Звіт щодо роботи із зверненнями громадян

Інформація про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до Мукачівської райдержадміністрації протягом першого півріччя  2018  року

 

Протягом І півріччя 2018 року робота Мукачівської районної державної адміністрації зі зверненнями громадян проводилася у порядку, визначеному Конституцією України, Законом України „Про звернення громадян”, Указом Президента України № 109/2008 від 7 лютого 2008 року „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, рішеннями Кабінету Міністрів України, інструкцією та положенням про порядок розгляду письмових та усних звернень громадян, інструкцією з діловодства.

Діяльність районної державної адміністрації спрямована на об’єктивний, всебічний розгляд звернень громадян, вирішення порушених у заявах питань та дотримання термінів їх виконання. Систематично проводяться щомісячний і щоквартальні аналізи та узагальнення звернень громадян для з’ясування причин, що їх породжують, а також моніторинг найбільш гострих суспільно значущих проблем, які потребують негайного вирішення. Особлива увага приділяється аналізу причин виникнення повторних звернень та звернень, які надходять до органів влади вищого рівня.

Створена та ведеться комп`ютерна база даних за зверненнями громадян, використання якої дозволяє більш оперативно та якісно котролювати їх надходження та виконання, не порушуючи термінів, відведених діючим законодавством.

За 6 місяців 2018 року до Мукачівської райдержадміністрації від жителів району надійшло 233 звернення від 1034 заявників, що на 143 більше, ніж у І півріччі 2017 року. З них:  51 – надійшло поштою (839 заявників) і 182 звернення отримано на особистих та виїзних прийомах керівництвом райдержадміністрації (195 заявників). Слід зазначити, що колективних звернень упродовж звітного періоду одержано на 9 звернень більше, ніж за 6 місяців 2017 року – 20, а повторних – 13, що на 10 заяв більше, ніж за І півріччя минулого року.

Через органи влади вищого рівня за звітній період надійшло 15 звернень, у тому числі від Секретаріату Кабінету Міністрів України – 2 (2 заявники), від Адміністрації Президента України – 3 (3 заявники) та 10 звернень від 19 заявників надійшло із Закарпатської обласної державної адміністрації.

Для попередження надходження звернень і задля загальної обізнаності населення Мукачівського району з актуальними проблемами сьогодення та безперешкодного спілкування, з керівництвом районної державної адміністрації продовжувалась робота „телефону довіри” та „прямої телефонної лінії”.

Через Закарпатський обласний контактний центр, а саме урядову „гарячу лінію”, до Мукачівської райдержадміністрації надійшло 205 звернень від 205 громадян, що на 179 звернень менше, ніж у І півріччі минулого року. Така кількість звернень виникла передусім через проблеми та незначну затримку з нарахуванням субсидій на оплату житлово-комунальних послуг мешканцям району.

Упродовж звітного періоду найбільша кількість звернень від мешканців Мукачівського району надійшла з таких населених пунктів:             с. Дерцен – 33 (14,16%), с. В.Лучки – 15 (6,44%) с. Станово та с. Страбичово – по 10 звернень (4,29%), с. Клячаново – 9 (3,86%), с. Ракошино – 8 (3,43%), с. Бобовище, с. Горонда, с. Завидово, с. Н. Коропець – по 7 (3,00 %), с. Баркасово, с. Жуково, с. Лавки, смт. Чинадійово та м. Мукачево – по 6 (2,58 %), смт. Кольчино, с. Кленовець, с. Пузняківці – по 5 (2,15 %) та інші.

У розгляді заяв чи скарг належна увага приділяється громадянам пільгових категорій. Керівництвом райдержадміністрації взято на особистий контроль розгляд звернень від ветеранів Великої Вітчизняної війни, матерів, яким присвоєно статус „мати-героїня”, Героїв Соціалістичної Праці та Героїв Радянського Союзу, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей.

Серед тих, хто у зверненнях зазначив свій соціальний статус, можна виділити наступні категорії заявників:

 • працівники бюджетної сфери – 53;
 • одинокі матері – 27;
 • сільські голови – 27;
 • пенсіонери – 26;
 • служителі релігійної громади – 13;
 • інваліди ІІ групи – 9;
 • багатодітна сім’я – 6;
 • інваліди ІІІ групи – 5;
 • інваліди І групи – 4;
 • священник – 4;
 • ветерани праці – 3 та ін.

Серед вищевказаних заявників найбільша кількість – це найменш захищені категорії, зокрема пенсіонери та інваліди, які потребують особливої уваги з боку органів влади у задоволенні їх повсякденних запитів та проблем: нарахування субсидій на оплату жилого-комунальних послуг, збільшення розміру пенсії, призначення допомоги малозабезпеченим, можливість здійснення перерахунку багатодітним сім’ям та одиноким матерям, надання додаткових соціальних пільг інвалідам та ветеранам війни, забезпечення ліками громадян, що потребують постійного або термінового медичного догляду, санаторно – курортним лікуванням, видача матеріальної допомоги на лікування, відшкодування учасникам бойових дій на сході України тощо.        

