: ПрАТ „Єврокар”, ТзОВ „Ядзакі Україна”, „Берег кабель ГМБХ”, „Ньюко Берегово”, „Джентерм Україна”, „Форшнер Україна”, ТзОВ „Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед”, ПАТ „Мукачівський завод „Точприлад”,  „Флекстронікс Сервіс УА” та інші.     
Обсяг реалізованої продукції підприємств галузі за січень-березень 2018 року склав 6278,0 млн.грн.

Остання зміна сторінки: 20-06-2018 14:40

Дивіться також