Спостереження цін на основні соціальнозначущі товари по підприємствах роздрібної торгівлі Мукачівського району