Аналізуючи питання, що порушувались мешканцями Мукачівського району у зверненнях до керівництва райдержадміністрації, слід виділити основні з них:

 • питання соціального захисту – 74, або 29,25 %;
 • питання транспорту – 29, або 11,46 %;
 • питання науки, освіти, виховання та навчання дітей – 28, або 11,07%;
 • питання комунального та дорожнього господарства, благоустрою – 27, або 10,67 %;
 • питання сільського господарства – 26, або 10,28 %;
 • питання забезпечення законності та охорони правопорядку – 11, або 4,35 %;
 • питання культури, фізкультури і спорту – 10, або 3,95 %;
 • питаннея охорони здоров’я – 9, або 3,56 %;
 • житлові питання та питання роботи місцевих органів влади і управління – по 8, або 3,16 % та інші.

Необхідно наголосити, що вищезазначені так звані „проблематичні” питання, що найбільше порушувалися у зверненнях мешканців Мукачівського району, мають розрізнений характер: покращення житлово-побутових умов, проведення капітального ремонту житлового будинку та відновлення будинку внаслідок пошкодження стихією, допомога твердим паливом, оформлення права власності на земельну ділянку, межові спори, капітальний ремонт доріг, підвищення тарифів на оплату житлово-комунальних послуг та перевезення мешканців району пасажирським транспортом, забезпечення безкоштовними медичними препаратами, продовження автобусних маршрутів, сприяння у капітальному ремонті приміщень дитячих навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл і сільських клубів, нарахування та призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та інші.

Як висновок, за звітній період Мукачівською райдержадміністрацією позитивно вирішено 25 звернень, 198 заявникам у письмовій та усній формах надано детальні аргументовані роз’яснення щодо можливості вирішення питань, 3 заяви надіслано іншому органу влади, установі чи організації для розгляду за належністю, а 7 звернень знаходяться ще на розгляді.

Враховуючи вимоги чинного законодавства з регулювання звернень громадян до огранів виконавчої влади, в районній державній адміністрації постійно здійснює консультації з надання юридичної допомоги громадська приймальня, що діє в юридичному секторі апарату. На постійній основі системно відслідковуються всі наявні недоліки, вживаються заходи щодо докорінної перебудови роботи зі зверненнями громадян, персональної відповідальності виконавців за невчасний та необ’єктивний їх розгляд. 

Керівництво Мукачівської райдержадміністрації приділяє значну увагу посиленню контролю і підвищенню персональної відповідальності кожного виконавця за своєчасне і безумовне виконання завдань, передбачених указами та дорученнями Президента України, постійно застосовуються нові форми та методи здійснення контролю за їх виконанням.

При організації спілкування з громадянами керівництво району завжди дотримується принципу відкритості та доступності влади людям. У Мукачівській районній державній адміністрації застосовуються різноманітні форми спілкування, проте у спектрі сучасних засобів, які використовуються для зв’язків з громадскістю, провідною все ж таки залишається традиційна форма – особистий прийом громадян посадовими особами.

Розпорядженням голови районної державної адміністрації затверджено графік особистого прийому громадян керівним складом райдержадміністрації, який передбачає щотижневе проведення особистих прийомів громадян та щоквартально затверджуються графіки виїзного особистого прийому громадян головою, першим заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації. Жителі Мукачівського району можуть ознайомитися з графіками прийому громадян на інформаційному стенді в приміщенні районної державної адміністрації, у місцевих засобах масової інформації та на веб-сторінці.

За 6 місяців 2018 року очільником райдерадміністрації проведено 12 особистих прийомів на місці та 14 виїзних; заступниками голови та керівником апарату проведено 36 особистих прийомів на місці та 36 виїзних. За результатами розгляду заявникам надавалися обгрунтовані та вичерпні відповіді і роз`яснення.

У випадках, коли порушене громадянином питання вирішити на особистому прийомі неможливо через його складність або необхідність додаткового ознайомлення, заявникам пропонувалось викласти його у письмовій формі для подальшого більш детального вивчення та роз`яснювались терміни розгляду порушеного питання. Всі звернення, що надходять до Мукачівської райдержадіміністрації, уважно розглядаються, викладені в них факти ретельно перевіряються та докладаються конкретні зусилля для вирішення проблем кожного заявника в рамках чинного законодавства.

У цілому, робота зі зверненнями громадян у райдержадміністрації  проводиться відповідно до Закону України „Про звернення громадян”,  Указу Президента України від 7 лютого 2008 року  №109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, адже увага до заявника – це увага до потреб і запитів людини, а за кожною заявою – конкретні обставини, чиясь доля, тому в Мукачівській районній державній адміністрації до вирішення звернення кожного з громадян завжди буде серйозне та сумлінне відношення. Розглядати справи конкретно, допомагати максимально, проявляти тактовність і чітко організовувати прийом громадян – це основні вимоги керівництва райдержадімінстрації, які вони втілюють в життя в організації роботи зі зверненнями громадян.

 

Остання зміна сторінки: 09-11-2018 16:21